Εξοικονομώ κατ' οίκον: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για 25.000 νοικοκυριά

Εξοικονομώ κατ'οίκον
Εξοικονομώ κατ'οίκον ASHUMSKIY/123RF

Αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο νέο κύκλο του "Εξοικονομώ κατ οίκον 2019". Η δεύτερη φάση του προγράμματος έχει προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ και θα καλύψει 25.000 κατοικίες. Πληροφορίες για τις αλλαγές, τους δικαιούχους, τις παρεμβάσεις και τις αιτήσεις.

Από 15 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης "Εξοικονομώ κατ' οίκον". Οι διαθέσιμοι πόροι ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ, ενώ το πλήθος των κατοικιών που θα ωφεληθούν σε όλη τη χώρα υπολογίζεται σε 20.000 – 25.000.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στο exoikonomisi.ypen.gr.

Υποβολή δηλώσεων

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Β’ Κύκλου του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”, η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα γίνει διαδοχικά ανά ομάδα Περιφερειών ως εξής:

Εξοικονομώ κατ' οίκον: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για 25.000 νοικοκυριά

Δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία ενεργειακής κατηγορίας Δ και κάτω, και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του πίνακα. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, μετά από συναίνεση των υπολοίπων.

Ως προς το ποσοστό συγκυριότητας, δεν υπάρχει περιορισμός για το ποιο ποσοστό ιδιοκτησίας θα πρέπει να έχει ο αιτών.

Εξοικονομώ κατ' οίκον: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για 25.000 νοικοκυριά

Αλλαγές

Η λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υποβολή των αιτήσεων είναι ίδια με αυτά του Α’ Κύκλου.

Εκ των βασικών αλλαγών σε σχέση με τον Α΄ Κύκλο είναι ότι:

- Καταργείται το άνω όριο στην 7η εισοδηματική κατηγορία

- Για την υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχιστον του 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου

-Η επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος (Ίδια Κεφάλαια/δάνειο) θα δηλώνεται κατά το στάδιο καταχώρησης της αίτησης πριν την οριστική της υποβολή

Παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους αφορούν:

- Αντικατάσταση κουφωμάτων

- Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

- Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος

- Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης

- Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

- Ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

- Επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα.

- Επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας, όπως προκύπτει από το Ε9 του κάθε διαμερίσματος ή μονοκατοικίας και τυχόν επιπλέον επιφάνειας κύριας χρήσης (τ.μ.) για την οποία έχει γίνει υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία ή διαμέρισμα τις 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην περίπτωση διαμερίσματος σε πολυκατοικία, το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει και την αναλογία των κοινοχρήστων.

Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4% και είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%. Η εισφορά του Ν. 128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178), που ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, επιβάλλεται στο μέρος του κεφαλαίου του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και επιβαρύνει τον ωφελούμενο. Η τράπεζα δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερομένους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου. Τo κόστος διαχείρισης φακέλου για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα καλύπτεται από τους πόρους του.

Συχνές ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο exoikonomisi.ypen.gr.

Page: /
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Εξοικονομώ κατ'οίκον: Μέχρι 25.000 ευρώ - Τι καλύπτει η ενεργειακή αναβάθμιση

SHARE: