Απολύσεις εν τάχει ελέω Τρόικας

Στιγμιότυπο απο την παρουσίαση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης φαρμάκων του ΙΚΑ,σήμερα Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 / Υπάλληλοι του οργανισμού (EUROKINISSI / ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΪΟΣ)
Στιγμιότυπο απο την παρουσίαση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης φαρμάκων του ΙΚΑ,σήμερα Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 / Υπάλληλοι του οργανισμού (EUROKINISSI / ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΪΟΣ) EUROKINISSI

Έως τις 25 Νοεμβρίου πρέπει να συνταχθούν οι κατάλογοι του προσωπικού στους φορείς του Δημοσίου που μπαίνουν σε καθεστώς εφεδρείας. Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει η σχετική εγκύκλιος

Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που κοινοποιήθηκε σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, τους ΟΤΑ και τις ΔΕΚΟ σήμερα Τρίτη, προβλέπει την άμεση εφαρμογή του σχετικού νόμου, δεδομένου ότι την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται στην Αθήνα η Τρόικα.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι τις 25 Νοεμβρίου θα πρέπει να συνταχθούν οι κατάλογοι του προσωπικού του κάθε φορέα που μπαίνει σε καθεστώς εφεδρείας.

Το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, θα συνεχίζει να λαμβάνει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το χρόνο εισόδου του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

Για το ανωτέρω προσωπικό καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης, οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη, υπολογιζόμενες επί

των τακτικών αποδοχών που ελάμβανε ο εργαζόμενος κατά το χρόνο ένταξής του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας κατά τον ίδιο χρόνο.

Αν ο φορέας προέλευσης έχει καταργηθεί, οι ως άνω εισφορές καθώς και η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση λόγω απόλυσης καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Η ένταξη στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας λογίζεται ως προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννομη συνέπεια και οι αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό που εντάσσεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω απόλυσης που τυχόν οφείλεται κατά τη λήξη του χρόνου της εργασιακής εφεδρείας.

Σημειώνεται ότι, εξαιρούνται από την εργασιακή εφεδρεία οι εξής κατηγορίες υπαλλήλων:

Το καλλιτεχνικό προσωπικό (Λυρικής Σκηνής, ΚΟΑ, ΚΟΘ, Εθνικού Θεάτρου, ΚΘΒΕ, Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής), το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των φορέων κοινωνικής πρόνοιας, του ΕΚΑΒ και των ασφαλιστικών ταμείων.

Επίσης, οι ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες που υπάγονται στις διατάξεις του ν.1514/1985, εργαζόμενοι των οποίων οι σύζυγοι έχουν ενταχθεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία, οι υπάλληλοι των οποίων οι σύζυγοι ή τα τέκνα τα οποία τους βαρύνουν φορολογικά και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, υπάλληλοι που είναι ανάπηροι σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνοι και οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Καταργείται το 30% των οργανικών μονάδων του Δημοσίου

Έως τις 15 Νοεμβρίου οι πρώτες λίστες εφέδρων

SHARE:

24Media Network