Διεθνές βραβείο στην Εθνική για την καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση

ΕΘΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (EUROKINISSI/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΗΣ)
ΕΘΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (EUROKINISSI/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΗΣ) EUROKINISSI

H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος βραβεύτηκε ως η εταιρεία με την «Καλύτερη Εταιρική Διακυβέρνηση – Ελλάδα» από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα Capital Finance International για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος βραβεύτηκε ως η εταιρεία με την  «Καλύτερη Εταιρική Διακυβέρνηση – Ελλάδα» από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα Capital Finance International (CFI.co), η δραστηριότητα του οποίου υποστηρίζεται από διεθνείς φορείς και οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD).

Η βράβευση ήρθε σε συνέχεια εξέτασης από τον οργανισμό CFI.co των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης τις οποίες η Εθνική Τράπεζα έχει υιοθετήσει, με την Τράπεζα να λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές από τον οργανισμό, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο υγιές και αποτελεσματικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησής της Εθνικής Τράπεζας.

ADVERTISING

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας,  κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης,  “Η Εθνική Τράπεζα σε όλη τη διάρκεια των 176 ετών της ιστορίας της, έχει αποδείξει ότι λειτουργεί με σεβασμό προς τους πελάτες της, τους μετόχους της και την κοινωνία, υιοθετώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει στη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη αξία”, προσθέτοντας περαιτέρω ότι  “Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, υιοθετώντας άρτιες και αποτελεσματικές ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης, επικεντρώνεται στη διασφάλιση της της ακεραιότητας, της υπευθυνότητας, και της βιώσιμης ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της αποφασιστικής συμβολής της στην οικονομία και την κοινωνία διαχρονικά, θα συνεχίσει να υποστηρίζει με κάθε τρόπο ένα αποτελεσματικό μοντέλο χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης”.

Το βραβείο, όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας,  κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου“αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση των ενεργειών της Τράπεζας για τη διασφάλιση ενός υγιούς και άρτιου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και αποδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η Τράπεζα στην καλή εταιρική διακυβέρνηση και τους ισχυρούς μηχανισμούς συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, ως βασικά στοιχεία για τη διατήρηση ενός μοντέλου βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης”.  Όπως ανέφερε ο κ. Δασμάνογλου  “Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και ενσωματώνει τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στις δραστηριότητές του”.

Έχοντας ήδη τιμηθεί με δύο βραβεία για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και κατά το έτος 2016 (CFI – Best Corporate Governance Greece 2016, Global Banking and Finance Review – Best Corporate Governance Bank Greece2016), η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να έχει ως απόλυτη προτεραιότητα τη διαρκή ενσωμάτωση και εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων ως άριστων ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης και τη διατήρηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λειτουργίας με πίστη στις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας, της ακεραιότητας και της υπευθυνότητας.

SHARE:

24Media Network