Επίδομα Θέρμανσης: Αυξημένο κατά 35% - Πως διαμορφώνονται τα κριτήρια

Οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης, Αρχείο
Οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης, Αρχείο EUROKINISSI

Αυξάνεται στα 16 λεπτά το λίτρο η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και διευρύνονται οι δικαιούχοι - Τα κριτήρια και οι κλιματικές ζώνες.

Υπογράφηκε σήμερα η υπουργική απόφαση για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο 2018-2019 το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 35% φέτος με την επιδότηση αναλίτρο να φτάνει τα 16 λεπτά από 12,5 λεπτά που ήταν το χειμώνα 2017 -2018

Επιπλέον, τα περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους αυξάνονται από 100.000€ σε 130.000€ για τους άγαμους και από 200.000€ σε 250.000€ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες για να ενσωματώσουν και τυχόν αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών σε κάποιες περιοχές λόγω του πρώτου σταδίου προσαρμογής τους με τις εμπορικές που έγινε φέτος

Σημειώνεται ότι μετά τη μεταρρύθμιση του Κλεισθένη, νέοι Δήμοι χαρακτηρίστηκαν ως «ορεινοί», με αποτέλεσμα να εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη κλιματική ζώνη και να δικαιούνται περισσότερα λίτρα επιδότησης.

Με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια καθιστούν δικαιούχους του επιδόματος τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:

Α) Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000€ για άγαμο, 20.000€ για έγγαμο και 22.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000€ για κάθε τέκνο.

Β) Ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 130.000€ για τους άγαμους και το ποσό των 250.000€ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

2. Κλιματικές ζώνες:

Επίδομα Θέρμανσης: Αυξημένο κατά 35% - Πως διαμορφώνονται τα κριτήρια

Σημειώνεται ότι όσοι Δήμοι χαρακτηρίζονται ως ορεινοί εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη κλιματική ζώνη από αυτήν του νομού στον οποίον βρίσκονται.

Επίδομα Θέρμανσης: Αυξημένο κατά 35% - Πως διαμορφώνονται τα κριτήρια

3. Ανεξαρτήτως ζώνης, για κάθε κατοικία χορηγείται επίδομα σε άγαμους για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα και σε έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα.

4. Το διάστημα χορήγησης του επιδόματος θα αφορά στις αγορές πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και 30 Απριλίου 2019, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου 2019.

5. Η υποβολή των αιτήσεων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στο TAXISNET. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15.01.2019, η πληρωμή θα γίνει έως 15.02.2019. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 16.1.2019 έως 31.5.2019, η πληρωμή θα γίνει έως 28.6.2019.

6. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, παρέχεται το δικαίωμα στον αιτούντα να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης μέχρι 15.7.2019 και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, τότε το επίδομα καταβάλλεται έως 11.10.2019.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Πετρέλαιο Θέρμανσης
SHARE: