ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. Διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 12,2 GW στην Ελλάδα, με θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά. Έχει στην κυριότητά της το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση € 3 δισ. περίπου, διαχειριστής του οποίου είναι η θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, εξυπηρετώντας περίπου 6,9 εκατ. πελάτες σε όλη τη χώρα. Αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της ΔΕΗ η απo-ανθρακοποίηση μέσω της επιτάχυνσης της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και της προώθησης των επενδύσεων σε ΑΠΕ, προκειμένου ο Όμιλος να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Παράλληλα η ΔΕΗ έχει ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου. Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001. Το 2018, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΔΕΗ ανήλθε σε € 4,7 δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε € 14,1 δισ., με περίπου 16.750 εργαζόμενους. Ιστορική αναδρομή: ο ηλεκτρισμός στην Ελλάδα Το 1889 φτάνει το 'ηλεκτρικό' στην Ελλάδα. Η Γενική Εταιρεία Εργοληψιών, κατασκευάζει στην Αθήνα, στην οδό Αριστείδου, την πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρώτο κτίριο που φωτίζεται είναι τα Ανάκτορα και πολύ σύντομα ο ηλεκτροφωτισμός επεκτείνεται στο ιστορικό κέντρο της Πρωτεύουσας. Τον ίδιο χρόνο η τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη θα δει κι αυτή το ηλεκτρικό φως καθώς Βελγική Εταιρία αναλαμβάνει απ' τις Τουρκικές αρχές το φωτισμό και την τροχιοδρόμηση της Πόλης με την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δέκα χρόνια αργότερα οι πολυεθνικές εταιρίες ηλεκτρισμού κάνουν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα. Η αμερικανική εταιρία Thomson-Houston με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας θα ιδρύσει την Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρία που θα αναλάβει την ηλεκτροδότηση κι άλλων μεγάλων Ελληνικών πόλεων. Μέχρι το 1929 θα ηλεκτροδοτηθούν 250 πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους. Στις πιο απόμακρες περιοχές, που ήταν ασύμφορο για τις μεγάλες εταιρίες να κατασκευάσουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, την ηλεκτροδότηση αναλαμβάνουν ιδιώτες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές κατασκευάζοντας μικρά εργοστάσια. To 1950 υπήρχαν στη Ελλάδα 400 περίπου εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούσαν ήταν το πετρέλαιο και ο γαιάνθρακας που φυσικά εισάγονταν από το εξωτερικό. Η κατάτμηση αυτή της παραγωγής, σε συνδυασμό με τα εισαγόμενα καύσιμα, εξωθούσε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στα ύψη (τριπλάσιες ή και πενταπλάσιες τιμές απ' αυτές που ίσχυαν στις Ευρωπαϊκές χώρες). Το ηλεκτρικό λοιπόν ήταν ένα αγαθό πολυτελείας, αν και τις περισσότερες φορές παρεχόταν με ωράριο και οι ξαφνικές διακοπές ήταν σύνηθες φαινόμενο. Για να εξαπλωθεί η ηλεκτρική ενέργεια ομοιόμορφα σε όλη τη χώρα και για να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά τόσο στη βιομηχανία όσο και στην ύπαιθρο, έπρεπε να υπάρξουν οι εξής προϋποθέσεις: - Αξιοποίηση των εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πόρων, που απαιτούσε όμως τεράστιες επενδύσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από τους μεμονωμένους βιομηχάνους παραγωγής ενέργειας. - Ενοποίηση της παραγωγής σε ενιαίο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ώστε τα φορτία να επιμερίζονται σε εθνική κλίμακα. - Ύπαρξη ενιαίου φορέα που θα επέτρεπε τον επιμερισμό του κόστους ανάμεσα στις κερδοφόρες και ζημιογόνες περιοχές. Τις προϋποθέσεις αυτές κάλυψε η ΔΕΗ με τον πλέον επιτυχή τρόπο. Έτσι τον Αύγουστο του 1950 ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, για να λειτουργήσει 'χάριν του δημοσίου συμφέροντος' με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία μέσα από την εντατική εκμετάλλευση των εγχώριων πόρων, να κάνει το ηλεκτρικό ρεύμα κτήμα και δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη, στη φθηνότερη δυνατή τιμή. Αμέσως με την ίδρυσή της, η ΔΕΗ στρέφεται προς την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας ενώ ξεκινά και η ενοποίηση των δικτύων σε ένα εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα. Τα πλούσια λιγνιτικά κοιτάσματα του ελληνικού υπεδάφους που είχαν νωρίτερα εντοπισθεί, άρχισαν να εξορύσσονται και να χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη στις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που δημιουργούσε. Παράλληλα, η Επιχείρηση ξεκίνησε την αξιοποίηση της δύναμης των υδάτων με την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών στα μεγάλα ποτάμια της χώρας. Αρκετά νωρίς, το 1956, αποφασίστηκε η εξαγορά όλων των ιδιωτικών και δημοτικών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης. Σιγά-σιγά, η ΔΕΗ εξαγόρασε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και ενέταξε το προσωπικό τους στις τάξεις της. Σ' όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας της, αγωνίστηκε και πέτυχε την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και έφερε σε πέρας το σπουδαίο έργο του εξηλεκτρισμού της δημιουργώντας ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος της βαριάς ελληνικής βιομηχανίας. Tο ηλεκτρικό ρεύμα έφτασε με επάρκεια σε κάθε άκρη της ελληνικής γης. Από τα μικρά ακριτικά νησιά μας ως τους πιο απόμακρους οικισμούς της ορεινής Ελλάδας.

Λογαριασμός της ΔΕΗ

Ρήτρα αναπροσαρμογής - Πάτρα: Απαγόρευση διακοπής ρεύματος σε δύο άτομα που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη

Η πρώτη δικαστική απόφαση για απαγόρευση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς να καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα αναπροσαρμογής εκδόθηκε σήμερα στην Πάτρα.

Λογαριασμός ρεύματος

Με όρους επικοινωνίας και η φορολόγηση των "ουρανοκατέβατων" κερδών στην ηλεκτρική αγορά

Τώρα γίνεται φανερό ότι η εξαγγελία της κυβέρνησης αποτέλεσε μια επικοινωνιακή κίνηση, εν γνώσει προφανώς του Μεγάρου Μαξίμου ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να αποδώσει ένα ικανό αποτέλεσμα.

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης

Βαρουφάκης: Ιδρύσαμε το ΜέΡΑ25 γιατί δε βρήκαμε σε ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ ενδείξεις ότι υπάρχει σχέδιο για τη χώρα

Τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία του ΜέΡΑ25 περιέγραψε ο Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του ενόψει της έναρξης του συνεδρίου του κόμματος το βράδυ. Τι είπε για τα άλλα κόμματα και τις συνεργασίες.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας

Τσίπρας για τα υπερ-κέρδη: "Σιγά μη φορολογήσει ο κ. Μητσοτάκης τους φίλους του"

Στη ρήτρα Μητσοτάκη αντιτείνουμε τη ρήτρα πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ζήτησε να μην κόβεται το ρεύμα στους πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν.

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ασκήσεις ισορροπίας για τη φορολόγηση των "ουρανοκατέβατων" κερδών στο ρεύμα

Η ΡΑΕ παρέδωσε το πόρισμά της, σύμφωνα με το οποίο τα υπερκέρδη της ΔΕΗ και των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών φτάνουν τα 600 εκατ. ευρώ. Αν όμως υπολογιστούν και οι ζημιές των εταιρειών από τα σταθερά τιμολόγια, το ποσό θα πέσει στο μισό.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας

Αλέξης Τσιπρας: Στους λογαριασμούς των πολιτών θα φανεί η εξαπάτηση Μητσοτάκη

"Πολύ λίγα σε σχέση με το τσουνάμι που έχει χτυπήσει κάθε νοικοκυριό" χαρακτήρισε τα κυβερνητικά μέτρα για τους λογαριασμούς του ρεύματος σε συνέντευξή του στη Real ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Μητσοτάκης: Προανήγγειλε τη δημιουργία υπουργείου Στεγαστικής Πολιτικής - Οι στόχοι για τη δεύτερη τετραετία

Το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής χαρακτηρίζει ως μείζον προτεραιότητα για την κυβέρνηση ο πρωθυπουργός. Τι αποκάλυψε σχετικά με τη δημιουργία υπουργείου Στεγαστικής Πολιτικής.

Υπάλληλος της ΔΕΗ

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η απώλεια σύνταξης σε περίπτωση καταδίκης εργαζομένου στη ΔΕΗ

Αντισυνταγματική έκρινε η ολομέλεια του ΣτΕ την απώλεια του δικαιώματος σύνταξης σε περίπτωση καταδίκης εργαζομένου στη ΔΕΗ σε ποινή κάθειρξης για την τέλεση αξιόποινων πράξεων. Τι αναφέρει η απόφαση.

Η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ

"Η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ": Από πού πήρε την ατάκα ο Μητσοτάκης

O πρωθυπουργός προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις με ανακοίνωση αναστολής της ρήτρας αναπροσαρμογής από τον Ιούλιο. Η ατάκα του για την ενέργεια ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Πότε - πρόσφατα - την ακούσαμε ξανά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Golden boys

Το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν ήταν ποτέ φανατικό με την αξιοκρατία. Τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, για να "ξαναθυμηθεί" τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Μητσοτάκης: Τα μέτρα για το ρεύμα με "πάγωμα" της ρήτρας αναπροσαρμογής

Όλα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τις παρεμβάσεις στην τιμή του ρεύματος. Αιχμές για την αργοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι ουσιαστικά αναστέλλεται η ρήτρα αναπροσαρμογής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Σκρέκας

Μέτρα για το ρεύμα: Γιατί η κυβέρνηση επέσπευσε τις ανακοινώσεις

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα και να πάει στο συνέδριο της ΝΔ με θετική ατζέντα. Πώς οι σφοδρές αντιδράσεις των πολιτών οδήγησαν σε επίσπευση των αποφάσεων.

Συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα στον ALPHA

Τσίπρας: Μετά από 9 μήνες αισχροκέρδειας ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται βρήκε τα λεφτόδεντρα

Να απαιτήσει στις ΗΠΑ να μη δοθούν οι F16 στην Τουρκία καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Alpha. Ζήτησε εκλογές "πριν αφήσει πίσω της συντρίμμια η κυβέρνηση Μητσοτάκη" ενώ επεσήμανε για άλλη μια φορά πως η ΔΕΗ μοιράζει μπόνους 16 εκατ. ενώ ρημάζει τα νοικοκυριά.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας Σκρέκας

Μέτρα για το ρεύμα: Γράφουν - σβήνουν στο Μαξίμου το νέο πακέτο στήριξης

Σύντομα οι ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα βάλει φρένο στις παράλογες αυξήσεις, αλλά οι προσδοκίες πρέπει να είναι ρεαλιστικές.

Κατάστημα της ΔΕΗ

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Η κυβέρνηση ψάχνει τον μουτζούρη για τις αυξήσεις - Τα ρίχνει στους παρόχους

Ο βουλευτής της ΝΔ Μπάμπης Παπαδημητρίου δήλωσε ότι οι ιδιώτες πάροχοι πίεσαν τη ΡΑΕ και στη συνέχεια τη ΔΕΗ προκειμένου να αρχίσει να εφαρμόζει και η δημόσια επιχείρηση τη ρήτρα αναπροσαρμογής για λόγους ανταγωνισμού.

Έλενα Ακρίτα The Podcast: Το φιλότιμο του Αυτιά, ο αλήτης της Aιδηψού και ο Καπουτζίδης απέναντι στο σκοτάδι

Έλενα Ακρίτα The Podcast: Το φιλότιμο του Αυτιά, ο αλήτης της Aιδηψού και ο Καπουτζίδης απέναντι στο σκοτάδι

Η Έλενα Ακρίτα στο 29ο επεισόδιο του Podcast, μιλά για τις συμβουλές που δίνουν οι έχοντες στους πολίτες για να πληρώσουν τη ΔΕΗ, τους 7 ρασοφόρους που τα έβαλαν με τον Καπουτζίδη και απορεί που δεν βρέθηκε ένας να σταματήσει τον αλήτη, που κλώτσησε το γατάκι.

Αλέξης Τσίπρας

Τσίπρας: "Η ΔΕΗ πρωτοστατεί στην αισχροκέρδεια - Λύση είναι η πολιτική αλλαγή"

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατήγγειλε την αισχροκέρδεια της ΔΕΗ και εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση στην κυβέρνηση για το νεοφιλελεύθερο δόγμα που ακολουθεί πιστά με αποτέλεσμα οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.

Λογαριασμοί της ΔΕΗ

Λογαριασμοί ρεύματος: Η ώρα της δικαιοσύνης έφτασε - Κρίσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συλλογική αγωγή

Η συλλογική αγωγή για τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος κατατίθεται την Τετάρτη στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Πώς μπορείτε να εγγραφείτε. Ηδη έχουν υπογράψει 1500 καταναλωτές.

Νάσος Ηλιόπουλος

Ηλιόπουλος: "Η κυβέρνηση συντονίζει το πλιάτσικο κατά των πολιτών στην ενέργεια - Ήρθε η ώρα να φύγει"

Στο μείζον ζήτημα των υπέρογκων λογαριασμών στο ρεύμα και την απάθεια της κυβέρνησης για ελάφρυνση και ανακούφιση των πολιτών, μίλησε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

ΣΥΡΙΖΑ για ΔΕΗ: "Παραποιεί την αλήθεια και μετατρέπεται σε κουμπάρα Μητσοτάκη"

Η αξιωματική αντιπολίτευση απορρίπτει τους ισχυρισμούς της ΔΕΗ, κατηγορεί τον πρωθυπουργό για "χυδαία αλαζονεία", τονίζοντας πως οι πολίτες σύντομα "θα του στείλουν πίσω τον λογαριασμό".

Δεν είναι καθόλου αστείο να βγαίνει κυβερνητικός βουλευτής και να προσβάλει με αυτό τον τρόπο έναν ολόκληρο λαο

Ο τζάμπας

Οι πολίτες τρέμουν μην τους κόψουν το ρεύμα και ο Βασίλης Οικονόμου τους λέει "ο τζάμπας πέθανε". Υπάρχει πάντως κάτι που ο λαός σίγουρα δεν θα πληρώσει.

Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης

ΣΥΡΙΖΑ για Στάσση και μπόνους 16 εκατ. ευρώ: "Λειτουργεί με εντολή Μητσοτάκη αν συνεχιστεί η κάλυψη"

Η άποψη πως ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης λειτουργεί με εντολή του πρωθυπουργού μετά τις αποκαλύψεις για μπόνους 16 εκατ. ευρώ τονίζεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Λογαριασμός ΔΕΗ

Ρήτρα Αναπροσαρμογής: Τι είναι, πώς υπολογίζεται - Παραδείγματα από τους παρόχους

Ρήτρα αναπροσαρμογής είναι ένας όρος στα συμβόλαια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας που δίνει το δικαίωμα στις εταιρείες αυτές να αλλάζουν το κόστος πώλησης της κιλοβατώρας. Τα παραδείγματα, οι αντιδράσεις και οι διευκρινήσεις της ΡΑΕ.