Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων

Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων

Την Τρίτη 9 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου,ύψους 1 δισ. ευρώ

Τη διενέργεια δημοπρασίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων και ύψους ενός δισ. ευρώ, την Τρίτη 9 Απριλίου 2013, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 (Τ+3) και οι τόκοι τους θα υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μμ της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Πηγή:ΑΠΕ

SHARE:

24Media Network