Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών: Αναγκαία η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό

ΑΘΗΝΑ- 25ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ// ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ.(EUROKINISSI-ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)
ΑΘΗΝΑ- 25ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ// ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ.(EUROKINISSI-ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) EUROKINISSI

"Δημιουργούνται δημοσιονομικές πιέσεις για την επόμενη τριακονταετία και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό είναι απαραίτητη". Το μήνυμα αυτό απηυθηνε χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, κ. Δημήτρης Μαζαράκης

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, λόγω ισχυρών δημοσιονομικών πιέσεων, προτείνει η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών. Συγκεκριμένα, ο νέος πρόεδρος της Ενωσης, κ. Δημ. Μαζαράκης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά τα εξής : "Δημιουργούνται δημοσιονομικές πιέσεις για την επόμενη τριακονταετία και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό είναι απαραίτητη".

Με την‭‭ ‬ευκαιρία‭ ‬της‭‭ ‬εκλογής‭‭ ‬του‭ ‬νέου‭ ‬Διοικητικού‭‭ ‬Συμβουλίου‭ ‬της‭ ‬ ‭ ‬ΈΑΈΈ, ο πρόεδρος  αναφέρθηκε στο ρόλο της ασφάλισης και στο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς που συνιστά σημαντικό τομέα της οικονομίας της χώρας.‭ ‭ ‬«‭Η ασφαλιστική‬‬ αγορά προσφέρει 25.000 θέσεις εργασίας, 13 δισ. ευρώ επενδύσεις, 2,5 δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις και 500‭ ‬εκατ.‭ ευρώ ‬φόρους,‭ ‬αποτελέσματα που‭ μπορεί‭ ‬‬να‭‭ ‬φτάσουν‭ ‬ ‭ ‬πολύ‭ ‬ ‭ ‬υψηλότερα‭ ‬ ‭ ‬στο‭ ‬ ‭ ‬μέλλον‭»,‬ ανέφερε ο πρόεδρος της ΈΑΈΈ.

Μία από τις προτάσεις της Ένωσης - στο σχέδιο της δράσης της  για τη στρατηγική που πρέπει να χαραχθεί με στόχο να φτάσει η παραγωγή τα 5,5 δις ευρώ του 2009 - είναι η καθολική , υποχρεωτική ασφάλιση, από φυσικές καταστροφές, με χαμηλό ασφάλιστρο και άρση του αντικινήτρου του φόρου του ασφάλιστρου για τις ζημιές στις περιουσίες των πολιτών . 

Στην υγεία προτείνει την εφαρμογή κοινών ιατρικών πρωτοκόλλων, με την άρση αντικινήτρων (βλ. φόρο ασφαλίστρων 15%), ‭για το συνταξιοδοτικό προτείνεται   η   δημιουργία ενός συστήματος με βάση τη διεθνή εμπειρία που θα‬ στηρίζεται σε 3 ‭ ‬ πυλώνες και επιπλέον οι ασφαλιστές ζητούν την ενεργοποίηση της νομοθεσίας για τα ανασφάλιστα οχήματα και την αστική επαγγελματική ευθύνη.

Επίσης μέχρι το τέλος του χρόνου σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ η ένωση θα προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός αντικειμενικού δείκτη για το κόστος υγείας.

Αυτά αναφέρθηκαν σε σημερινή συνέντευξη Τύπου από τον πρόεδρο της ένωσης Δημήτρη Μαζαράκη ο οποίος σημείωσε τη σημασία της συνεργασίας και της εθνικής συνεννόησης για μια επιτυχημένη ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Στη συνέχεια ο κ. Μαζαράκης έδωσε στοιχεία για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς πριν την οικονομική κρίση αλλά και στη διάρκειά της, σημειώνοντας ότι το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά από την‭ έναρξη‭ της‭ ‬κρίσης‭ ‬που‭‭ ‬η‭ ‬ασφαλιστική‭ ‬αγορά‭ ‬ ‭ ‬έκλεισε‭ ‬με‭  θετικό‭ ‬πρόσημο‭ ‭(+4,6%‬).‭ Έιδική αναφορά έκανε στις πρόσθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε  παγκόσμιο επίπεδο με κυριότερες‭ ‬ το‭ ‬ αυστηρότερο‭ ‬εποπτικό‭ ‬πλαίσιο,‭ το‭ ‬περιβάλλον‭ ‬χαμηλών‭ ‬επιτοκίων,‭ ‬την ψηφιοποίηση,‭ ‬τις‭ ‬υψηλότερες‭ ‬απαιτήσεις‭ ‬από‭ ‬ ‭ ‬ασφαλισμένους‭ ‬ ‭ ‬και‭ ‬ ‭ ‬μετόχους‭ ‬ ‭ ‬και‭ ‬ ‭ ‬τέλος‭ ‬την οικονομική αστάθεια και αβεβαιότητα.

Αναφορικά με τη στρατηγική της ΈΑΈΈ για την ελληνική αγορά ο κ. Μαζαράκης τόνισε: «‭Στόχος μας‬ για το επόμενο διάστημα είναι να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος της κρίσης και να φτάσουμε και πάλι την παραγωγή στα 5,5 δισ. ευρώ του 2009. Μεσομακροπρόθεσμα στοχεύουμε να φτάσουμε τα ευρωπαϊκά επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να προσεγγίσουμε τις χώρες στις οποίες θέλουμε να μοιάσουμε. Πέραν όμως των ποσοτικών στόχων, κύριο μέλημά μας είναι να κερδίσουμε όλο και περισσότερους πολίτες που θα μας εμπιστευτούν για να προστατέψουμε ότι είναι πολυτιμότερο γιαυτούς" είπε ο πρόεδρος.

Οι άξονες δράσης

Υγεία‭:‭ ‬Ο‭ ‬τομέας της υγείας‭ ‬έχει απεριόριστες‭ ‬δυνατότητες‭ ‬ανάπτυξης‭ ‬με‭ ‬βάση την ‭ ‬αρχή της‬ συμπληρωματικότητας, με συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, (ΣΔΙΤ), με τη δημιουργία  και εφαρμογή κοινών ιατρικών πρωτοκόλλων, με την άρση αντικινήτρων (βλ. φόρο ασφαλίστρων 15%), ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος υγείας, στην πάταξη της διαφθοράς άρα και στη σημαντική μείωση του κόστους για τον πολίτη.

Συντάξεις‭ ‭ ‬:‭ ‬ Προτείνεται‭ ‬ ‭ ‬η‭ ‬ ‭ ‬δημιουργία‭ ‬ ‭ ‬ενός‭ ‬ ‭ ‬συστήματος‭ ‬ ‭ ‬με‭ ‬ ‭ ‬βάση‭ ‬ ‭ ‬τη‭ ‬ ‭ ‬διεθνή‭ ‬ ‭ ‬εμπειρία‭ ‬ ‭ ‬που‭ ‬ ‭ ‬θα‬ στηρίζεται σε 3 ‭ ‬ πυλώνες. Ένα σύστημα που έχει υιοθετηθεί με επιτυχία από πολλές χώρες καιβασίζεται σε διαφορετικές πηγές συνταξιοδοτικού εισοδήματος (δημόσιος – ιδιωτικός τομέας) και διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης (αναδιανεμητικό – κεφαλαιοποιητικό σύστημα):

-‭ ‬ο 1ος πυλώνας,  κρατικός, υποχρεωτικός και αναδιανεμητικός

-‭ ‬ο 2ος πυλώνας, ιδιωτικός, υποχρεωτικός και κεφαλαιοποιητικός, με Ταμεία Έπαγγελματικής Ασφάλισης και τέλος

-‭ ‬ο‭ ‬ ‭ ‬3ος‭ ‬ ‭ ‬πυλώνας,‭ ‬ ‭ ‬ιδιωτικός,‭ ‬ ‭ ‬προαιρετικός‭ ‬ ‭ ‬και‭ ‬ ‭ ‬κεφαλαιοποιητικός,‭ ‬ ‭ ‬με‭ ‬ ‭ ‬κίνητρα‭ ‬ ‭ ‬σε‭ ‬ ‭ ‬Έιδικά Συνταξιοδοτικά Ασφαλιστικά Προγράμματα, έστω και αναβαλλόμενα.

Έιδικά, για την ανάπτυξη των επαγγελματικών ασφαλίσεων, χρειάζεται οπωσδήποτε αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου. Οι επαγγελματικές ασφαλίσεις παρότι είναι διαδεδομένες στην Έυρώπη, στην‭ ‬  Έλλάδα  ‭ ‬δεν  ‭ ‬έχουν‭ ‬  αναπτυχθεί,  ‭ ‬ώστε  ‭ ‬να  ‭ ‬δίνουν   τη‭ ‬  δυνατότητα‭ ‬  στη  ‭ ‬συμπληρωματική επαγγελματική  ασφάλιση να αποτελέσει αυτοτελή πυλώνα σύνταξης, με δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν, φορέων όπως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

"Ήρθε η ώρα ο υγιής ανταγωνισμός να λειτουργήσει αποτελεσματικά ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να επιλέγουν‭ ‬ ‭ ‬κάθε‭ ‬ ‭ ‬φορά‭ ‬ ‭ ‬τον‭ ‬ ‭ ‬φορέα‭ ‬ ‭ ‬που‭ ‬προτιμούν‭ ‬ανάλογα‭ ‬με‭ ‬τη‭ν ‬ποιότητα‭ ‬των‭ ‬παρεχόμενων υπηρεσιών, τις χρεώσεις διαχείρισης, και τέλος τις αποδόσεις των επενδύσεων.

Έπιπλέον, προτείνεται η δημιουργία ‭ ‬μιας Ανεξάρτητης Αρχής ‭ ‬η ενός Έθνικού Συμβουλίου για ‭ ‬το συνταξιοδοτικό σύστημα το οποίο θα μελετά διαρκώς τις εξελίξεις, θα ενημερώνει τη Βουλή και τονελληνικό λαό και τέλος θα εισηγείται τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Φυσικές‭ ‬ καταστροφές‭: ενώ‭ κάθε 10 με 15 χρόνια, διάφορα ‭ ‬σημεία της χώρας ‭ ‬πλήττονται από‬ σεισμούς ή φωτιές, δεν υπάρχει καμία πρόνοια από την πλευρά της Πολιτείας ενώ στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία η κρατική βοήθεια δεν μπορεί να καλύψει ούτε κατ’ ελάχιστο τις ανάγκες του.

Θα πρέπει να εξεταστούν λύσεις ενδεχομένως μέσω της καθολικής, υποχρεωτικής ασφάλισης, με χαμηλό ασφάλιστρο και της άρσης του αντικινήτρου του φόρου του ασφάλιστρου για τις ζημιές στις περιουσίες των πολιτών από φυσικές καταστροφές.

 Επαγγελματική‭ ‬ ‭ ‬αστική‭ ‬ ‭ ‬ευθύνη‭:‭ ‭ ‬‬πρέπει‭ ‬ ‭ ‬να  ‭ ‬εξεταστεί‭ ‬ ‭ ‬η‭ ‬ ‭ ‬ενεργοποίηση‭ ‬ ‭ ‬του‭ ‬  ισχύοντος‭ ‬ ‭ ‬νόμου, ‬ακολουθώντας την ευρωπαϊκή οδηγία και διευρύνοντάς την  σε επαγγελματικές ομάδες που μέσω της εργασίας τους μπορεί να ζημιώσουν άλλους, σε εφαρμογή σχετικής υπάρχουσας νομοθεσίας.‭ ‬

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ανασφάλιστα οχήματα‭: Οι ανασφάλιστοι οδηγοί είναι εξαιρετικά‬ επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο. Αποτελούν απειλή για τους συνεπείς οδηγούς σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, τους επιβαρύνουν οικονομικά και στερούν φορολογικά έσοδα από το κράτος.

Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος ώστε να μην κυκλοφορεί πλέον ούτε ένα ανασφάλιστο όχημα.

Ο κ. Μαζαράκης εστίασε, επίσης, στα πεδία δράσης στα οποία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από την ΕΑΕΕτο επόμενο διάστημα: στην καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης, την χρηματοοικονομική εκπαίδευση των νέων, την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού και την αναβάθμιση της πρόληψης σε όλους τους κρίσιμους τομείς (υγεία, τροχαία ατυχήματα κ.λπ.).

SHARE:

24Media Network