Εντός στόχου τα φορολογικά έσοδα το 2018

Το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών
Το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών EUROKINISSI

Μικρή υπέρβαση της τάξης των 21 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τα φορολογικά έσοδα για το προηγούμενο έτος.

Με μικρή υπέρβαση 21 εκατ. ευρώ έκλεισε ο λογαριασμός των φορολογικών εσόδων για το 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2018, με το σύνολο να φτάνει στα 48,853 δισ. ευρώ, έναντι στόχου του προϋπολογισμού για έσοδα 48,831 δις ευρώ.

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπέρβαση έναντι του στόχου είχαν

 Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 23 εκατ. ευρώ ή 0,3%,

ADVERTISING

 Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 89 εκατ. ευρώ ή 2,5%,

 Οι φόροι στην περιουσία κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

 Ο ΦΠΑ λοιπών κατά 89 εκατ. ευρώ ή 0,7%,

 Ο φόρος ασφαλίστρων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 2,7%,

 Τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

 Οι λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 48 εκατ. ευρώ ή 11,0%,

 Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 64 εκατ. ευρώ ή 5,9%,

 Οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 46 εκατ. ευρώ ή 11,3%,

 Τα έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 10,1%.

 Αντίθετα μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα από

 Άμεσους φόροι ΠΟΕ κατά 175 εκατ. ευρώ ή 9,0%,

Λοιπούς άμεσους φόρους κατά 29 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

 ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 1,0%,

 ΦΠΑ καπνού κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 24 εκατ. ευρώ ή 8,4%,

 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,8%,

 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 79 εκατ. ευρώ ή 2,7%,

 Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 122 εκατ. ευρώ ή 27,4%,

 Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,3%,

 Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 16 εκατ. ευρώ ή 43,2%,

 Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1.133 εκατ. ευρώ ή 82,9%.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν στα 56 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,077 δις ευρώ έναντι του στόχου (57,075 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49,76 δις . ευρώ και είναι μειωμένες κατά 564 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για λοιπές παροχές κατά 286 εκατ. ευρώ (οι οποίες αφορούν σε εφάπαξ χρηματικά ποσά του ν. 4575/2018 άρθρα 10-14, τα οποία θα πληρωθούν τον Ιανουάριο του 2019 αντί του Δεκεμβρίου του 2018 που είχε αρχικά προϋπολογισθεί) και οι λειτουργικές δαπάνες κατά 243 εκατ. ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Προϋπολογισμός
SHARE:

24Media Network