ΕΛΣΤΑΤ: Οι φόροι 'χτύπησαν' το 2016 εισόδημα, αποταμίευση και κατανάλωση

Heatwave in Athens, Greece on Aug. 8, 2017. /      8 , 2017.
Heatwave in Athens, Greece on Aug. 8, 2017. / 8 , 2017. ALEXANDROS MICHAILIDIS / SOOC

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2015, από 116,7 δισ. ευρώ σε 114,0 δισ. ευρώ σύμφωνα με την Στατιστική Αρχή

Μείωση κατά 2,3% στο διαθέσιμο εισόδημα και κατά 6,8% στις αποταμιεύσεις και 1% στην κατανάλωση καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ για το 2016 χρονιά της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Ειδικότερα σύμφωνα με την στατιστική αρχή το 2016, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2015, από 116,7 δισ. ευρώ σε 114,0 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών (ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) μειώθηκε σημαντικά κατά 6,8% έναντι μείωσης 5,4 % που είχε καταγραφεί το 2015.

Στην ίδια πορεία και η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 1,0% το 2016 σε σύγκριση με το 2015, από 123,0 δισ. ευρώ σε 121,7 δισ. ευρώ.

Αντίθετα για το ίδιο διάστημα το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα των μη-χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και ήταν 18,2% το 2016 σε σύγκριση με 15,2% το 2015.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το 2016 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,3 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 0,1 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2015.

Η συνολική οικονομία παρουσίασε το 2016 καθαρή χορήγηση δανείων 1,7 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή σε σύγκριση με το 2015 που η καθαρή χορήγηση δανείων ανερχόταν σε 4,2 δισ. ευρώ.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 54,3 δισ. ευρώ (από 55,8 δισ. ευρώ το 2015) και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε 53,1δισ. ευρώ (από 55,9 δισ. ευρώ).

SHARE:

24Media Network