Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων: Ρύθμισαν πάνω από 67.000 δάνεια στο 12μηνο

Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων: Ρύθμισαν πάνω από 67.000 δάνεια στο 12μηνο
Χρήματα Shutterstock

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων προχώρησαν σε ρυθμίσεις δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών συνολικού ύψους €2,5 δισ. Το 80% εξ αυτών συμπεριλαμβάνει λύσεις αφέσεων χρέους. Διευκολύνσεις σε δανειολήπτες λόγω Covid-19.

Ο νέος χρηματοπιστωτικός κλάδος των Εταιρειών Διαχείρισης Δανείων αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εστιάζοντας στην αναζήτηση και υλοποίηση βιώσιμων λύσεων για τους δανειολήπτες.

Κυρίαρχος στόχος, σημειώνει η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, είναι η δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που επιβαρύνουν την οικονομία της χώρας και αποτελούν τροχοπέδη για την επαναφορά της σε έναν κύκλο ανάπτυξης.

Παραμένοντας σε επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς, οι Εταιρείες Διαχείρισης συνεργάζονται για την υιοθέτηση των προσφορότερων μέτρων για τη διευκόλυνση των υπεύθυνων δανειοληπτών. Με στόχο τη δημόσια ενημέρωση για τη δραστηριότητα των μελών της, η Ένωση δημοσιεύει σήμερα απολογιστικά στοιχεία για τις ρυθμίσεις δανείων στις οποίες προέβησαν οι εταιρείες-μέλη της από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και τον Ιούνιο του 2020:

Οι εταιρείες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ προχώρησαν σε ρυθμίσεις δανείων συνολικού ύψους €2,5 δισ. που αφορούν πάνω από 67 χιλιάδες δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Το 80% εξ αυτών συμπεριλαμβάνει λύσεις αφέσεων χρέους. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις των Εταιρειών Διαχείρισης για το διάστημα Ιουλίου 2019 με Ιούνιο 2020 αναλύονται ως εξής:

Σύνολο ρυθμίσεων (7/2019- 6/2020)

Αριθμός δανείων Ποσά Ιδιωτών/Νοικοκυριών (Στεγαστικά/Καταναλωτικά δάνεια) 61.117 € 1.2 δισ.

Επιχειρήσεων (Μικρών, Μεσαίων, Μεγάλων) 6.375 € 1.3 δισ.

Σύνολο 67.492 € 2.5 δισ.

Η αντιμετώπιση της Covid-19 Από την αρχή της εξάπλωσης της πανδημίας, τα μέλη της Ένωσης ανταποκρίθηκαν στα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα.

Σε συνεργασία με τις αρχές, προσάρμοσαν τη δραστηριότητά τους παρέχοντας διευκολύνσεις σε δανειολήπτες που τεκμηριωμένα εξακολουθούν να πλήττονται λόγω της διάδοσης της Covid-19 και των μέτρων αντιμετώπισής της.

Οι λύσεις αυτές είναι εξατομικευμένες, βασίζονται στο οικονομικό προφίλ του δανειολήπτη, είτε αυτός είναι ιδιώτης είτε επιχείρηση, και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα μείωσης ή αναστολής καταβολής των δόσεων για ένα χρονικό διάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία Διαχείρισης με την οποία συναλλάσσονται, για περισσότερες πληροφορίες.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα