Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η εργασιακή εφεδρεία

ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ EUROKINISSI

Στην τελική ευθεία πριν από την επικύρωση μπήκε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την εργασιακή εφεδρεία. Απεστάλη προς γνωμοδότηση στο ΣτΕ και μάλιστα με τη διαδικασία του επείγοντος. Μαζικό κύμα φυγής

Με το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, θα καταρτιστούν οι πίνακες κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Με το εν λόγω σχέδιο, που ξεσήκωσε πληθώρα αντιδράσεων αυτό καθαυτό -αλλά και λόγω των φορέων που επελέγησαν για να εφαρμοστεί αρχικά-, θα καταρτιστούν οι πίνακες κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα, το σχέδιο με την ονομασία 'Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011» έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την αξιολόγηση βάσει κριτηρίων, του προσωπικού που τυχόν χαρακτηριστεί ως πλεονάζον από τις διοικήσεις των ΝΠΙΔ -που εμπίπτουν στο πεδίο του Κεφ. Α του Ν. 3429/2005- και την κατάταξή του σε πίνακες κατά κατηγορία και ειδικότητα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά, σύμφωνα με το νόμο, σε θέσεις τακτικού προσωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα ή η επιλογή τους για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης, με αδιάβλητο και απολύτως διαφανή τρόπο, κατά τη σειρά προτεραιότητας των πινάκων".

Το σχέδιο

Σύμφωνα με το σχέδιο Π.Δ., οι φορείς, εφόσον χαρακτηρίσουν προσωπικό ως πλεονάζον, συντάσσουν και αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ πίνακα πλεονάζοντος προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, καθώς και τα στοιχεία υπηρεσιακών μεταβολών. Επιπλέον, προσκομίζονται στο ΑΣΕΠ από τους ενδιαφερόμενους τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και τις ιδιότητες που επικαλούνται (όπως τίτλους σπουδών).

Με βάση τα στοιχεία αυτά, το ΑΣΕΠ κατατάσσει το πλεονάζον προσωπικό και συντάσσει ανά φορέα πίνακα κατάταξης κατά κατηγορία και ειδικότητα.

Η κατάταξη γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα τυπικά προσόντα, την εμπειρία, το χρόνο εργασίας στον φορέα, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες)

Ειδική μέριμνα υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία, τους έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνων με αναπηρία, καθώς και για τους συζύγους που έχουν χαρακτηριστεί και οι δύο ως πλεονάζοντες.

Το ΑΣΕΠ ενοποιεί τους πίνακες των φορέων δύο φορές το χρόνο. Ειδικότερα, για το πρώτο έτος η ενοποίηση γίνεται κάθε τρίμηνο.

Από τον ενοποιημένο πίνακα και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, με βάση τη σειρά κατάταξης, θα γίνεται η μεταφορά του προσωπικού σε θέση τακτικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα σε ποσοστό 10% των ετήσιων προσλήψεων, καθώς και σε θέσεις εποχικού προσωπικού έως ποσοστό 30% των θέσεων που προκηρύσσονται.

Επισημαίνεται ότι για την επιλογή σε θέση μερικής απασχόλησης οι κατατασσόμενοι στον πίνακα έχουν απόλυτη προτεραιότητα.

Φεύγουν άρον τον άρον

Σαρωτικό το κύμα φυγής που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο Δημόσιο, με χιλιάδες υπαλλήλους να καταθέτουν αιτήσεις συνταξιοδότησης εν όψει των ανατροπών στο μισθολόγιο, τις συντάξεις αλλά και στην εργασιακή εφεδρεία, σε σημείο, μάλιστα, τα ασφαλιστικά ταμεία να βρεθούν μπροστά ακόμη και σε στάση πληρωμών.

Μόνο στο ΙΚΑ σε διάστημα δύο ημερών υποβλήθηκαν 1.000 αιτήσεις για συνταξιοδότηση υπαλλήλων του Ιδρύματος. Οι αιτήσεις για αποχώρηση ανέρχονται σε 2.000 στο υπουργείο Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναφέρουν «Τα Νέα».

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΕ - ΙΚΑ, Νίκος Χατζόπουλος δήλωσε ότι μέσα σε δύο ημέρες 1.000 υπάλληλοι από τους 8.385 παραιτήθηκαν υποβάλλοντας αιτήσεις συνταξιοδότησης. Παράλληλα ο κ. Χατζόπουλος προειδοποίησε για τα προβλήματα στην εξυπηρέτηση του κοινού και την είσπραξη των εσόδων από εισφορές και κάλεσε τα συναρμόδια υπουργεία να ξεκαθαρίσουν τι θα ισχύσει για τις συντάξεις μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και της εργασιακής εφεδρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Τα κριτήρια για την εργασιακή εφεδρεία

Εφεδρεία σε 120 και όχι 151 φορείς

SHARE:

24Media Network