Μειώσεις φόρων για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ

Μειώσεις φόρων για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ

Νέο σύστημα για μισθωτούς και συνταξιούχους. Ελαφρύνσεις για άτεκνους και μεσαία εισοδήματα. Αυξήσεις για τις "υψηλές αποδοχές". Τι προβλέπει το νέο φορολογικό σύστημα

Σχέδιο για την καθιέρωση μιας νέας πιο απλής φορολογικής κλίμακας, που θα ισχύει μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και θα αποτελείται από τρία μόνο φορολογικά κλιμάκια, στα οποία θα αντιστοιχούν συντελεστές φόρου 21%, 36% και 45%, εξετάζουν από κοινού το υπουργείο Οικονομικών και η τρόικα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, το σχέδιο προβλέπει ταυτόχρονα την εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος υπολογισμού της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης, από το οποίο θα προκύψουν φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς και τους συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα έως 25.000 ευρώ και αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων για όσους συγκεντρώνουν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 25.000 ευρώ.

Με το νέο αυτό σύστημα υπολογισμού του φόρου, το αφορολόγητο όριο των μισθωτών και των συνταξιούχων θα αυξηθεί εμμέσως από τις 5.000 στις 9.000 ευρώ.

Με το νέο αυτό σύστημα, όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς προστατευόμενα τέκνα έχουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 5.000 ευρώ θα εξακολουθούν να μην πληρώνουν φόρο, όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 5.000 και μέχρι 9.000 ευρώ θα είναι πλέον αφορολόγητοι και θα γλιτώσουν φόρους έως και 400 ευρώ ετησίως, ενώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.000 και μέχρι 25.000 ευρώ θα έχουν ετήσιες φοροελαφρύνσεις από 20 έως και 350 ευρώ.

Από κει και πέρα, όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι λαμβάνουν ετησίως πάνω από 25.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες θα κυμανθούν από 140 έως και 2.810 για τους έχοντες εισοδήματα από 26.000 έως 47.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, όμως, που θα τεθούν σε εφαρμογή η νέα φορολογική κλίμακα και ο νέος τρόπος υπολογισμού του φόρου εισοδήματος, θα καταργηθoύν τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα τέκνα. Από τα αφορολόγητα αυτά προκύπτει σήμερα ετήσια μείωση φόρου έως και 200 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με 1 παιδί, 400 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με 2 παιδιά, 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο και 1.240ευρώ για κάθε πολύτεκνο με 4 παιδιά.

Σβήνουν το 10%

Σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα βάσει της φορολογικής κλίμακας μειώνεται περαιτέρω κατά το 10% των ετησίων δαπανών που έχει πραγματοποιήσει ο φορολογούμενος για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, δωρεές ή χορηγίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας και του νέου συστήματος υπολογισμού των τελικών φορολογικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες αυτές θα πάψουν να εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος και έτσι για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.000 ευρώ και καταβάλλουν τέτοιες δαπάνες δεν θα υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα μείωσης του φόρου και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αυξηθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις τους.

Η νέα κλίμακα και το νέο σύστημα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος εξετάζεται να τεθούν σε ισχύ από τα εισοδήματα του 2013 και να χρησιμοποιηθούν και για τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατούνται κάθε μήνα από τους μισθούς και τις συντάξεις.

Συνεπώς, εάν τελικά η κυβέρνηση και η τρόικα καταλήξουν οριστικά σε συμφωνία για την εφαρμογή των αλλαγών αυτών, τότε από τον Ιανουάριο του 2013, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι χωρίς προστατευόμενα τέκνα και ετήσια εισοδήματα πάνω από 5.000 και μέχρι 25.000 ευρώ θα δουν τις κρατήσεις ΦΜΥ να μειώνονται έως και 33 ευρώ το μήνα.

Το σχέδιο

Αναλυτικά, οι ρυθμίσεις για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων, τις οποίες εξετάζουν αυτή τη στιγμή το υπουργείο Οικονομικών και η τρόικα προβλέπουν τα εξής:

1) Εφαρμογή μιας νέας φορολογικής κλίμακας με τρία μόνο φορολογικά κλιμάκια στα οποία θα αντιστοιχούν συντελεστές φόρου από 21%, 36% και 45%.

Ειδικότερα, το πρώτο κλιμάκιο προβλέπεται να εκτείνεται μέχρι τις 25.000 ευρώ και να έχει συντελεστή φόρου 21%, το δεύτερο κλιμάκιο προβλέπεται να ξεκινά από τις 25.000,01 ευρώ, να φθάνει μέχρι τις 47.000 ή τις 48.000 ευρώ και να έχει συντελεστή φόρου 36% και το τρίτο κλιμάκιο προβλέπεται να είναι το υπερβάλλον των 47.000 ή των 48.000 ευρώ και να έχει συντελεστή 45%.

2) Καθιέρωση ενός νέου συστήματος υπολογισμού του τελικού φόρου εισοδήματος, που θα προβλέπει σταθερή μείωση φόρου 1.950 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 18.000 ευρώ.

Για εισοδήματα πάνω από τις 18.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι το επίπεδο των 29.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα πάνω από 29.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται περαιτέρω κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 43.000 ευρώ.

3) Κατάργηση των περισσοτέρων διατάξεων που προβλέπουν εκπτώσεις δαπανών από το φόρο εισοδήματος. Θα πάψουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις που προβλέπουν ότι από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής κλίμακας αφαιρείται το 10% των δαπανών του φορολογούμενου για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, δωρεές, χορηγίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εξετάζεται να εξακολουθούν να εκπίπτουν μόνο οι δαπάνες για νοσήλια, και ασφάλιστρα ζωής, διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις.

4) Κατάργηση των αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα. Τα αφορολόγητα αυτά ανέρχονται σε 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα του φορολογούμενου και σε 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο από το τρίτο και τα επόμενα.

Από τα αφορολόγητα αυτά προκύπτει σήμερα ετήσια μείωση φόρου έως και 200 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με 1 παιδί, 400 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με 2 παιδιά, 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο και 1.240 ευρώ για κάθε πολύτεκνο με 4 παιδιά.

Παραδείγματα:

  • Για εισόδημα 10.000 ευρώ στο οποίο, με βάση τον συντελεστή 21%, αντιστοιχεί φόρος 2.100 ευρώ (10.000 Χ 21% = 2.100 ευρώ), θα προβλέπεται έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ, οπότε ο τελικός φόρος που αναλογεί θα περιορίζεται στα 150 ευρώ (2.100–1.950=150 ευρώ).
  • Για εισόδημα 16.000 ευρώ, στο οποίο, με βάση τον συντελεστή 21%, αντιστοιχεί φόρος 3.360 ευρώ (16.000 Χ 21% = 3.360 ευρώ), θα προβλέπεται έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ, οπότε ο τελικός φόρος θα περιορίζεται στα 1.410 ευρώ (3.360-1.950=1.410 ευρώ).
  • Για εισόδημα 19.000 ευρώ, στο οποίο με βάση τον συντελεστή 21%, αντιστοιχεί φόρος 3.990 ευρώ (19.000 Χ 21% = 3.990 ευρώ), θα προβλέπεται έκπτωση φόρου 1.900 ευρώ (1.950-50=1.900 ευρώ), οπότε ο τελικός φόρος θα περιορίζεται στα 2.090 ευρώ (3.990-1.900=2.090 ευρώ).
  • Για εισόδημα 20.000 ευρώ, στο οποίο με βάση τον συντελεστή 21%, αντιστοιχεί φόρος 4.200 ευρώ (20.000 Χ 21% = 4.200 ευρώ), θα προβλέπεται έκπτωση φόρου 1.850 ευρώ (1.950-50-50=1.850 ευρώ), οπότε ο τελικός φόρος θα περιορίζεται στα 2.350 ευρώ (4.200-1.850=2.350 ευρώ).
SHARE:

24Media Network