Ανοίγει ο δρόμος για τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου των τραπεζών

Building of National Bank in Thessaloniki on April 9, 2015. /      , . 9  2015.
Building of National Bank in Thessaloniki on April 9, 2015. / , . 9 2015. KONSTANTINOS TSAKALIDIS / SOOC

Απομακρύνθηκε το ενδεχόμενο αντικινήτρου των ιδιωτών επενδυτών. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής καλεί τις τράπεζες να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή και εγχώριων επενδυτών στις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι γρήγορες κινήσεις της κυβέρνησης και των τραπεζών απομακρύνουν το ενδεχόμενο ενός bail-in που ισχύει από το 2016

Με αναλογία 25% κοινών μετοχών και 75% μέσω των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων θα συμμετέχει το κράτος στα κεφάλαια που αντιστοιχούν στο σύνολο κάλυψής του για τις κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν από το δυσμενές σενάριο. Αυτό αφορά τις τράπεζες που θα έχουν καλύψει από ιδιωτική συμμετοχή τις βασικές κεφαλαιακές τους ανάγκες και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καλύψει μόνο τις ανάγκες του δυσμενούς σεναρίου.

Με αυτήν την απόφαση, απομακρύνθηκε ο φόβος των τραπεζιτών για αντικίνητρο στους ιδιώτες επενδυτές που προτίθενται να συμμετάσχουν στις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών, για τρίτη φορά μέσα σε περίπου 2,5 χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, που έχει το ελληνικό δημόσιο σε Εθνική και Eurobank, σε περίπτωση συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών αυτές θα συμμετάσχουν στη διαδικασία καταμερισμού της επιβάρυνσης (burden sharing), σύμφωνα με την προκύπτουσα αποτίμηση όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Ο νόμος περί ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών προβλέπει ότι εφόσον οι προνομιούχες μετατραπούν σε κοινές περιέρχονται αυτόματα στο Ταμείο Χρηματοπιστωικής Σταθερότητας και διαθέτουν πλήρη δικαιώματα ψήφου κάτι που τόνισε και στην ομιλία του, στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών, Ε. Τσακαλώτος. Με την μετατροπή το Ταμείο θα διατηρήσει ένα ελάχιστο ποσοστό ακόμη και στην πιθανή περίπτωση που οι τράπεζες πετύχουν να καλύψουν το σύνολο των κεφαλαιακών τους αναγκών από ιδιώτες. Σημειώνεται ότι η τιμή μετατροπής από προνομιούχες σε κοινές θα γίνε με βάση τις τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές.

Αυτά τα δύο ανοιχτά θέματα «έκλεισε» αργά χθες το βράδυ το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για τις Αυξήσεις Κεφαλαίου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο καλεί τις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενθαρρύνουν και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή και εγχώριων επενδυτών κατά τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται να εκδοθεί σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015.

Συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση που το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) συμμετέχει στη διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης (δηλαδή εφόσον οι βασικές κεφαλαιακές ανάγκες καλύπτονται από ιδιωτική συμμετοχή και το ΤΧΣ συμμετέχει στην κάλυψη των αναγκών μόνο του δυσμενούς σεναρίου), τότε:

α) το 25 % της κεφαλαιακής ενίσχυσης θα αφορά σε κοινές μετοχές και

β) το 75% της κεφαλαιακής ενίσχυσης θα αφορά σε υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos).

- Σε περίπτωση που το ΤΧΣ χορηγεί την κεφαλαιακή ενίσχυση (του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6Β του ίδιου νόμου), δηλαδή εφόσον οι βασικές κεφαλαιακές ανάγκες δεν καλύπτονται από ιδιωτική συμμετοχή, τότε οι ανάγκες αυτές καλύπτονται ως εξής:

α) με κοινές μετοχές μέχρι το ύψος του ποσού που απαιτείται για να καλυφθούν ζημίες που το ίδρυμα έχει ήδη υποστεί ή είναι πιθανό να υποστεί στο εγγύς μέλλον,

β) κατά 25% με κοινές μετοχές και κατά 75% με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) για το εναπομείναν ποσό που θα αντιστοιχούσε σε προληπτική ανακεφαλαιοποίηση.

Αποφεύγεται το bail-in

Η ταχύτητα με την οποία γίνονται οι κινήσεις τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από την πλευρά των τραπεζών απομακρύνει εντελώς την διάσωση εκ των έσω που (bail-in) που προβλέπεται με βάση τον νόμο που ισχύει από 1/1/16. Υπενθυμίζεται ότι η διάσωση «εκ των έσω» προβλέπει την συμμετοχή (κατά προτεραιότητα) των μετόχων, των ομολογιούχων και των καταθετών για τις ανασφάλιστες καταθέσεις που αντιστοιχούν σε 100.000 και άνω.

Κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών

Οι ελληνικές τράπεζες δηλώνουν και φαίνεται πως είναι έτοιμες να καλύψουν όχι μόνον το βασικό σενάριο και τις κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν από την αξιολόγηση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων (AQR), μέσω αυξήσεων κεφαλαίου από ιδιώτες επενδυτές, αλλά ακόμη και μεγάλο τμήμα του δυσμενούς σεναρίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες, Stress Tests
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Σήμερα η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

SHARE: