Όλη η προκήρυξη για τις προσλήψεις τελωνειακών στο υπουργείο Οικονομικών

Μόνο πεζοί περνούν Έλληνες και Αλβανοί προς την Αλβανία και την Ελλάδα από το τελωνείο Μαυροματίου στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας. Η απεργία των τελωνειακών είχε ως αποτέλεσμα να μην διέρχονται αυτοκίνητα από τους ελληνοαλβανικούς συνοριακούς σταθμούς, αφού δεν διενεργείται έλεγχος. Έτσι, λίγα άτομα διαβαίνουν με τα πόδια από την Ελλάδα στην Αλβανία και αντίστροφα. (EUROKINISSI // ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ)
Μόνο πεζοί περνούν Έλληνες και Αλβανοί προς την Αλβανία και την Ελλάδα από το τελωνείο Μαυροματίου στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας. Η απεργία των τελωνειακών είχε ως αποτέλεσμα να μην διέρχονται αυτοκίνητα από τους ελληνοαλβανικούς συνοριακούς σταθμούς, αφού δεν διενεργείται έλεγχος. Έτσι, λίγα άτομα διαβαίνουν με τα πόδια από την Ελλάδα στην Αλβανία και αντίστροφα. (EUROKINISSI // ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) EUROKINISSI

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 149 Τελωνειακών στο υπουργείο Οικονομικών. Ποιες οι θέσεις και τα προσόντα

Εκδόθηκε η προκήρυξη του υπουργείου Οικονομικών για τις 149 προσλήψεις  τελωνειακών και οι αιτήσεις ξεκινούν από 2 Ιουνίου ενώ θα ολοκληρωθούν στις 17 Ιουνίου 2014. Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη που παρουσιάζει πρώτο το dikaiologitika.gr ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 149 συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο υπουργείο Οικονομικών.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν πτυχίο Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Δεκτοί θα γίνονται και οι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης , διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών και πολιτικών σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων, επιχειρησιακής έρευνας και μάρκετινγκ, λογιστικής και χρηματοοικονομικής,ναυτιλιακών σπουδών, κ.α.


Οι θέσεις που αφορούν την πρόσληψη τελωνειακών κατανέμονται ως εξής

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Ενενήντα τέσσερις (94) θέσεις.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), Είκοσι οκτώ (28) θέσεις.
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), Είκοσι επτά (27) θέσεις.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Να είναι Έλληνες πολίτες. 
1. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, και έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών , εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε στις Περιφερειακές Ενότητες των περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καλύπτεται από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε στις Περιφερειακές Ενότητες των περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καλύπτεται από ομογενείς προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια ,
εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές, επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

δείτε εδώ όλη την προκήρυξη  εδω

Διαβάστε ακόμα στα Dikaiologitika

713 προσλήψεις στην Δακοκτονία για το 2014

547 θέσεις σε νοσοκομεία, δικαστήρια και ΚΕΠ για διαθέσιμους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Δικαιολογητικά
SHARE: