Ποιοι θα πληρώσουν υψηλότερο ΕΝΦΙΑ έως και 200%

Ποιοι θα πληρώσουν υψηλότερο ΕΝΦΙΑ έως και 200%

Υψηλότερο ακόμη και ως 200% ΕΝΦΙΑ για 900 χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων φέρνουν οι νέοι συντελεστές που ενσωματώνει το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ μαζί με την κατάργηση της έκπτωσης του 20% για τα ξενοίκιαστα ακίνητα και την διεύρυνση του συμπληρωματικού φόρου.

Με βάση τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου υψηλότερο ΕΝΦΙΑ θα κληθούν να πληρώσουν φέτος περίπου 650.000 φυσικά πρόσωπα καθώς επίσης και περισσότερες από 250.000 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα οι οποίοι είχαν από 1/1/2016 ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας πάνω από 200.000 ευρώ.

Οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να φτάσουν την εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ ( δηλαδή καθαρά έσοδα για το δημόσιο ) κοντά στα 3 δις ευρώ από 2,65 δις ευρώ που είναι ο στόχος των εσόδων από το βασικό φόρο για τα ακίνητα. Κρίθηκαν δε επιβεβλημένες αφού οι μειώσεις από - υποχρεωτική με απόφαση του ΣτΕ - αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών που είχε ως αποτέλεσμα μειώσεις των τιμών από 5% έως και 38% στην τιμή του τετραγωνικού άνοιξαν μια τρύπα περίπου 220 εκ ευρώ στην αναμενόμενη είσπραξη του φόρου η οποία καθώς φαίνεται θα υπεραναπληρωθεί με τον φόρο ενεργοποίησης και τους δημοσιονομικού κόφτη.

ADVERTISING

Από που θα προέλθουν τα πρόσθετα έσοδα; Το πολυνομοσχέδιο εξηγεί:

1) Αυξάνονται κατά 23% - 25% οι συντελεστές υπολογισμού του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί των οικοπέδων.

2) Καταργείται για το 2016 η ευνοϊκή διάταξη που εφαρμόστηκε το 2014 και το 2015 και προέβλεπε έκπτωση 20% στον κύριο και τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα κενά διαμερίσματα και λοιπά κτίσματα.

3) Μειώνεται από τα 300.000 στα 200.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο οποίος υπολογίζεται επί του αθροίσματος των αντικειμενικών αξιών όλων των ακινήτων του φορολογούμενου. Στα φυσικά πρόσωπα με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας πάνω από 200.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ θα επιβάλλεται πλέον συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. με συντελεστές 0,1%-0,15%.

4) Αυξάνονται κατά 15% έως και 200%, από 0,1%-1% σε 0,3%-1,15%, οι συντελεστές του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για όσα φυσικά πρόσωπα έχουν ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 300.000 ευρώ.

5) Ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α των φυσικών προσώπων θα επιβαρύνει πλέον και τα αγροτεμάχια και τις λοιπές εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

6) Αυξάνεται από 0,5% σε 0,55% ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ενώ για τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και τις Α.Ε. Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. αυξάνεται από το 0,25% στο 0,35%.

7) Επιβάλλεται για πρώτη φορά συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. με συντελεστή 0,1% και στα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ποιοι πληρώνουν τις αλλαγές

Με δεδομένα τα παραπάνω οι συνέπειες είναι οι εξής

 - Η μείωση του αφορολογήτου ορίου και η αύξηση των συντελεστών του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε συνδυασμό με την επέκταση του φόρου αυτού και στις εκτάσεις γης εκτός σχεδίου (αγροτεμάχια κ.λπ.) θα έχει ως συνέπεια πολύ περισσότερα φυσικά πρόσωπα να κληθούν φέτος να πληρώσουν για πρώτη φορά τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., ενώ όσα τον πλήρωναν ήδη να τον καταβάλουν φέτος αυξημένο έως και πάνω από 200%, παρά τις μειώσεις που έχουν γίνει στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε πολλές περιοχές της χώρας. Υπολογίζεται ότι περίπου 600.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν φέτος το νέο «φουσκωμένο» συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 - Η αύξηση κατά 23-25% των συντελεστών κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για όλα τα εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμού οικόπεδα της χώρας, ανεξάρτητα αν μειώθηκε ή όχι η αντικειμενική τους αξία σημαίνει ότι σε όσες περιοχές δεν μειώθηκαν οι αντικειμενικές αξίες ή μειώθηκαν ελάχιστα, η αύξηση του φορολογικού βάρους των ιδιοκτητών μπορεί να είναι διπλή: και από την αύξηση του συντελεστή φόρου επί του οικοπέδου, αλλά και από την αύξηση της κλίμακας του συμπληρωματικού φόρου.

- Η κατάργηση της έκπτωσης του 20% για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα αυξάνει την φορολογική επιβάρυνσης κατά 25% ενώ αποδεδειγμένα δεν αποδίδουν εισοδήματα στους ιδιοκτήτες τους.

- Η επιβολή συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 0,1% στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα όλων των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων καθώς επίσης και οι αυξήσεις κατά 10% έως 40% των συντελεστών του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για όλα τα υπόλοιπα ακίνητα των εταιριών και των λοιπών νομικών προσώπων θα προκαλέσει πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις σε περίπου 250.000

Έχει και ελαφρύνσεις

Υπάρχουν όμως και περίπου 1,3 εκ τυχεροί ιδιοκτήτες  με  ακίνητα  συνολικής  αντικειμενικής  αξίας  κάτω  από  200.000  ευρώ οι οποίοι θα δούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ να μειώνονται . Η διατήρηση των συντελεστών υπολογισμού του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα κτίσματα, που κατέχουν σε συνδυασμό με την μείωση των αντικειμενικών αξιών σε πολλές περιοχές της χώρας αναδρομικά από την 21η-5-2015 θα έχει ως συνέπεια ο φόρος αυτός να μειωθεί έως και 25% σε ορισμένες περιπτώσεις αν μετά την μείωση της αντικειμενική αξίας του ακινήτου τους θα πέσουν σε χαμηλότερο συντελεστή ΕΝΦΙΑ .

 Τούτο διότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται με συντελεστές βασικού φόρου ανά τ.μ. που αντιστοιχούν σε κλιμάκια με μεγάλο εύρος αντικειμενικών τιμών ζώνης ανά τ.μ.. Ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και μετά τη μείωση των αντικειμενικών τιμών, πολλοί ιδιοκτήτες θα παραμείνουν στα ίδια κλιμάκια υπολογισμού του φόρου.

Για παράδειγμα, σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές ζώνης από 1.001 έως 1.500 ευρώ ανά τ.μ. επιβάλλεται βασικός συντελεστής ΕΝ.Φ.Ι.Α. 3,1 ευρώ ανά τ.μ. Έτσι, σε περιοχές όπου η τιμή ζώνης μειώθηκε από 1.500 ευρώ ανά τ.μ. σε 1.250 ευρώ ανά τ.μ. ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα εξακολουθεί να υπολογίζεται με συντελεστή βασικού φόρου 3,70 ευρώ ανά τ.μ. Αρα για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών θα πληρώσει 310 ευρώ και το 2016 δηλαδή όσο ακριβώς πλήρωσε και το 2015

Αν πάλι σε μια περιοχή η μείωση των αντικειμενικών αξιών από 1100 ευρώ μειωθεί στα 900 ευρώ ο ιδιοκτήτης που πλήρωσε πέρσι ΕΝΦΙΑ 310 ευρώ φέτος θα πληρώσει 235 ευρώ επειδή σε αυτήν στην κατηγορία τιμής από 900 μέχρι 1000 το τμ ο ΈΝΦΙΑ είναι 2,35 ευρώ το τετραγωνικό αποδεικνύοντας έτσι ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας άδικος φόρος .

Πάντως το 65% των ιδιοκτητών ακινήτων ( περίπου 4,1 εκ φορολογούμενους ) η μείωση των αντικειμενικών αξιών δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα στο φόρο που θα πληρώσουν σε σχέση με το 2015.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Πολυνομοσχέδιο, ΕΝΦΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα υπολογίζεται και πόσα θα πληρώσουμε

SHARE:

24Media Network