ΕΕ προς Ελλάδα: Εφαρμόστε τη νομοθεσία μας για τα ενυπόθηκα δάνεια

ΕΕ προς Ελλάδα: Εφαρμόστε τη νομοθεσία μας για τα ενυπόθηκα δάνεια

Τι αναφέρει ο επίμαχος νόμος, τον οποίο η χώρα μας και άλλα οκτώ κράτη-μέλη καλούνται να μεταφέρουν άμεσα στο εθνικό τους δίκαιο. Ποια η σημασία για τους δανειολήπτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την Πέμπτη από την Ελλάδα και άλλα οκτώ κράτη-μέλη της ΕΕ (την Κροατία, την Κύπρο, τη Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και τη Σουηδία) να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τη νομοθεσία της ΕΕ για τα ενυπόθηκα δάνεια.

Πρόκειται για την οδηγία που αφορά την ενυπόθηκη πίστη, η οποία εκδόθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2014 και αποσκοπεί στη βελτίωση των μέτρων προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ, με την καθιέρωση υπεύθυνων πρακτικών δανεισμού.

«Είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι κανόνες σχετικά με τα ενυπόθηκα δάνεια, αφού αυτό θα τονώσει την εμπιστοσύνη στην αγορά ενυπόθηκων δανείων και θα διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών», αναφέρει, σε σχετική ανακοίνωσή της, η Επιτροπή τονίζοντας ότι «και οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από την ύπαρξη σαφέστερων και πιο εύληπτων πληροφοριών με τη θέσπιση του τυποποιημένου ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών, το οποίο θα επιτρέπει στους δανειολήπτες να κατανοούν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με την ενυπόθηκη σύμβαση, καθώς και να συγκρίνουν τις προσφορές και να εντοπίζουν το καλύτερο προϊόν που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και θα έχει την καλύτερη τιμή».

ADVERTISING

Οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές θα προστατεύονται αποτελεσματικότερα από την υπερχρέωση μέσω πανευρωπαϊκών προτύπων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτούντων ενυπόθηκα δάνεια, σημειώνει η Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή οδηγία καθορίζει, επίσης, τις αρχές για την αδειοδότηση και την εγγραφή σε μητρώο των μεσιτών πιστώσεων.

Οι μεσίτες πιστώσεων που πληρούν τους νέους κανόνες επιχειρηματικής συμπεριφοράς θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύ περισσότερους δυνητικούς καταναλωτές στην ενιαία αγορά μέσω του καθεστώτος διαβατηρίου, προσθέτει, υπογραμμίζοντας εκ παραλλήλου ότι «μακροπρόθεσμα, αυτό θα παρέχει στους δανειστές νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα αποτελέσει ένα βήμα προς τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενυπόθηκης πίστης, η οποία αναμένεται ότι θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα μειώσει τις τιμές».

Τέλος, σημειώνεται ότι τα κράτη-μέλη έπρεπε να είχαν εφαρμόσει τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Μαρτίου 2016. Τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη, αφού αθέτησαν την αρχική προθεσμία, έλαβαν προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2016.

Το αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Εάν τα εν λόγω κράτη-μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ, καταλήγει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

SHARE:

24Media Network