Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την πορεία της οικονομίας

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την πορεία της οικονομίας
Το κτίριο της Βουλής. Eurokinissi

Η αβεβαιότητα για την ταχύτητα επαναφοράς της οικονομικής δραστηριότητας και η δυνατότητα των νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αποτελούν δυο βασικά σημεία κινδύνου για την οικονομία.

Αβεβαιότητες για την πορεία της οικονομίας καταγράφει στη Γνώμη του για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Όπως τονίζει ο Μεσοπρόθεσμο για το 2022 προβλέπει ρυθμό μεγέθυνσης 6,2% και πρωτογενές έλλειμμα 0,5% του ΑΕΠ. «Αυτή η δημοσιονομική βελτίωση κατά 11,3 δισ. θα προέλθει κατά κύριο λόγο από την άρση των έκτακτων μέτρων που θα προκαλέσουν αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 3,9 δις και μείωση των κρατικών μεταβιβάσεων κατά 6,7 δις». Και τα δύο ωστόσο συνδέονται με 2 αβεβαιότητες που ισχύουν όπως επισημαίνει και για φέτος: με την ικανότητα των νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και με το ενδεχόμενο να χρειαστούν επιπλέον στήριξη.

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο παρουσιάζει τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις για την περίοδο 2021-2025. Για το τρέχον έτος προβλέπεται μια σαφής επιδείνωση σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, τόσο για τα μακροοικονομικά όσο και για τα δημοσιονομικά μεγέθη. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ του 2021 αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,6% (έναντι 4,8% στον Προϋπολογισμό) και το πρωτογενές έλλειμμα να φτάσει το 7,1% του ΑΕΠ (έναντι 3,8% στον Προϋπολογισμό) σε όρους ESA. Η αναθεώρηση αυτή επί το δυσμενέστερο, που είχε άλλωστε αποτυπωθεί και στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, οφείλεται στην παράταση της πανδημίας εντός του 2021 και στη διατήρηση των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Επί της ουσίας πρόκειται για την υλοποίηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών κινδύνων που είχαμε επισημάνει στη γνώμη μας για τον Προϋπολογισμό. Εκεί αναφέραμε αφενός την αβεβαιότητα για την ταχύτητα επαναφοράς της οικονομικής δραστηριότητας και αφετέρου τη δυνατότητα των νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους καθώς και το ενδεχόμενο να χρειαστούν επιπρόσθετη στήριξη από τον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τη σύγκριση των προβλέψεων του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου (βλ. πίνακα στην ενότητα ΙΙΙ.Β) τα φορολογικά έσοδα ήταν 2,3 δις χαμηλότερα και οι κρατικές δαπάνες 2,9 δις υψηλότερες, καταλήγοντας σε συνολική πρωτογενή επιδείνωση κατά 5,7 δις.

Βασικά μεγέθη Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 2020-2025 (σε εκατ. ευρώ και % ΑΕΠ)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Έσοδα (μη ενοποιημένα)

112.963

112.294

117.086

121.824

124.646

127.636

%ΑΕΠ

68,1

65,3

63,4

62,6

60,4

58,8

Δαπάνες (μη ενοποιημένες)

129.093

129.283

122.797

122.670

123.657

124.529

%ΑΕΠ

77,8

75,1

66,5

63,0

59,9

57,4

Συνολικό Αποτέλεσμα ESA

-16.130

-16.990

-5.712

-846

989

3.107

%ΑΕΠ

-9,7

-9,9

-3,1

-0,4

0,5

1,4

Τόκοι (ενοποιημένοι)

4.945

4.743

4.800

4.756

4.741

4.842

%ΑΕΠ

3,0

2,8

2,6

2,4

2,3

2,2

Πρωτογενές Αποτέλεσμα ESA

-11.185

-12.247

-912

3.910

5.730

7.949

%ΑΕΠ

-6,7

-7,1

-0,5

2,0

2,8

3,7

ΑΕΠ

165.830

172.089

184.658

194.564

206.282

217.015

Οι ίδιοι κίνδυνοι παραμένουν ενεργοί για το επόμενο έτος. Το Μεσοπρόθεσμο για το 2022 προβλέπει ρυθμό μεγέθυνσης 6,2% και πρωτογενές έλλειμμα 0,5% του ΑΕΠ. Αυτή η δημοσιονομική βελτίωση κατά 11,3 δις θα προέλθει κατά κύριο λόγο από την άρση των έκτακτων μέτρων που θα προκαλέσουν αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 3,9 δις και μείωση των κρατικών μεταβιβάσεων κατά 6,7 δις. Και τα δύο ωστόσο συνδέονται με τις αβεβαιότητες που αναφέραμε παραπάνω, δηλαδή με την ικανότητα των νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και με το ενδεχόμενο να χρειαστούν επιπλέον στήριξη.

Για τα επόμενα έτη 2023-25, προβλέπονται υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης (4,1%, 4,4% και 3,3% αντίστοιχα) και σταδιακή αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος (2%, 2,8% και 3,7% αντίστοιχα, σε όρους ESA). Σημειώνουμε ωστόσο ότι οι προβλέψεις αυτές υποθέτουν την πλήρη άρση των δημοσιονομικών μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις μονάδες.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα