Νέο σύστημα: Πως θα επιλέγονται οι διευθυντές στο Δημόσιο

Νέο σύστημα: Πως θα επιλέγονται οι διευθυντές στο Δημόσιο
FRANCESCO RIDOLFI 340/6726114

Αλλάζουν όλα στην επιλογή στελεχών στο Δημόσιο. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που θα τεθεί την επόμενη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με το Έθνος, με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων καταργείται η «κλασική» μοριοδότηση των τυπικών προσόντων και της προϋπηρεσίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους προσοντούχους υπαλλήλους να διεκδικήσουν τις θέσει ευθύνης, και εισάγονται ως βασικά κριτήρια αξιολόγησης η συνέντευξη και οι γραπτές εξετάσεις, με τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα της τελικής επιλογής.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης τονίζουν ότι με την αξιοποίηση αξιοκρατικών εργαλείων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης στη δημόσια διοίκηση "μπαίνει τέλος στη λογική της επετηρίδας, αλλά και της κομματικής πολλές φορές επιλογής".

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, μέχρι τα τέλη του 2014 θα έχουν επιλεγεί 81 γενικοί διευθυντές και μέχρι τα τέλη του 2015 θα έχουν τοποθετηθεί 383 διευθυντές και 1.384 τμηματάρχες στον κεντρικό μηχανισμό του κράτους καθώς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα υπάρξει ειδικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων που θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των δήμων και των περιφερειών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων είναι τα εξής:

*Η κατάργηση της μοριοδότησης των "στατικών" χαρακτηριστικών των υπαλλήλων (πτυχία, πιστοποιητικά κτλ) που αποτελούσε το κύριο, αν όχι αποκλειστικό, κριτήριο για την επιλογή προϊσταμένων

*Η ενεργοποίηση των γραπτών εξετάσεων με τη συμβολή του ΑΣΕΠ για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων ως προς α) την ικανότητά τους να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης για την οποία έχουν θέσει υποψηφιότητα, β) τις γνώσεις τους σχετικά με το αντικείμενο που καλούνται να χειριστούν και γ) τη δυνατότητα που έχουν να συντονίζουν τους υφιστάμενους τους.

*Η θεσμοθέτηση της συνέντευξης ως βασικού κριτηρίου επιλογής για τους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές αλλά και τους τμηματάρχες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή των γενικών διευθυντών θα γίνεται εξολοκλήρου από τη συνέντευξη, ενώ για τους διευθυντές θα υπολογίζονται 30% οι γραπτές εξετάσεις και 70% η συνέντευξη και στους τμηματάρχες 50% οι γραπτές εξετάσεις και 50% η συνέντευξη.

Για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα στο νέο σύστημα προβλέπεται η ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Παράλληλα, όλα τα στάδια θα αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο. Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργούνται με τις ίδιες δικλείδες διαφάνειας όπως ακριβώς και οι πανελλαδικές εξετάσεις.

Η διαδικασία της συνέντευξης

Βασικό κριτήριο αξιολόγησης τνω υποψηφίων θα είναι η συνέντευξη στην οποία θα ακολουθείται η διεθνής πρακτική, καθώς και η εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ στις επιτροπές θα συμμετέχουν εκτός των μελών του ΑΣΕΠ και στελέχη από το χώρο των επιχειρήσεων.

Η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων θα περιλαμβάνει τα εξής 5 στάδια:

*Συγκρότηση των Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προισταμένων (ΕΙΣΕΠ) σε κάθε υπουργείο από ανώτατα διοικητικά στελέχη της κρατικής ιεραρχίας και μέλη του ΑΣΕΠ.

*Το ΕΙΣΕΠ προκηρύσσει τις θέσεις ευθύνης βάσει των περιγραμμάτων θέσεων που έχουν περιληφθεί στα σχέδια στελέχωσης των υπηρεσιών.

*Μετά την επιλογή των υποψηφίων που κατέχουν τα τυπικά προσόντα, ακολουθεί το στάδιο των γραπτών εξετάσεων μέσω ΑΣΕΠ, όπου βαθμολογούνται οι δεξιότητες, οι ικανότητες και οι ειδικές γνώσεις των υποψηφίων. Όλα τα στάδια θα αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο.

*Οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις θα προχωρούν στο στάδιο της συνέντευξης. Η συνέντευξη θα διεξάγεται από έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη που θα προτείνονται από το ΑΣΕΠ, καθώς και από στελέχη του ιδιωτικού τομέα.

*Η βαθμολογία θα ανακοινώνεται από το ΑΣΕΠ και όσοι κριθούν επιτυχόντες θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο.

SHARE: