ΔΕΗ: Σήμερα η έκτακτη Γ.Σ. για το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

ΔΕΗ: Σήμερα η έκτακτη Γ.Σ. για το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών
INTIME

Βασικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι η έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίησή του.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ πραγματοποιείται το μεσημέρι της Τετάρτης 3/8  από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων. Βασικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι η έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίησή του.

Συγκεκριμένα, με βάση σχετική ανακοίνωση τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Προγράμματος Επαναγοράς έχουν ως εξής:

Ανώτατος Αριθμός Μετοχών: υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της ΔΕΗ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατ’ ανώτατο όριο, μετά την αφαίρεση των 1.856.000 ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ήτοι μέχρι και 36.344.000 μετοχές (οι «Ίδιες Μετοχές»).

Διάρκεια του Προγράμματος Επαναγοράς: μέχρι και 24 μήνες από την επομένη της έγκρισής του από την γενική συνέλευση των μετόχων. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Επαναγοράς θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της ΔΕΗ.

Εύρος τιμής κτήσης Ιδίων Μετοχών: μεταξύ €2,48, κατ΄ ελάχιστον η οποία ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, και €17, κατά το μέγιστο, ανά Ίδια Μετοχή. Χρηματοδότηση του Προγράμματος Επαναγοράς: αποκλειστικά μέσω ελεύθερων ταμειακών ροών και λοιπών διαθεσίμων της ΔΕΗ, εξαιρουμένων ρητά των κεφαλαίων τα οποία (α) αντλήθηκαν μέσω της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, ή/και (β) απαιτείται να διατεθούν σε συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με τις οικείες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία.

Τέλος, προτείνεται το Πρόγραμμα Επαναγοράς να θεσπιστεί προς επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Τούτων δοθέντων καλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. να εγκρίνει τη θέσπιση του Προγράμματος Επαναγοράς και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΔΕΗ
SHARE:

24Media Network