Επιτακτική η ανάγκη ελάφρυνσης του φορολογικού βάρους από το 2019

Ουρές στην εφορία
Ουρές στην εφορία EUROKINISSI

Κόπωση στα έσοδα από άμεσους φόρους καταγράφει ΑΑΔΕ για το επτάμηνο Ιανουαρίου Ιουλίου καθιστώντας την ανάγκη για άμεσες φορολογικές απαλλαγές επιτακτική.

Στο δελτίο παρακολούθησης των φορολογικών εσόδων που εκδίδεται σε μηνιαία βάση η ΑΑΔΕ αναφέρεται ότι σωρευτικά για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, τα φορολογικά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 1,59% (περίπου 302 εκατ. ευρώ) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ευρώ, αλλά οριακά χαμηλότερα κατά 0,13% σε σχέση με τον αναθεωρημένο στόχο εξαμήνου.

Στο δελτίο της η ΑΑΔΕ παραδέχεται ότι η υπέρβαση στο σύνολο του εξαμήνου, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αυξημένα έσοδα προηγούμενων χρήσεων τόσο άμεσης όσο και έμμεσης φορολογίας και -ειδικότερα- στα έσοδα που προέκυψαν από τις ρυθμίσεις που έγιναν για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών. Σημαντική συμβολή στην παρατηρούμενη τάση των εσόδων είχαν και τα αυξημένα έσοδα που προέκυψαν από τη σταδιακή κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές της χώρας και τη σταδιακή αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε πλήθος προϊόντων.

Κόπωση στους άμεσους φόρους

Ωστόσο καταγράφεται κόπωση στους άμεσους φόρους Στο πρώτο εξάμηνο του 2018 και σε ότι αφορά στους άμεσους φόρους, η επίτευξη του εξαμηνιαίους στόχου παρουσίασε υστέρηση κατά 4,08% το 2018 έναντι υπέρβασης 1,93% το 2017, ενώ η επίτευξη του ετήσιου στόχου ανήλθε σε 31,23 % το 2018 έναντι 31,08 % το 2017.

H υστέρηση οφείλεται κυρίως, στη μεγάλη αύξηση του εξαμηνιαίου στόχου εσόδων.

Από τον φόρο στο εισόδημα κατά 170, 36 εκατ. ευρώ και στην ταυτόχρονη μείωση των αντίστοιχων φορολογικών εσόδων κατά 88,08 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Όλα αυτά την στιγμή που ο ετήσιος στόχος σε επίπεδο έτους μειώθηκε για τους άμεσους φόρους κατά 3,04% (σε 20,87 δισ. ευρώ το 2018 έναντι 21,53 δισ. ευρώ το 2017).

 Αν στα αποτελέσματα εξαμήνου προστεθούν και τα αποτελέσματα του Ιουλίου, μήνα κατά τον οποίο εισπράττεται η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, που δόθηκαν στην δημοσιότητα χθες τότε η εικόνα της κόπωσης συμπληρώνεται. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τον Ιούλιο έπρεπε να καταβληθεί στο Δημόσιο ποσό φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων συνολικού ύψους 993,46 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε σχεδόν εξ' ολοκλήρου στην πρώτη δόση των οφειλών φόρου εισοδήματος που προέκυψαν από την εκκαθάριση των χρεωστικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2017. Από το ποσό αυτό όμως καταβλήθηκαν τελικά 690,66 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 69,52%. Τα υπόλοιπα 302,80 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 30,48% έμεινα απλήρωτα και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα.

Εκτός από τον φόρο εισοδήματος, τον φετινό Ιούλιο έμεινε απλήρωτος και ΦΠΑ συνολικού ύψους 176,24 εκατ. ευρώ (το συνολικό οφειλόμενο ποσό ήταν 1.223,54 εκατ. ευρώ και το ποσό που τελικά καταβλήθηκε ανήλθε σε 1.047,30 εκατ. ευρώ).

 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η φοροδοτική ικανότητα των νοικοκυριών έχει φτάσει στα όριά της και χωρίς ελαφρύνσεις θα έχουμε μεγάλη υστέρηση που θα παρασύρει και το βασικό έμμεσο φόρο, τον ΦΠΑ λόγω πτώσης της κατανάλωσης.

 Στήριγμα οι ΕΦΚ οριακά ο ΦΠΑ

Παρόλα αυτά ο στόχος των εσόδων έχει υπέρβαση κυρίως λόγω της αύξησης των εισπράξεων από έμμεσους φόρους και κυρίως οι φόροι κατανάλωσης και την πληρωμή των δόσεων από τις ρυθμίσεις οφειλών και κυρίως την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων που άρχισαν να πληρώνονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Συγκεκριμένα η είσπραξη στους έμμεσους φόρους, είχε υπέρβαση 2,07% έναντι του στόχου έναντι υπέρβασης 2,7% το 2017 . Σε επίπεδο ετήσιου στόχου το πρώτο μισό του χρόνου εισπράχθηκε το 47,5% του συνολικού ποσού από έμμεσους φόρους έναντι 46,11% που είχε εισπραχθεί το 2017.

Η υπέρβαση σε επίπεδο εξαμήνου σύμφωνα με την ΑΑΔΕ εξηγείται από την σημαντική αύξηση των εσόδων από φόρους κατανάλωσης (247 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους Παρελθόντων οικονομικών χρήσεων (165 εκατ ευρώ και λοιπούς φόρους συναλλαγών κατά 34 εκατ. ευρώ).

Αντίθετα, πτωτική πορεία παρουσίασαν τα έσοδα από Φ.Π.Α. τα οποία παρουσίασαν υστέρηση κατά 23 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εξαμήνου, ενώ ο αντίστοιχος αναθεωρημένος στόχος τους αυξήθηκε κατά 104 εκατομμύρια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Σημειώνεται ότι ο στόχος σε επίπεδο έτους αυξήθηκε για τους έμμεσους φόρους κατά 1,35% (σε 27,08 δισ. ευρώ το 2018 έναντι 26,72 δισ. το 2017).

Επιτακτική η ανάγκη ελάφρυνσης του φορολογικού βάρους από το 2019
Επιτακτική η ανάγκη ελάφρυνσης του φορολογικού βάρους από το 2019
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Φόροι
SHARE:

24Media Network