Εθνική Τράπεζα: Η Anne Marion-Bouchacourt εξελέγη μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

Το κτίριο της Εθνικής τράπεζας στην Αθήνα
Το κτίριο της Εθνικής τράπεζας στην Αθήνα EUROKINISSI

Η κα Anne Marion-Bouchacourt διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, και έχει υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών και εταιρειών.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, η κα Anne Marion-Bouchacourt εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας και το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.

Η κα Anne Marion-Bouchacourt διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, και έχει υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών και εταιρειών. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος του ομίλου της Societe Generale για περισσότερο από 15 έτη, και συγκεκριμένα ως ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού, ως CEO της Societe Generale China, καθώς και ως CEO επενδυτικής τραπεζικής του Ομίλου στην Ελβετία.

ADVERTISING

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ενίσχυση του Διοικητικού Συμβουλίου με ένα νέο μέλος με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και κουλτούρας.

Η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που απορρέουν από τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV), τoυ Ν. 4261/2014 και τις Κοινές Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA/GL/2017/12), ενισχύει τη συμμετοχή και των δύο φύλων στo Διοικητικό Συμβούλιο και τις ανώτερες Διοικητικές θέσεις.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζες
SHARE:

24Media Network