Σε 20 χρόνια η "ανάσταση" της Ελλάδας

Σε 20 χρόνια η "ανάσταση" της Ελλάδας

Την ελπίδα για την αρχή μιας ανάπτυξης με "θετικό πρόσημο το 2012", προβλέπει για την Ελλάδα, η ειδική έκθεση του ΟΟΣΑ. Οι δυσκολίες και οι προϋποθέσεις

"Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προσαρμογής των δημοσιονομικών της για να βγει από τη σοβαρή κρίση στην οποία ευρίσκεται", λένε οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής εξέτασης των οικονομικών καταστάσεων και προβλημάτων ανάπτυξης (EDR) του διεθνούς Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ασφάλειας.

"Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην αντιμετώπιση των βαθιών αιτίων της κρίσης και όχι των συμπτωμάτων. Επιχειρεί να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών της, να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητά της και να θέσει τα θεμέλια για μια υγιή και μακροπρόθεσμα ισχυρή ανάπτυξη". Προσθέτουν και αναφέρουν ότι το πρόγραμμα αυτό "θα πετύχει".

Με βάση ορισμένες προσεκτικές προϋποθέσεις που αφορούν την ανάπτυξη και τα επιτόκια, εξηγούν, και εφόσον οι δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εφαρμοσθούν πλήρως, τότε το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ θα μπορούσε να κατέβει στο 60% τις δύο επόμενες δεκαετίες, αφού προηγούμενα κορυφωθεί το 2013.

Κλειδί επιτυχίας ο τρόπος υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων

Ο "άμεμπτος" τρόπος, με τον οποίο θα πρέπει υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις είναι το σημείο κλειδί για την προσδοκώμενη επιτυχία. Το πρόγραμμα θα μπορέσει να καρποφορήσει εφόσον τα κόστη και τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων κατανεμηθούν με τρόπο δίκαιο και διαφανή.

Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι μεταρρυθμίσεις μεγάλης σημασίας έχουν ήδη επιτευχθεί. Υπογραμμίζει ιδιαίτερα "την χωρίς προηγούμενο μείωση του δημόσιου ελλείμματος" που επιτεύχθηκε.

"Η μείωση του ελλείμματος στον προϋπολογισμό" αναφέρεται η έκθεση, "μειώθηκε κατά 5 μονάδες του ΑΕΠ το 2010, αποτέλεσμα ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο εάν λάβουμε υπόψη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση".

Μέσα στις τελευταίες τρεις δεκαετίες, υπογραμμίζεται, καμία χώρα- μέλος του ΟΟΣΑ δεν έχει καταφέρει να ανορθώσει τον ισολογισμό στον προϋπολογισμό της σε τέτοιο επίπεδο και μάλιστα μέσα σε ένα χρόνο. Και αυτό παρά τη συνεχιζόμενη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και την ύφεση που ήταν υψηλότερη από την αναμενόμενη.

Ο ΟΟΣΑ πιστεύει ότι "η ανάπτυξη θα μπορούσε να έχει θετικό πρόσημο το 2012 με την προϋπόθεση ότι οι εξαγωγές και οι επενδύσεις θα ορθοποδήσουν και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα αποδώσουν καρπούς".

Αναγνωρίζει ότι, όπως είναι φυσικό, η συρρίκνωση του προϋπολογισμού μείωσε την εσωτερική ζήτηση. Η παραγωγή μειώθηκε πάνω από το 4% το 2010 και το ποσοστό ανεργίας έφθασε στο 16% στις αρχές του 2011.

Ανάπτυξη από το 2012

Παρά μια μικρή αύξηση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το 2010 η ύφεση θα συνεχισθεί το τρέχον έτος και μόνο το 2012 μπορούμε να ελπίζουμε για θετική ανάπτυξη.

Για τον ΟΟΣΑ είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα "να πεισθούν οι αγορές ότι είναι ικανή να φέρει εις πέρας τις μεταρρυθμίσεις".

Με την έκθεση συνιστάται στις ελληνικές αρχές να δείξουν ενότητα και σταθερότητα στην υποστήριξή του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων.

"Η ελληνική κυβέρνηση" λένε, "θα πρέπει να αναθέσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες στα διάφορα υπουργεία, ώστε να παρακολουθούν από κοντά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων βάσει αντικειμενικών δεικτών. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να διαδίδονται ευρέως με τη συνεργασία και επιτήρηση των κοινωνικών εταίρων (συνδικαλιστών), ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των πληροφοριών".

Για να είναι κοινωνικά αποδεκτό το πρόγραμμα αυτό της προσαρμογής, θα πρέπει να εξασφαλισθεί μια δίκαιη κατανομή του κόστους, που σημαίνει μεγάλη αυστηρότητα απέναντι στους παραβάτες στην φορολογία και στα συντεχνιακά συμφέροντα ομάδων εργαζομένων ή άλλων ιδιωτών που έχουν εξασφαλίσει ειδικά δικαιώματα για την προστασία των εισοδημάτων τους.

"Πατάξτε τη φοροδιαφυγή"

Μεταξύ άλλων, ο Οργανισμός συνιστά τη συνέχιση των προσπαθειών για την πάταξη της φοροδιαφυγής, τον περιορισμό των ιατρικών δαπανών και την καλυτέρευση της υγειονομικής περίθαλψης.

Σε σχέση με τις αγορές είτε πρόκειται για υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο, ή βιομηχανίες, η έκθεση υπογραμμίζει την έως τώρα έλλειψη καινοτομίας, τη μη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στην υπαναχώρηση της κυβέρνησης για το θέμα των μισθολογικών συμφωνιών στις εταιρείες, για το τελικό άνοιγμα ορισμένων επαγγελμάτων όπως των φαρμακοποιών ή των δικηγόρων καθώς και τους δισταγμούς που δείχνει για τις ιδιωτικοποιήσεις.

Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει επίσης ότι δεν θα πρέπει να μειωθούν οι προσπάθειες για την σταθερότητα των τραπεζών αλλά και για την ανάκαμψη της αγοράς μέσω της χαλάρωσης των περιορισμών για τα δάνεια.

Τέλος, ζητά την "χωρίς καθυστέρηση" εφαρμογή του Σχεδίου δράσης για "μια Ελλάδα πρόσφορη στην επιχειρηματικότητα" ώστε να μειωθούν τα εμπόδια που φρενάρουν ακόμα και σήμερα τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Εφαρμόζεται το "Σχέδιο Μάρσαλ"

"Υπάρχει ζωή μετά το χρέος"

SHARE:

24Media Network