ΙΟΒΕ: Το 86% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή αποταμίευση το επόμενο 12μηνο

Διαβάζεται σε 6'
Αποταμίευση
Istock

Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες εξασθένισε έντονα τον Φεβρουάριο και διαμορφώθηκε στις –72,3 μονάδες (από -65,2).

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχωρεί τον Φεβρουάριο και διαμορφώνεται στις 104,8 μονάδες, από 107,2 μονάδες τον Ιανουάριο, στη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 14 μηνών. Στους επιμέρους επιχειρηματικούς δείκτες, καταγράφεται ισχυρή εξασθένιση των προσδοκιών στις Κατασκευές, αποκλειστικά λόγω των Ιδιωτικών έργων, ενώ στους υπόλοιπους τομείς σημειώνεται οριακή έως μικρή βελτίωση.

Παράλληλα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχωρεί οριακά και μειώνεται στο επίπεδο του Φεβρουαρίου του προηγούμενου έτους. Το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν έντονες αβεβαιότητες στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζουν επιμέρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας με διάφορους τρόπους, μέσω της ζήτησης όπως και του κόστους χρηματοδότησης, ενέργειας και πρώτων υλών.

Αυτές πιέζουν τις παραγγελίες από το εξωτερικό και τις αναμενόμενες πωλήσεις για ορισμένους από τους εξωστρεφείς κλάδους και καθιστούν τις προσδοκίες σχετικά ευμετάβλητες. Γενικά, πάντως, στον επιχειρηματικό τομέα κατά το τελευταίο διάστημα υπάρχει τάση συγκρατημένης αισιοδοξίας.

Στα νοικοκυριά όμως, παρά την μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η πίεση στα πραγματικά εισοδήματα από το υψηλό επίπεδο τιμών παραμένει. Οι προσδοκίες τους φαίνεται να είναι λιγότερο θετικές σε σχέση με τις αντίστοιχες επιχειρηματικές, αν και η σταδιακή μείωση της ανεργίας επιτρέπει σε μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας να έχει νέα εισοδήματα που αντισταθμίζουν τις απώλειες της αγοραστικής δύναμης λόγω πληθωρισμού. Συνολικά, η εξέλιξη του οικονομικού κλίματος θα εξαρτηθεί από τις επιδόσεις της οικονομίας βραχυχρόνια, αλλά κυρίως από το εάν δημιουργούνται συνθήκες σταθερής αναπτυξιακής πορείας της μεσοπρόθεσμα.

Αναλυτικότερα: 

  • στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα κλιμακώθηκαν ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκαν σημαντικά.
  • στις Κατασκευές, οι θετικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων στράφηκαν αρνητικές, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση περιορίστηκαν ήπια
  • στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν οριακά, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται ελαφρά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων ενισχύονται σημαντικά.
  • στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν αισθητά, όπως και εκείνες για τη ζήτηση, ενώ αντίστοιχα κινούνται οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης οι οποίες βελτιώνονται σημαντικά.
  • στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας περιορίστηκαν οριακά, ενώ οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση ενισχύθηκαν ήπια. Παράλληλα, εξασθένισαν έντονα οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και υποχώρησε η πρόθεση για αποταμίευση.

Ήπια εξασθένιση του δείκτη οικονομικού κλίματος σε ΕΕ και Ευρωζώνη

Στο μεταξύ, ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριος εξασθένισε ήπια τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της μικρής υποχώρησης των προσδοκιών σε Υπηρεσίες, Λιανικό εμπόριο και Κατασκευές, καθώς οι προσδοκίες στη Βιομηχανία διατηρήθηκαν ουσιαστικά αμετάβλητες και η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε ήπια.

Πιο συγκεκριμένα, στη Βιομηχανία ο δείκτης παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος (-0,2) με τα αποθέματα σε μεγάλο ποσοστό να έχουν διογκωθεί, γεγονός που υποδεικνύει υποχώρηση στις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ αντίθετα οι προσδοκίες για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν. Το Λιανικό εμπόριο (-1,0) υποχώρησε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, λόγω της σημαντικής επιδείνωσης των εκτιμήσεων της τρέχουσας κατάστασης και των αποθεμάτων, με τις προσδοκίες για την μελλοντική κατάσταση να διατηρούνται αμετάβλητες. Στις Υπηρεσίες οι προσδοκίες εξασθένισαν έντονα (-1,6), ως αποτέλεσμα της εξασθένισης όλων των επιμέρους παράγοντες που συνθέτουν τον δείκτη. Στις Κατασκευές, ο αντίστοιχος δείκτης εξασθένισε (-0,6) ως αποτέλεσμα των απαισιόδοξων προσδοκιών τόσο του επιπέδου παραγγελιών, όσο και των προβλέψεων για την απασχόληση.

Τέλος όσον αφορά την καταναλωτική εμπιστοσύνη, η μικρή βελτίωση του δείκτη (+0,4) οφείλεται στις λιγότερο απαισιόδοξες εκτιμήσεις των νοικοκυριών για την τρέχουσα τους κατάσταση και τις προθέσεις τους για μείζονες αγορές, οι οποίες αντισταθμίστηκαν από τις χαμηλές τους προσδοκίες για την γενικότερη κατάσταση της χώρας, με τις εκτιμήσεις για την μελλοντική τους κατάσταση να διατηρούνται αμετάβλητες. Σε ότι αφορά τις τάσεις στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες, ο δείκτης υποχώρησε αισθητά στην Ιταλία (-1,6) και ηπιότερα στην Γερμανία (-0,6) και την Πολωνία (-0,5), ενώ βελτιώθηκε σημαντικά στην Ολλανδία (+1,7) και διατηρήθηκε ουσιαστικά αμετάβλητος στην Γαλλία (-0,3) και στην Ισπανία (-0,2).

Αναλυτικότερα:

  • Στη Βιομηχανία, ο δείκτης προσδοκιών στην ΕΕ διαμορφώθηκε στις -9,0 μονάδες και στις – 9,5 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι προσδοκίες για την παραγωγή τους επόμενους τρεις μήνες ενισχύθηκαν τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, οι προβλέψεις παραγγελιών και ζήτησης διατηρήθηκαν αμετάβλητες, με τα αποθέματα να κλιμακώνονται και στις δύο περιοχές.
  • Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +5,4 μονάδες στην ΕΕ και στις +6,0 στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους υποχώρησαν ήπια σε Ευρωζώνη και ΕΕ. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση εξασθένισαν σε αμφότερες τις ζώνες, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της οι οποίες υποχώρησαν ήπια τόσο σε Ευρωζώνη όσο και σε ΕΕ.
  • Στο Λιανικό Εμπόριο, οι δείκτες διαμορφώθηκαν στις -5,2 μονάδες στην ΕΕ και στις -6,7 στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα υποχωρούν σε αμφότερες τις ζώνες, οι προβλέψεις για τις πωλήσεις εξασθενούν οριακά στην ΕΕ και ενισχύονται στην ευρωζώνη, ενώ τα αποθέματα κλιμακώνονται ήπια και στις δύο περιοχές.
  • Στις Κατασκευές, οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -7,7 μονάδες στην ΕΕ και στις -5,4 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθενούν ελαφρά, ενώ παράλληλα οι αρνητικές προβλέψεις για το επίπεδο εργασιών εντείνονται οριακά.
  • Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -15,8 μονάδες στην ΕΕ και στις -15,5 στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους τελευταίους 12 μήνες κινήθηκαν ήπια ανοδικά σε αμφότερες τις ζώνες, ενώ αντίστοιχα κινήθηκαν στην ΕΕ οι προβλέψεις για την εξέλιξή της στους επόμενους 12 μήνες. Ελαφρά απαισιόδοξες ήταν οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση της οικονομίας στην Ευρωζώνη αλλά και στην ΕΕ, με τις προβλέψεις για αγορές τους επόμενους μήνες να βελτιώνονται σε αμφότερες τις ζώνες.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα