Νέες προσλήψεις μονίμων στο Δημόσιο με 4 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Δημοτικοί Υπάλληλοι,στιγμιότυπο από το ΚΕΠ του Δήμου τρικκαίων στα Τρίκαλα
Δημοτικοί Υπάλληλοι,στιγμιότυπο από το ΚΕΠ του Δήμου τρικκαίων στα Τρίκαλα EUROKINISSI

Εν αναμονή της έναρξης υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμεους για προσλήψεις στο Δημόσιο. Όσα πρέπει να ξέρετε

Στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκονται δύο νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ώστε να εκδοθούν και να ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους, ενώ σύμφωνα με το dikaiologitika.gr συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από διοριστέους σε ακόμα δύο διαγωνισμούς.

Εβδομήντα εννέα θέσεις μόνιμου προσωπικού περιλαμβάνει η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους και άλλες συναφείς ειδικότητες στην Εθνική Βιβλιοθήκη, για υπαλλήλους σε Μητροπόλεις καθώς και για γιατρούς στα καταστήματα κράτησης και σε στρατιωτικό νοσοκομείο.

Μια δεύτερη προκήρυξη αφορά την πρόσληψη μηχανικών και διοικητικών στην εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

«Κλειστού τύπου» είναι οι άλλοι δύο τρέχοντες διαγωνισμοί, αφού υποβάλλουν αιτήσεις μόνο παλαιοί διοριστέοι για την κάλυψη θέσεων σε υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα και στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου.

Η προκήρυξη 1Σ/2014

Ειδικότερα η 1Σ/2014 Πρόσκληση του ΑΣΕΠ αφορά τη στελέχωση του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με μόνιμο προσωπικό

Η πρόσκληση αφορά την πλήρωση συνολικά είκοσι δύο (22) θέσεων Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν μόνον όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων σε θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων που αναφέρονται στην Πρόσκληση 1Σ/2014 και που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1−1−2009 μέχρι και την 31−12−2012 καθώς και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν έχουν διοριστεί.

Το ΦΕΚ της Πρόσκλησης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα) καθώς και από τις Περιφερειακές Ενότητες και τις Περιφέρειες της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσληψη στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΥΠΠΥ.189.5), στην επιλογή "Έντυπα Αιτήσεων -> Διαγωνισμών ΑΣΕΠ -> Με Σειρά Προτεραιότητας".

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της 28ης Νοεμβρίου 2014, ημέρας Παρασκευής.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΣΕΠ - Αίτηση για την Πρόσκληση: 1Σ/2014, Τ.Θ. 14 308, Τ.Κ. 115 10, ΑΘΗΝΑ

Δείτε το ΦΕΚ

Προκήρυξη 1Δ/2014

Ειδικότερα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Δ/2014 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, επτακοσίων πέντε (705) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και εξήντα οκτώ (68) θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προκήρυξη 1Δ/2014 έχουν μόνο όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1−1−2009 και μετά καθώς και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση/αναπλήρωση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν έχουν διοριστεί.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει με την πάροδο της 13ης Νοεμβρίου 2014, ημέρας Πέμπτης.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 18η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 1Δ/2014, Κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε., Τ.Θ. 14.308, Αθήνα, Τ.Κ. 115.10

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο αιτήσεις σε κατάσταση «Υποβλήθηκε» μπορούν να εκτυπωθούν. Σε περίπτωση που η αίτηση εμφανίζεται στη «Λίστα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων» σε κατάσταση «Ανοιχτή (Συμπλήρωση)», είναι απαραίτητο να υποβληθεί εκ νέου προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές ερωτήσεις, πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ..

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ:

Τις εργάσιμες ημέρες:

• Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 (Τηλ. 2131319137, 132, 141, 124 και 131)

Τις αργίες:

• Κατά τις ώρες 12:00 μέχρι 18:00 (Τηλ. 2131319137, 132, 141, 124 και 131)

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected]

Προκήρυξη 4Κ/2014

Έτοιμη για δημοσίευση είναι η 4K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς και Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης), στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ - 424 ΓΣΝΕ) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Καταστήματα Κράτησης).

Η προκήρυξη θα εκδοθεί άμεσα σε ΦΕΚ και θα ορίζονται οι προθεσμίες για τις αιτήσεις

Προσλήψεις 65 μονίμων στην ΔΕΗ

Το ΑΣΕΠ θα εκδώσει προκήρυξη για εξηνταπέντε προσλήψεις μονίμων στην θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ «ΔΕΗ ανανεώσιμες ΑΕ» για διάφορες ειδικότητες και προσόντα.

Από το ΑΣΕΠ έγινε γνωστό ότι έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ η υπ αριθμών 5K/2014 προκήρυξη , που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα πέντε (65) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν έχουν ως εξής

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

(Όλες οι θέσεις των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε.  και Δ.Ε. κατανέμονται στις κατωτέρω Δ/νσεις :  Ανάπτυξης Νέων Έργων & Αδειοδοτήσεων, Γεωθερμίας & Βιομάζας, Οικονομικών Λειτουργιών,  Διοίκησης & Ανθρώπινων Πόρων & Γραφείο Διευθύνοντος, Μικρών Υδροηλεκτρικών  Έργων & Υβριδικών Συστημάτων, Μετρήσεων, Φυσικών Πόρων & Πιστοποίησης,  Αιολικής Ενέργειας,  Κατασκευών & Συντήρησης Έργων ΑΠΕ, Ηλιακής Ενέργειας , τον  Κλάδο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και τον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου)

1.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)ερ

Νέες προσλήψεις μονίμων στο Δημόσιο με 4 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Νέες προσλήψεις μονίμων στο Δημόσιο με 4 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

Νέες προσλήψεις μονίμων στο Δημόσιο με 4 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

Νέες προσλήψεις μονίμων στο Δημόσιο με 4 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί σε ΦΕΚ και να καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τις προθεσμίες και τα προσόντα

Διαβάστε ακόμα στα dikaiologitika.gr:

Οι φόροι που μειώνονται το 2015 καταργούνται τα τεκμήρια διαβίωσης

Πώς θα γίνει η ρύθμιση στα στεγαστικά κόκκινα δάνεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Δικαιολογητικά
SHARE:

24Media Network