Στο 26,1% η ανεργία το τέταρτο τρίμηνο του 2014

A man playing music on the street, Thessaloniki on 28 November 2013. /      ,   28  2013.
A man playing music on the street, Thessaloniki on 28 November 2013. / , 28 2013. SOOC

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία. Στο 1.245.854 άτομα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι

Στο 26,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι. Μειώθηκε μεν από το 27,8% του αντίστοιχου τριμήνου 2013, αλλά αυξήθηκε σε σχέση με το 25,5% του τρίτου τριμήνου 2014. Σε μέσα επίπεδα πέρυσι, η ανεργία ανήλθε σε 26,5%.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.245.854 άτομα. Με δύο δομικά προβλήματα που συνεχίζουν να ζητούν λύσεις: Πρώτον, οι μακροχρόνια άνεργοι (αναζητούν, χωρίς αποτέλεσμα, εργασία για έναν χρόνο και πάνω) ανήλθαν σε περίπου 910.000 άτομα (το 73% του συνόλου των ανέργων). Το ποσοστό ανεργίας στους νέους έως 24 ετών ανέρχεται σε 51,5%, το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 56,9%. Αλλά, και στην πλέον παραγωγική ηλικία των 25- 29 ετών, περισσότεροι από τέσσερις στους 10 είναι άνεργοι. Επίσης, χαρακτηριστικό της απόγνωσης είναι το γεγονός ότι 973.000 άνεργοι (το 78,1% του συνόλου) είναι διατεθειμένοι να εργαστούν ακόμη και με μερική απασχόληση.

Ειδικότερα, από την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν τα εξής:

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.245.854 άτομα. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση µε το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 6,8% σε σχέση µε το τέταρτο τρίμηνο του 2013.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (29,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2014, από 31,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2013) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (23,3%, από 24,7%).

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στους νέους 15- 24 ετών (51,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2014, από 56,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2013) και 25- 29 ετών (41,1%, από 44,5%). Ακολουθούν, οι ηλικίες 30- 44 ετών (24,7%, από 26,5%), 45- 64 ετών (19,3%, από 19,5%) και 65 ετών και άνω (10,9%, από 9,7%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία (27,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2014, από 29,4% το τέταρτο τρίμηνο 2013), η Κεντρική Μακεδονία (27,9%, από 30,5%), η Δυτική Ελλάδα (27,8%, από 29%) και η Στερεά Ελλάδα (27%, από 29,1%). Ακολουθούν η Αττική (26,8%, από 28,8%), η Θεσσαλία (25,8%, από 25,2%), η Κρήτη (25,3%, από 25,8%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (24,4%, από 25,9%), η Ήπειρος (24,5%, από 28%), η Πελοπόννησος (23,4%, από 23,1%), τα Ιόνια Νησιά (21,2%, από 20,4%), το Βόρειο Αιγαίο (20,5%, από 20,7%) και το Νότιο Αιγαίο (16,9%, από 23,4%).

Με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης, η κατανομή της ανεργίας έχει ως εξής: Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν πάει μερικές τάξεις Δημοτικού (43%) ενώ ακολουθούν τα άτομα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (41%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (13,1%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (19,8%).

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 16% αναζητεί αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 78,1% αναζητεί πλήρη αλλά στην ανάγκη, είναι διατεθειμένο να εργαστεί και µε μερική απασχόληση. Τέλος, το 5,9% είτε αναζητεί μερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (6,1%) απέρριψε κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (25,3%) ή δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (20,2%) ή δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (19,7%).

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν ανέρχεται στο 24,3% του συνόλου των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι) αποτελούν αντίστοιχα, το 73%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων µε ξένη υπηκοότητα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (31,7% έναντι 25,6%). Επίσης, το 71,4% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 50,4%.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2014, ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.535.274 άτομα και η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση µε το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση µε το τέταρτο τρίμηνο του 2013. Το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι βρήκαν απασχόληση 153.592 άτομα, τα οποία δήλωσαν ότι ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, 46.464 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά µη ενεργό πληθυσμό, σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 122.750 άτομα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα 72.102 άτομα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον οικονομικά µη ενεργά. Επιπλέον, 117.787 άτομα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά µη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.

Ανά τομέα της οικονομίας, στον πρωτογενή τομέα παρατηρείται αύξηση 0,3% στον αριθμό των απασχολούμενων, στον δευτερογενή παρατηρείται μείωση 1,3% και στον τριτογενή αύξηση 2,5%.

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 9,9% του συνόλου των απασχολουμένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων, το 69,1% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 6,4% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, το 3,9% γιατί εκπαιδεύεται, το 2,3% διότι φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες και το 18,3% για διάφορους άλλους λόγους.

Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 63,8%, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 83,5% του συνόλου των απασχολουμένων.

(Φωτογραφία: Sooc.gr)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ανεργία
SHARE: