Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές. Σενάρια παράτασης

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές. Σενάρια παράτασης

Ποιοι θα δουν μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ. Αναλυτικοί πίνακες. Συνεχίζεται το μπέρδεμα με τους 90.000 "αόρατους" ασφαλισμένους

Σταδιακή αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης μισθωτών, από 01/01/2017 έως 01/01/2020, προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές, λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών. Επιπλέον, προβλέπεται ότι τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων, ως ανωτέρω, ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης αναπροσαρμόζονται, ετησίως, ισόποσα και σταδιακά, από 01/01/2017 και εφεξής, ώστε από 01/01/2020 να διαμορφωθούν, ως εξής: 13,33% για τον εργοδότη και 6,67% για τον ασφαλισμένο.

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης

Από 01/01/2017, τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης αναπροσαρμόζονται, ως εξής:

1. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ

ΟΤΕ

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

8,29% από 01/01/2017 17,70% 25,99%

έως 31/12/2017

7,75% από 01/01/2018 16,25% 24%

έως 31/12/2018

7,22% από 01/01/2019 14,79% 22,01%

έως 31/12/2019

6,67% από 01/01/2020 13,33% 20%

2. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ

ΟΣΕ-ΕΛΤΑ

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

8,29% από 01/01/2017 17,33% 25,62%

έως 31/12/2017

7,75% από 01/01/2018 15,99% 23,74%

έως 31/12/2018

7,22% από 01/01/2019 14,67% 21,89%

έως 31/12/2019

6,67% από 01/01/2020 13,33% 20%

3. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ

Υπάλληλοι του τ. ΤΑΠΟΤΕ

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

17,33% από 01/01/2017 έως 31/12/2017 24%

6,67% 15,99% από 01/01/2018 έως 31/12/2018 22,66%

14,67% από 01/01/2019 έως 31/12/2019 21,34%

13,33% από 01/01/2020 20%

4. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

8,29% από 01/01/2017 17,70% 25,99%

έως 31/12/2017

7,75% από 01/01/2018 16,25% 24%

έως 31/12/2018

7,22% από 01/01/2019 14,79% 22,01%

έως 31/12/2019

6,67% από 01/01/2020 13,33% 20%

5. τ. Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας Η Εθνική (ΤΑΠΑΕ «Η Εθνική»)

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

15,83% από 01/01/2017 22,5%

έως 31/12/2017

6,67% 15% από 01/01/2018 21,67%

έως 31/12/2018

14,16% από 01/01/2019 20,83%

έως 31/12/2019

13,33% από 01/01/2020 20%

6. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

8,29% από 01/01/2017 18,27% 26,56%

έως 31/12/2017

7,75% από 01/01/2018 16,66% 24,41%

έως 31/12/2018

7,22% από 01/01/2019 14,98% 22,2%

έως 31/12/2019

6,67% από 01/01/2020 13,33% 20%

7. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

8,29% από 01/01/2017 18,08% 26,37%

έως 31/12/2017

7,75% από 01/01/2018 16,5% 24,25%

έως 31/12/2018

7,22% από 01/01/2019 έως 14,9% 22,12%

31/12/2019

6,67% από 01/01/2020 13,33% 20%

8. Πρώην Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ)

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

7,67% από 01/01/2017 έως 14,58% 22,25%

31/12/2017

7,34% από 01/01/2018 έως 14,17% 21,51%

31/12/2018

7% από 01/01/2019 έως 13,75% 20,75%

31/12/2019

6,67% από 01/01/2020 13,33% 20%

9. Πρώην Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ)

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

7,67% από 01/01/2017 έως 14,58% 22,25%

31/12/2017

7,34% από 01/01/2018 έως 14,17% 21,51%

31/12/2018

7% από 01/01/2019 έως 13,75% 20,75%

31/12/2019

6,67% από 01/01/2020 13,33% 20%

10. Προσωπικού εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων, ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ-τεχνικό προσωπικό, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη σε πτητικές εργασίες. «Παλαιοί» ασφαλισμένοι

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

9,9% από 01/01/2017 έως 15,36% 25,26%

31/12/2017

8,83% από 01/01/2018 έως 14,69% 23,52%

31/12/2018

7,75% από 01/01/2019 έως 14,01% 21,76%

31/12/2019

6,67% από 01/01/2020 13,33% 20%

11. Προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων, ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ-τεχνικό προσωπικό, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη σε πτητικές εργασίες. «Νέοι» ασφαλισμένοι

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

8,32% από 01/01/2017 έως 14,38% 22,7%

31/12/2017

7,77% από 01/01/2018 έως 14,03% 21,8%

31/12/2018

7,22% από 01/01/2019 έως 13,68% 20,9%

31/12/2019

6,67% από 01/01/2020 13,33% 20%

12. Ηθοποιοί μελοδραματικού, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας, μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολείς, προσωπικό σκηνής, χορευτές. «Παλαιοί» ασφαλισμένοι

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

9,9% από 01/01/2017 έως 15,36% 25,26%

31/12/2017

8,83% από 01/01/2018 έως 14,69% 23,52%

31/12/2018

7,75% από 01/01/2019 έως 14,01% 21,76%

31/12/2019

6,67% από 01/01/2020 13,33% 20%

13. Ηθοποιοί μελοδραματικού, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας, μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολείς, προσωπικό σκηνής, χορευτές. «Νέοι» ασφαλισμένοι

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

8,32% από 01/01/2017 έως 14,38% 22,7%

31/12/2017

7,77% από 01/01/2018 έως 14,03% 21,8%

31/12/2018

7,22% από 01/01/2019 έως 13,68% 20,9%

31/12/2019

6,67% από 01/01/2020 13,33% 20%

Διευκρινίζεται ότι δεν αναπροσαρμόζονται, αλλά παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) των κατηγοριών που αναφέρονται:

Α. Πρόσωπα που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπάγονται στον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) είτε αποκλειστικά και μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε, εκτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος (π.χ. φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, μεταπτυχιακοί φοιτητές, κλπ, που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση που θεσμοθετημένα προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών τους για τη λήψη του πτυχίου τους, πρόσωπα που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων/ΚΕΘΕΑ, κρατούμενοι εργαζόμενοι φυλακών, κ.ά.).

Β. Κατηγορίες εργαζομένων που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας του Ν.4336/2015, ήτοι:

I. Απασχολούμενοι οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2778/τ.Β72-12-2011), ο οποίος εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του β' εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει.

II. Απασχολούμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων και σε υποθαλάσσιες στοές, οι οποίοι ασφαλίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.997/79 και της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν.2084/1992, όπως ισχύουν.

III. Απασχολούμενοι στην επιφάνεια μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, οι οποίοι ασφαλίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.2335/1995, όπως ισχύουν.

IV. Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου, παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.825/1978, όπως ισχύει (35ετία με βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα).

V. Απασχολούμενοι σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, οι οποίοι ασφαλίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.1543/1985, όπως ισχύουν.

VI. Απασχολούμενοι ως προσωπικό ΟΤΑ σε υπηρεσίες υγιεινής-καθαριότητας, οι οποίοι ασφαλίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.1694/87, όπως ισχύουν.

VII. Οι υπαγόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα της τ. Διεύθυνσης Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και οι απασχολούμενοι σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα, οι οποίοι ασφαλίζονται στον τομέα ΤΑΠ ΔΕΗ του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

VIII. Οι ναυτικοί, που ασφαλίζονται και συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 913/1978.

IX. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 01/01/1993 που υπάγονται στις διατάξεις του νέου Πίνακα Β.Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.2084/1992.

X. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 01/01/1993 που εργάζονται σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα, προκειμένου για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ-ΔΕΗ.

XI. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 01/01/1993 οι οποίοι απασχολούνται σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, καθώς και το προσωπικό ΟΤΑ που απασχολείται σε υπηρεσίες υγιεινής- καθαριότητας και ασφαλίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4, άρθρου 24 του Ν.2084/1992.

Μπέρδεμα και σενάρια παράτασης

Νέα δεκαήμερη παράταση εξετάζει το υπουργείο εργασίας για την πληρωμή της πρώτης δίμηνης δόσης των εισφορών προς το ΕΦΚΑ από ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αμειβόμενους με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Η παράταση εξετάζεται κατ αρχήν για τους περίπου 90.000, οι οποίοι παρότι κανονικά ασφαλισμένοι είναι «αόρατοι» ακόμη για τον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να μην έχουν πάρει τα ειδοποιητήρια, ενώ αύριο 17 του μήνα λήγει η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του 2017 .

Ωστόσο είναι πολύ πιθανό να περιλάβει και το σύνολο των ασφαλισμένων χωρίς μισθωτή εργασία αφού η εισπραξιμότητα των εισφορών είναι ακόμη πολύ χαμηλά . Δεν ξεπερνάει δηλαδή το 55% ενώ οι υπολογισμοί του υπουργείου εργασίας ήταν ότι θα έφτανε το 75% .

Με στόχο να αποφευχθεί η προσαύξηση του 8% που επιβάλλεται ως ποινή για καθυστερούμενες εισφορές υπάρχει η σκέψη να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία μέχρι να προσαρμοστούν και οι ασφαλισμένοι .

Το πρόβλημα όμως συνεχίζει να υφίσταται αφού ακόμη και αν η πρώτη δόση προς το ΕΦΚΑ παραταθεί από τις 17 Μαρτίου στις 27 Μαρτίου , μέχρι και το τέλος του μήνα θα πρέπει να πληρωθεί και η δεύτερη δόση εισφορών η οποία ως γνωστό θα υπολογιστεί με βάση τα εισοδήματα του 2015.

Το πρόβλημα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο για αυτούς που δεν έχουν πάρει ακόμη το πρώτο ειδοποιητήριο. Ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί να απαντήσει ακόμη αν τελικά αν 90.000 που αναζητούνται ακόμη από το μητρώο του ενιαίου ταμείου θα πληρώσουν - όταν εντοπιστούν - μια ή δύο δόσεις μαζεμένες για συνολικά τρείς μήνες εισφορών .

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ο υποδιοικητής ΕΦΚΑ, κ. Δημήτρης Τσακίρης, μιλώντας στην Τρόικα του Αθήνα 9.84, τόνισε ότι "μέχρι αύριο θα έχουν αναρτηθεί και οι τελευταίες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των 90.000 ασφαλισμένων που είναι το υπόλοιπο. Αν δεν προλάβει κάποιος από αυτούς να πληρώσει αύριο, μπορεί να το κάνει και την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, χωρίς πρόστιμο. Αυτή είναι η κατεύθυνση”.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΕΦΚΑ
SHARE: