Έρχεται ο 'φόρος μπύρας'

Beer
Beer GETTY IMAGES/VETTA

Τι είναι ο "φόρος μπύρας" και ποιοι θα τον πληρώνουν. Ο κίνδυνος να μετακυλειστεί η επιβάρυνση στους καταναλωτές. Τι αναφέρεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Ένας νέος φόρος κάνει την εμφάνιση του αλλά αυτή την φορά δεν θα επιβαρύνει άμεσα τους καταναλωτές αλλά συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ο φόρος αυτός είναι ο «φόρος μπύρας». Ναι καλά διαβάσατε... ο φόρος μπύρας θα επιβληθεί σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που καθιερώνει αλλαγές στους δήμους της χώρας και τα έσοδα που θα προκύπτουν θα πηγαίνουν υπέρ αυτών, ώστε να καλύπτουν δράσεις ανακύκλωσης και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr με την προτεινόμενη ρύθμιση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών εκπληρώνονται οι δύο προϋποθέσεις της σχετικής κοινοτικής οδηγίας και ειδικότερα ορίζεται ως «ειδικός σκοπός» του φόρου, η κάλυψη δαπανών για την υλοποίηση σχεδίων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανακύκλωση των απορριμμάτων που παράγονται από την κατανάλωση μπύρας.

Ειδικότερα ορίζεται ο μηχανισμός επιβολής και είσπραξης του φόρου κατά τρόπο ώστε ο υπολογισμός, το απαιτητό, η φορολογική βάση και ο έλεγχος, να εναρμονίζονται με το μηχανισμό επιβολής και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη μπύρα, συνδέοντας ευθέως το φόρο μπύρας υπέρ δήμων με τις αντίστοιχες διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα ο φόρος καθίσταται απαιτητός μαζί με τον Ε.Φ.Κ. μπύρας, ήτοι κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση του προϊόντος στο εσωτερικό της χώρας, όπως προβλέπεται από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, αφού βεβαιώνεται και εισπράττεται μαζί με τον Ε.Φ.Κ.

Ο φόρος επιβάλλεται ακριβώς στο ίδιο προϊόν που επιβάλλεται ο Ε.Φ.Κ. μπύρας δηλαδή σε κάθε προϊόν αλκοολικού τίτλου μεγαλύτερου του 0,5 vol., που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο.22,03, καθώς και κάθε προϊόν το οποίο είναι μίγμα μπύρας με μη αλκοολούχα ποτά, τα οποία υπάγονται στον κωδικό 22,06») και σε ποσοστό επί του Ε.Φ.Κ. (ποσοστό δηλ. επί του φόρου του άρθρου 87 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα). Συνεπώς η φορολογική βάση του Ε.Φ.Κ. μπύρας όπως αυτή ορίζεται στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα «...βαθμοί PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας» συνιστά και τη φορολογική βάση του φόρου μπύρας υπέρ δήμων, ενώ επίσης ο τρόπος υπολογισμού του φόρου εναρμονίζεται με τον τρόπο υπολογισμού του Ε.Φ.Κ. στην μπύρα. Για τον ίδιο ως άνω λόγο επιτυγχάνεται και η εναρμόνιση ως προς το σημείο ελέγχου του φόρου.

Όπως προβλέπεται στην προτεινόμενη διάταξη, τα έσοδα από το φόρο μπύρας υπέρ δήμων διατίθενται από αυτούς αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών που αυτοί πραγματοποιούν για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με την αναγκαιότητα και τα οφέλη της ανακύκλωσης των συσκευασιών μπύρας (γυάλινες φιάλες και συσκευασίες αλουμινίου).

Τα έσοδα από το φόρο κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, επί τη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που αφορούν στο συγκεκριμένο σκοπό, ιδίως προϋπολογιστικών ή /και απολογιστικών στοιχείων των δαπανών, καθώς και στοιχείων πληθυσμού κάθε δήμου, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, και είναι ειδικευμένα. Τέλος, με την προτεινόμενη διάταξη επιλύονται και άλλα προβλήματα που είχαν διαπιστωθεί κατά την εφαρμογή του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου του φόρου ζύθου, το οποίο παρουσίαζε κενά επί της διαδικασίας βεβαιώσεως του φόρου ζύθου, του ελέγχου της κανονικής βεβαιώσεως αυτού κ.λ.π., με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή, να διαπιστώνονται παραβάσεις ανειλικρινούς αποδόσεως, να μην υπάρχουν διατάξεις επιβολής προστίμου καταλογισμού κ.λ.π.

Άγνωστο όμως είναι εαν οι επιχειρήσεις μετακυλήσουν την φορολογική επιβάρυνση αυτή στους καταναλωτές.

Διαβάστε ακόμη στα dikaiologitika

Αυξάνεται το ωράριο των εργαζομένων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, μειώνονται οι προσλήψεις

Όλο το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Δικαιολογητικά
SHARE:

24Media Network