Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.: Η πρώτη “κρατικοποίηση” από το Υπερταμείο – Επόμενος στόχος ο στρατηγικός επενδυτής

Διαβάζεται σε 7'
Αλυκές
Αλυκές istock

Το Υπερταμείο, όπως αναφέρει, επενδύοντας σε ένα δικό του περιουσιακό στοιχείο, τονίζει το νέο του ρόλο ως το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της χώρας, επιδιώκοντας, σε επόμενο στάδιο, την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή στην Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.

Tην εξαγορά του 24,81% των μετοχών της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., που κατείχε η Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Κάλας Α.Ε. ανακοίνωσε κι επίσημα ο Υπερταμείο.

Πρόκειται για 1.087.063 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, με τίμημα 3.000.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται, μετά την εξαγορά των μετοχών της Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., το Υπερταμείο πλέον κατέχει το 80% των μετοχών και καθίσταται στρατηγικός επενδυτής σε μια εταιρεία η οποία είναι θυγατρική του από το 2018, ενώ το υπόλοιπο 20% παραμένει σε Δήμους. H εταιρεία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., αφού εντάχθηκε στο Υπερταμείο, σημείωσε σημαντική αύξηση εσόδων, ενώ το 2022 σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας προ και μετά φόρων ύψους €9,06 εκατ., €1,77 εκατ. και €1,18 εκατ. αντίστοιχα, και είναι έτοιμη να υιοθετήσει ένα νέο αναπτυξιακό πλάνο.

Όπως αναφέρεται το Υπερταμείο, εκπόνησε μελέτη και πιστεύει στην αναπτυξιακή προοπτική της εταιρείας μέσα από στοχευμένες επενδύσεις στην παραγωγική διαδικασία που θα στηρίξουν την αύξηση της παραγωγής και την προετοιμασία της εταιρείας για εξαγωγές. Υλοποιώντας ακόμα μία επένδυση σε ένα δικό του περιουσιακό στοιχείο, το Υπερταμείο σηματοδοτεί ισχυρά τον νέο του ρόλο ως Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο και στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. επιδιώκοντας σε επόμενο στάδιο την προσέλκυση μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Με την κίνηση αυτή, αναμένεται επιστροφή αξίας, τόσο για το Δημόσιο και για το ίδιο το Υπερταμείο, όσο και για τις κατά τόπους κοινωνίες που οι Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. δραστηριοποιούνται. Στον στρατηγικό σχεδιασμό της επένδυσης προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η αναβάθμιση της εταιρείας με πλάνο δράσης ESG από την οποίο θα προκύψουν πολλαπλασιαστικά κοινωνικά οφέλη. Παράλληλα η επένδυση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να αναπτυχθεί περαιτέρω το Υπερταμείο μέσω επώνυμων, άριστης ποιότητας και εξαγωγικά προσανατολισμένων ελληνικών προϊόντων.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, κ. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης τόνισε: «Η εξαγορά του 24,81% των μετοχών της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. από το Υπερταμείο αποτελεί ένα ακόμα βήμα εφαρμογής της στρατηγικής μας και ως Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο. Έπειτα από διαδοχικά έτη αύξησης των επιδόσεων της Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., θυγατρικής του Υπερταμείου, ήρθε η ώρα για την εφαρμογή ενός καθοριστικής σημασίας αναπτυξιακού πλάνου, το οποίο φιλοδοξούμε να ενισχύσει περαιτέρω την ονομαστική, παραγωγική και αναπτυξιακή αξία της εταιρείας, ώστε σε επόμενο στάδιο να προσελκύσουμε έναν στρατηγικό επενδυτή. Πρόκειται για μια επένδυση η οποία σηματοδοτεί ένα μοντέλο εταιρικού μετασχηματισμού με το οποίο αντιμετωπίζουμε τις θυγατρικές μας, μεγιστοποιώντας το όφελος για το Δημόσιο, την εθνική οικονομία και τελικά την ελληνική κοινωνία. Ενός μοντέλου που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συμβάλλει και στην τοπική – περιφερειακή ανάπτυξη. Η δέσμευση του Υπερταμείου για επένδυση άνω των 50 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία έως το τέλος του 2024 υλοποιείται με συντεταγμένα βήματα, στοχεύοντας σε απτά αποτελέσματα».

Από την πλευρά του ο κ. Αντώνης Δουμάνογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε, δήλωσε «Η Διοίκηση του Υπερταμείου είναι δίπλα μας σε όλα μας τα βήματα, τόσο ως προς την ανάπτυξή μας αλλά ως προς ένα βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας. Η επένδυση του Υπερταμείου αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη που ενισχύει τη δυναμική πορεία της εταιρείας και δημιουργεί νέες προοπτικές. Σήμερα καλύπτουμε πάνω από το 50% της αγοράς. Στόχος είναι να αυξήσουμε την παραγωγή και την ποιότητα, μεταξύ άλλων επενδύοντας στις υπάρχουσες αλυκές και αξιοποιώντας όμορες σχολάζουσες εκτάσεις. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει επιπλέον αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και του ανταποδοτικού οφέλους προς την τοπική οικονομία».

Η οικονομική εικόνα

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εταιρεία “Ελληνικές Αλυκές” και φέτος καταγράφει μια έντονα ανοδική πορεία και εισφέρει στο “μάζεμα” των εισαγωγών, εξασφαλίζοντας ένα κρίσιμο πόρο με εθνικές παραγωγικές πηγές, δίνοντας παράλληλα και πνοή στην περιφέρεια. Αναλυτικά, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, το 2022, τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (προ φόρων) ανήλθαν σε 1.768.104,35€, ήτοι 19,51% του κύκλου εργασιών, σε σχέση δε με την προηγούμενη χρήση αυξήθηκαν κατά 1.215.612,29€. Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση στα καθαρά κέρδη χρήσης προς διάθεση. Ανήλθαν σε 1.175.930,56€, με αύξηση από την προηγούμενη χρήση, κατά 811.415,48€ ποσοστό 222,60%.

Οι πωλήσεις στη χρήση ανήλθαν σε 9.060.481,23€ και αυξήθηκαν κατά 1.032.154,77€, ποσοστό 12,86%. Όπως αναφέρεται αύξηση οφείλεται στις: α) ευνοϊκές για την εταιρία καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις – παγετός) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, β) στην πώληση των αποθεμάτων προηγουμένων ετών της αλυκής Μέσης Ροδόπης, γ) στην αύξηση πωλήσεων συσκευασμένου αλατιού, δ) καθώς και στην πώληση μεγάλων ποσοτήτων αλατιού από τις χερσαίες αλυκές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση όπου μεγάλο μέρος των πωλήσεων προέρχονταν από τις αλυκές Λέσβου που η μέση τιμή πώλησης ήταν χαμηλότερη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τη διοίκηση της εταιρείας η δραστηριότητά της επηρεάζεται σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες και την εποχικότητα τόσο στον όγκο παραγωγής, όσο και των πωλήσεων. Ωστόσο, με βάση και όσα αναφέρει σ ο Διευθύνων Σύμβουλος της “Ελληνικές Αλυκές” Αντώνης Δουμάνογλου, “η εταιρία κατάφερε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις προκλήσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη και αφορούσαν σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως καθυστερήσεις στις παραδόσεις και αυξήσεις τιμών από τα εισαγόμενα αγαθά, που προήλθαν, από τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης, του πληθωρισμού και αύξησης του κόστους της ενέργειας για το 2022”.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, “για το 2023 η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση, η αύξηση του πληθωρισμού, η τιμή του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν πρωτόγνωρες καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το κόστος παραγωγής και τα αποτελέσματα της εταιρίας, έχουμε όμως μία καλή βάση από το 2022 για να αντιμετωπίσουμε τα τυχόν προβλήματα.”

Να σημειωθεί ότι για το 2022 το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε 3.107.159,37€ ήτοι 34,29% του κύκλου εργασιών. Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αυξήθηκε – κατά 91,58% – και η αύξηση προήλθε από την αύξηση των πωλήσεων και την μείωση του κόστους πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρεται από τις οικονομικές καταστάσεις, και τονίζεται από τον Αντώνη Δουμάνογλου, μέσα στη χρήση 2023 βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η διασφάλιση θετικού παραγωγικού αποτελέσματος, μέσω στοχευόμενων επενδυτικών κινήσεων στις κατά τόπους αλυκές, όπως η αναβάθμιση της εδαφοτεχνικής υποδομής, η αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, την αύξηση της παραγόμενης ποσότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Να σημειωθεί ότι τους στόχους είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, η ολοκλήρωση υλοποίησης μετατροπής της μονάδας συσκευασίας για την «Αφρίνα»,ενός μοναδικού προϊόντος από το Μεσολόγγι, ώστε να γίνει συμβατή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού HACCP. Επίσης στην “ατζέντα” είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών για πιστοποίηση του προϊόντος Αφρίνα ως Π.Γ.Ε, όπς και η περαιτέρω διαδικασία βελτίωσης και εξυγίανσης του εμπορικού χαρτοφυλακίου (καθώς και των απαιτήσεών της), που επιτεύχθηκε κατά τις προηγούμενες χρήσεις, συνετέλεσε ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο, ο ενδεχόμενος εμπορικός κίνδυνος και έπεται η συνέχιση της όλης προσπάθειας.

Σύμφωνα με τον Αντώνη Δουμάνογλου η “Ελληνικές Αλυκές” έχει υιοθετήσει μια πελατοκεντρική λογική, εμπλουτίζοντας το “χαρτοφυλάκιό” πελατών της, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας προϊόν. Προωθεί, παράλληλα, τη διατήρηση ενός ανταποδοτικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανάπτυξη, την οικονομική και κοινωνική συνεισφορά και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

 

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα