Η πάλη των μετατάξεων

Η πάλη των μετατάξεων

Την κοινή υπουργική απόφαση για τις μετατάξεις και τις περίπου 11.000 προσλήψεις στο δημόσιο υπέγραψαν οι Γ. Ραγκούσης και Γ. Παπακωνσταντίνου. Δείτε τα κριτήρια και τους κλάδους όπου θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού

Υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση, από τους Γ. Ραγκούση και Γ. Παπακωνσταντίνου, για τους τομείς προτεραιότητας και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι 10.600 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, καθώς και οι μετατάξεις για το 2011.

Το 2011 θα είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία θα ξεκινήσει και θα ισχύει η αναλογία "μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις". Τούτο σημαίνει πως θα προσληφθούν 10.600 μόνιμοι υπάλληλοι, καθώς πέρυσι αποχώρησαν περίπου 54.000, ενώ στις προσλήψεις θα προσμετρηθούν και οι μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στους τομείς Υγείας και Πρόνοιας, Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ασφαλιστικά ταμεία και ΣΕΠΕ), στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και αλλού.

Ως προσωπικό για τη στελέχωση όλων αυτών των κλάδων θα προσληφθούν:

- Απόφοιτοι όλων των παραγωγικών σχολών του Δημοσίου, όπως Εθνική Σχολή Δικαστών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων (Ευελπίδων, Ικάρων και Ναυτικών Δοκίμων), Σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.

- Υπό μεταφορά προσωπικό των φορέων των περιπτώσεων στ’ έως και θ'Α της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προς τους φορείς των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α’) (δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) σε σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες που αυτό θα καλύψει, με εξαίρεση τις μεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

- Περιλαμβανόμενοι σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων που εκδόθηκαν μέχρι την 31-12-09.

- Περιλαμβανόμενοι σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων που εκδόθηκαν μετά την 1-1-2010.

- Διοριστέοι βάσει ειδικών διατάξεων.

- Αιτήματα των φορέων που υποβλήθηκαν για έγκριση στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων του έτους 2011.

Τέλος, ορίζονται και τα ακόλουθα κριτήρια:

- Αριθμός αποχωρήσεων εξειδικευμένου προσωπικού της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή φορέα εντός του προηγούμενου έτους (μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), τα καθήκοντα του οποίου είναι συναφή με τους τομείς προτεραιότητας.

- Νέες αρμοδιότητες της υπηρεσίας ή του φορέα που προέκυψαν από μεταγενέστερο του οργανισμού θεσμικό πλαίσιο ή από μεταβίβασή τους από άλλο φορέα καθώς και δράσεις για τις οποίες απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

- Αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα που μετατάχθηκε σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος.

- Αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα που μετατάχθηκε από υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος.

- Αριθμός προσωπικού της υπηρεσίας ή του φορέα που υπηρετεί με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές διατάξεις.

- Αρμοδιότητες υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε άλλους φορείς.

SHARE:

24Media Network