Κομισιόν για τα Panama Papers: Η οδηγία του 2015 είναι ικανή να αντιμετωπίσει την αδιαφάνεια

Κομισιόν για τα Panama Papers: Η οδηγία του 2015 είναι ικανή να αντιμετωπίσει την αδιαφάνεια

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη για το μαύρο χρήμα, στην σκιά των Panama Papers

Aπάντηση έδωσε η Κομισιόν, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε χώρες της ΕΕ. Στο φως των πρόσφατων αποκαλύψεων των Panama Papers, άλλα και στην σκιά του παλαιότερου σκανδάλου LuxLeaks, η οργάνωση Eurodad δημοσίευσε συγκριτική μελέτη που δείχνει την αυστηρότητα των φορολογικών και τραπεζικών συστημάτων 15 κρατών μελών της ΕΕ, στην αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Πιο συγκεκριμένα η Κομισιόν στην απάντησή της παραπέμπει στην υπ. Αριθμό 2015/849 οδηγία της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία “απαιτεί να τηρούνται από την εταιρεία και, επιπλέον, σε κεντρικό μητρώο επαρκείς, επακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για τα άλλα ιδιοκτησιακά συμφέροντα”.

Σύμφωνα με την Κομισιόν η πρόσφατη περσινή οδηγία, είναι ικανή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αδιαφανείς μεθοδεύσεις σε εταιρίες και trusts. Είναι απορίας άξιο πώς η Κομισιόν θα αντιμετωπίσει τις πρόσφατες μαζικές αποκαλύψεις των Panama Papers και τις νέες παραμέτρους που μπαίνουν στην δημόσια συζήτηση καθώς και το καθεστώς των φορολογικών παραδείσων που δείχνουν να λειτουργούν εν κρυπτώ, παραβιάζοντας την διεθνή νομιμότητα.

Ωστόσο η Κομισιόν δηλώνει πως θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των υποχρεώσεων αυτών από όλα τα κράτη μέλη ενώ “παραπέμπει στη δέσμευση που αναλήφθηκε από κοινού με το Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2015 για την προώθηση της ταχείας μεταφοράς της οδηγίας”.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, επικαλούμενος την σχετική έκθεση του European Network on Debt and Development αναφορικά με την ανεπάρκεια του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου σε ζητήματα φοροδιαφυγής, είχε καταθέσει ερώτηση προς την Κομισιόν για τα μέτρα που εκείνη προτίθεται να λάβει για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος μέσω τραπεζικών συστημάτων.

Mε αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, ο Δημήτρης Παπαδημούλη δήλωσε τα εξής: “Την στιγμή που η Ευρώπη ταλαιπωρείται από πολιτικές μονομερούς λιτότητας και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, κάποιοι επιλέγουν να κρατούν κρυφό τον πλούτο τους χωρίς να συνεισφέρουν στα κρατικά ταμεία.”

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-014491/2015

προς την Επιτροπή

Θέμα: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε χώρες της ΕΕ

Η οργάνωση Eurodad (European Network on Debt and Development) δημοσίευσε μελέτη που συγκρίνει την αυστηρότητα των φορολογικών και τραπεζικών συστημάτων 15 κρατών μελών της ΕΕ, απέναντι σε φαινόμενα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, και αξιολογεί τη στάση της ΕΕ και των θεσμών της στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου φαινομένου της φορολογικής αδικίας και απάτης.

Η μελέτη ασκεί έντονη κριτική στην ΕΕ, αλλά και σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ολλανδία, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και το νομικό καθεστώς που διέπει τα φορολογικά και τραπεζικά τους συστήματα, επισημαίνοντας ότι είναι ευνοϊκά σε φαινόμενα ξεπλύματος μαύρου χρήματος, συστηματικής φοροδιαφυγής και επιζήμιων φορολογικών πρακτικών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Γνωρίζει τα συμπεράσματα της μελέτης της Eurodad και ιδιαίτερα την ανάλυσή της για το ευνοϊκό, ως προς το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθεστώς του Λουξεμβούργου και της Γερμανίας;

2. Εάν ναι, ποια μέτρα έχει λάβει για την καταπολέμηση του φαινομένου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων και ποιες πρωτοβουλίες θα πάρει στο μέλλον;

EL E-014491/2015 Απάντηση της κας Jourová εξ ονόματος της Επιτροπής (31.3.2016)

Η Επιτροπή γνωρίζει την έκθεση Eurodad1 και τα συμπεράσματά της.

Όσον αφορά τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του κ. βουλευτή στα πρόσφατα μέτρα που εγκρίθηκαν στην 4η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες2, που αναφέρεται επίσης στην έκθεση3.

Σύμφωνα με τις συστάσεις που διατύπωσε για τη διαφάνεια η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης, που είναι ο διεθνής ρυθμιστικός οργανισμός στον τομέα, και επιπλέον των ενισχυμένων ελέγχων βάσει κινδύνου με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη που πρέπει να διενεργούνται από τις υπόχρεες οντότητες, η νέα οδηγία απαιτεί να τηρούνται από την εταιρεία και, επιπλέον, σε κεντρικό μητρώο επαρκείς, επακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για τα άλλα ιδιοκτησιακά συμφέροντα. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να είναι προσβάσιμες, σε όλες τις περιπτώσεις, στις αρμόδιες αρχές και στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ), χωρίς κανένα περιορισμό, στις οντότητες που υπόκεινται σε υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό που μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδιαφανών μεθοδεύσεων σε εταιρείες και καταπιστεύματα (trusts), με παράλληλη τήρηση των απαιτήσεων για την προστασία των δεδομένων.

Όσον αφορά τη φιλοδοξία της ΕΕ για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα «φορολογικά εγκλήματα» περιλαμβάνονται πλέον στον ευρύ ορισμό της «εγκληματικής δραστηριότητας» δυνάμει της οδηγίας4.

Η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή, από όλα τα κράτη μέλη, των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 4η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραπέμπει στη δέσμευση που αναλήφθηκε από κοινού με το Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2015 για την προώθηση της ταχείας μεταφοράς της οδηγίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κομισιόν, Panama papers
SHARE:

24Media Network