Ηλεκτρονικό φακέλωμα για οφειλές στο δημόσιο

Ηλεκτρονικό φακέλωμα για οφειλές στο δημόσιο

Αυστηρότεροι κανόνες για όσους οφείλουν σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, εφαρμόζει το υπουργείο Οικονομικών. Ερχεται e - Tειρεσίας για τους οφειλέτες. Στο τραπέζι διαλόγου η ηλεκτρονική υπηρεσία ελέγχου οφειλών, ο ηλεκτρονικός έλεγχος συναλλαγών και η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση επιχειρήσεων

Ηλεκτρονικό φακέλωµα προωθεί το υπουργείο Οικονοµικών για όλους όσοι έχουν οφειλές στο ∆ηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία, τους δήµους και κάθε άλλο φορέα του ∆ηµοσίου, καθώς επίσης και για κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιούν οι πολίτες µε επιχειρήσεις ή δηµόσιους φορείς, ενώ ο Τειρεσίας φαίνεται να επεκτείνεται και στον ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται στην ουσία για έναν ηλεκτρονικό «Τειρεσία» του ∆ηµοσίου, ο οποίος θα αφορά τα 700.000 και πλέον φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε ληξιπρόθεσµες οφειλές (32 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 8-10 δισ. ευρώ είναι εισπράξιµα), αλλά και τις 98.854 επιχειρήσεις και αυτασφάλιστους που εκτιµάται ότι είναι µη ενήµεροι.

Με τις νέες υπηρεσίες επιχειρείται να γίνεται καλύτερος συντονισµός της είσπραξης των οφειλών και της εφαρµογής των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις, πλειστηριασµοί κ.λπ.) όταν δεν ανταποκρίνονται οι υπόχρεοι.

Τα παραπάνω προβλέπονται µε έργο – στην προκήρυξη του οποίου προχωρά η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Στο τραπέζι βρίσκεται η δηµιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας ελέγχου οφειλών προς το κράτος, ηλεκτρονικό έλεγχο συναλλαγών και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία όλων των υπόχρεων µαζί µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους θα καταχωριστούν σε µια κεντρική βάση δεδοµένων, η οποία θα ενηµερώνεται συνεχώς µε όσους έχουν χρέη αρχικά προς το ∆ηµόσιο και µελλοντικά προς τα ασφαλιστικά ταµεία, τους δήµους κ.ά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας "Τα Νέα"  δηµιουργείται µια βάση, µέσω της οποίας ο κάθε φορέας του ∆ηµοσίου θα µπορεί να αναζητά συγκεντρωτικά στοιχεία ενηµερότητας για το σύνολο των οφειλών ενός υπόχρεου.

Ταυτόχρονα δηµιουργείται υπηρεσία για να κατηγοριοποιήσει τις συναλλαγές που γίνονται ηλεκτρονικά µεταξύ επιχειρήσεων και ∆ηµοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών κ.λπ. Στόχος είναι το µέτρο να επεκταθεί ακόµη και στις αποδείξεις λιανικής, διευκολύνοντας έτσι και τις διαδικασίες ελέγχου.

SHARE:

24Media Network