Δημοσιονομικό συμβούλιο: Ανάπτυξη 2,1% του ΑΕΠ φέτος 2,5% για το 2019

Το υπουργείο Οικονομικών
Το υπουργείο Οικονομικών EUROKINISSI

Το οικονομικό επιτελείο κρίνει εφικτή την επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης 2,1% του ΑΕΠ για φέτος και 2,5% του ΑΕΠ για το 2019.

Εφικτή θεωρεί στην γνώμη που εκφράζει για προσχέδιο του προϋπολογισμού την επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης 2,1% του ΑΕΠ για φέτος και 2,5% του ΑΕΠ για το 2019 που θέτει ως στόχους το οικονομικό επιτελείο. Σε ότι αφορά στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2019 που θα κατατεθεί τις επόμενες ώρες στην Βουλή το δημοσιονομικό συμβούλιο θεωρεί ότι βασίζονται σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το α’ και β’ τρίμηνο του έτους και προβλέψεις για το β' εξάμηνο. Με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το γ' τρίμηνο που θα είναι διαθέσιμα το Δεκέμβριο, είναι πιθανό να αναθεωρηθούν αυτές οι προβλέψεις. Για το σύνολο του 2018, η εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών για άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,1% ευθυγραμμίζεται με το κεντρικό σενάριων προβλέψεων του ΕΔΣ (αύξηση του ΑΕΠ 2018 μεταξύ εύρους 1,9%-2,3%), καθώς και με τις εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ).

Σε ότι αφορά το 2019 οι ρυθμοί μεταβολής που αφορούν στο 2019 σχεδόν ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2022. Η πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών για αύξηση του ΑΕΠ το 2019 είναι ελαφρώς υψηλότερη από το κεντρικό σενάριο των προβλέψεων του ΕΔΣ, αλλά εμπίπτει στο αποδεκτό εύρος τιμών των σχετικών προβλέψεων του ΕΔΣ.

Καταλήγοντας η γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου θεωρεί πως ο στόχος για ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,1% το 2018 είναι εφικτός. Υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται το + 2,1% για το 2018, ο στόχος για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% το 2019 θεωρείται μεν φιλόδοξος, αλλά με αφετηρία τον θετικό αντίκτυπο του 2018, είναι υπό προϋποθέσεις επιτεύξιμος και όπως  αναλύει  στην γνώμη του προέρχεται στην καλύτερη  πρόβλεψη του προσχεδίου του προϋπολογισμού για  εξαγωγές  επενδύσεις  και ιδιωτική κατανάλωση

Ειδικότερα  στην γνώμη του  το   συμβούλιο τονίζει ότι :

1. Η εκτίμηση από το Υπουργείο Οικονομικών για διαρθρωτικό πλεόνασμα της τάξης του 3,3% του ΑΕΠ για το 2018 και 1,6% του ΑΕΠ για το 2019, έτσι όπως περιλαμβάνεται στο Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019, εμπίπτει στα όρια που τίθενται στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο.

2. Η αύξησή της κατά 1,1% το 2019 είναι ελαφρώς υψηλότερη σε σχέση με τους στόχους του ΜΠΔΣ 2019-2022. Η αναθεώρηση αυτή θεωρείται ρεαλιστική λαμβανομένου υπόψη ότι το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους η ιδιωτική κατανάλωση είναι αυξημένη κατά 0,5% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2019 αναμένεται να προέλθει από την τόνωση της απασχόλησης και την περαιτέρω ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Επίσης στην περίπτωση που εντός του 2019 παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της πιστωτικής επέκτασης εκ μέρους των εμπορικών τραπεζών ο ρυθμός της ιδιωτικής κατανάλωσης στην Ελλάδα ενδέχεται να διαμορφωθεί σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Ανασχετικό παράγοντα αποτελεί η δέσμευση για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ το 2019. Η εκτίμηση για αύξηση της τάξης του 0,6% στην δημόσιο κατανάλωση είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από την πρόβλεψη του ΜΠΔΣ 2019-2022.

3. Στις επενδύσεις Το Υπουργείο Οικονομικών διατηρεί σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με αυτή του ΜΠΔΣ 2019-2022 την αρκετά αισιόδοξη πρόβλεψη για τις επενδύσεις. Η αύξηση των επενδύσεων το 2019 στηρίζεται κυρίως στη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, αλλά και οι δημόσιες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ανακάμψουν με ρυθμό της τάξης του 7,9% μετά από σημαντική πτώση το 2018, η οποία εκτιμάται από το Υπ.Οικ. ότι θα είναι της τάξης του 12,1%. Η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων το 2019 αφορά σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων (εξοπλισμός, κατασκευές, κατοικίες κλπ). Η σημαντική βελτίωση της πορείας των επενδύσεων στη χώρα δικαιολογείται κατά βάση από: (α) την εδραίωση κλίματος οικονομικής σταθερότητας και (β) την πιθανότητα για οριστική άρση των κεφαλαιακών ελέγχων. Ωστόσο το σενάριο του Υπ.Οικ. για την αύξηση των επενδύσεων χαρακτηρίζεται ως αισιόδοξο, ενώ εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις ως προς το ύψος και την ταχύτητα της «διόρθωσης» που αναμένεται για την κατηγορία «εξοπλισμός» η οποία αφορά κατά βάση τις εισαγωγές πλοίων. Είναι πολύ πιθανό η διστακτικότητα που χαρακτήρισε τους Έλληνες εφοπλιστές το 2018 ως προς τη ναυπήγηση νέων πλοίων να συνεχιστεί και το 2019, ειδικά όσο παραμένει ανοικτό το σενάριο για «εμπορικό πόλεμο» μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ.

4. Οι προβλέψεις για το 2019 για αύξηση των εξαγωγών κατά 7,2% αναθεωρούν προς τα πάνω το σενάριο του ΜΠΔΣ, περισσότερο για αύξηση στις εξαγωγές (1,2 εκατοστιαίες μονάδες) παρά για τις εισαγωγές (0,8 εκατοστιαίες μονάδες).Οι προβλέψεις για τις εξαγωγές το 2019 συνδυάζονται με τις επίσης προς τα πάνω αναθεωρημένες προβλέψεις για το 2018 (1,9 εκατοστιαίες μονάδες αύξηση σε σχέση με το ΜΠΔΣ), οι οποίες αντανακλούν την αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα που έλαβε χώρα στην οικονομία το α' εξάμηνο του 2018. Οι αναθεωρήσεις αυτές κρίνονται σε μεγάλο βαθμό ρεαλιστικές, βασιζόμενες στο περαιτέρω «άνοιγμα» της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό και στην ενίσχυση των τουριστικών εισπράξεων. Η περαιτέρω βελτίωση της θέσης της χώρας στο διεθνή ανταγωνισμό παραμένει αναγκαία συνθήκη, ώστε να μην επαναληφθούν τα μεγάλα και επίμονα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που παρατηρήθηκαν την πρώτη δεκαετία μετά την ένταξη της χώρας στο ευρώ.

5. Η βελτίωση των δεικτών απασχόλησης - ανεργίας το α' εξάμηνο του 2018 δεν οδήγησε σε αναθεώρηση, προς το ευνοϊκότερο, των προβλέψεων για το 2018 και το 2019 σε σχέση με το ΜΠΔΣ. Τα σενάρια του Προσχεδίου για ποσοστό ανεργίας της τάξης του 18,3% και 16,7% για το 2018 και 2019 αντίστοιχα, παραμένουν αισιόδοξα, παρά την σταθερή βελτίωση στην αγορά εργασίας τα τελευταία έτη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Προϋπολογισμός
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Δυο σενάρια για τις συντάξεις στον προϋπολογισμό

Πρόεδρος συνταξιούχων: "Θανατηφόρες" οι περικοπές στις συντάξεις

SHARE:

24Media Network