Κατώτατος μισθός: Μετατίθεται για τον Ιανουάριο η περαιτέρω αύξησή του

Ο Γιάννης Βρούτσης
Ο Γιάννης Βρούτσης EUROKINISSI

Για τουλάχιστον επτά μήνες θα καθυστερήσει η περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού σύμφωνα με τη νέα σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Για τον προσεχή Ιανουάριο μετατίθεται τελικά η απόφαση για την περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού λόγω των προβλημάτων που προκαλεί στην αγορά εργασίας η πανδημία του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την τελευταία ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την Παρασκευή, οι σχετικές διαδικασίες θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθούν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου του 2021.

Αναλυτικά

Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Ειδικά για την εκκίνηση της διαδικασίας του παρόντος κατά το έτος 2020, οι προθεσμίες της παρ. 5 και της περ. α’ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής: α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου.

β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου.

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ’της περ. β’της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου.

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. β’της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου.

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 5, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου.

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α’ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2021. ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.»

Page: /
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κορονοϊός
SHARE:

24Media Network