Κομισιόν: Παιχνίδια τα πιο επικίνδυνα προϊόντα στην Ένωση το 2017

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου ALEXANDROS MICHAILIDIS / SOOC

Χιλιάδες οι προειδοποιήσεις της Επιτροπής, που εστάλησαν το περασμένο έτος και αφορούσαν

2.000 προειδοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα εστάλησαν το 2017 με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν που παρουσιάστηκε σήμερα, η χρήση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από τις εθνικές αρχές ήταν όλο και μεγαλύτερη. Τα παιχνίδια, για παράδειγμα πολλά μοντέλα των δημοφιλών fidget spinners, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων που εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν από την αγορά.

«Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των καταναλωτών εγγυώνται ότι μόνο ασφαλή προϊόντα πωλούνται στην ΕΕ. Αν αυτό δεν συμβαίνει, το σύστημα ταχείας προειδοποίησης υποστηρίζει τις αρχές προκειμένου να αντιδράσουν γρήγορα και να απομακρύνουν τα προϊόντα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς. Χάρη στο σύστημα αυτό, διαφυλάσσουμε τα παιδιά μας και αποτρέπουμε θανατηφόρα ατυχήματα στους δρόμους μας», δήλωσε η Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων.

Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να επιβάλλουμε ουσιαστικά τους ενωσιακούς κανόνες για τους καταναλωτές

«Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να επιβάλλουμε ουσιαστικά τους ενωσιακούς κανόνες για τους καταναλωτές. Δυστυχώς, σε πολλούς άλλους τομείς πρέπει να βελτιώσουμε την επιβολή και να μεριμνήσουμε ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να επωφελούνται από τα δικαιώματά τους. Σε αυτό αποσκοπεί η "Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές" που πρόκειται να παρουσιάσουμε.»

Οι 2.201 προειδοποιήσεις που στάλθηκαν μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης οδήγησαν σε περίπου 4 000 επακόλουθες ενέργειες, όπως η απόσυρση των προϊόντων από την αγορά. Αυτό δείχνει ότι όλες οι εθνικές αρχές παρακολούθησαν με προσοχή τις προειδοποιήσεις που καταχωρίστηκαν στο σύστημα και έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να καταστήσουν την αγορά πιο ασφαλή για τους καταναλωτές.

Πώς προστατεύονται οι καταναλωτές από επικίνδυνα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου;

Οι καταναλωτές αγοράζουν όλο και περισσότερο προϊόντα από τρίτες χώρες μέσω του διαδικτύου. Η πρόκληση τώρα είναι να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ.

Πολλά από τα επικίνδυνα προϊόντα που κοινοποιούνται στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πωλούνται επίσης σε διαδικτυακές πλατφόρμες ή αγορές. Για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό, η Επιτροπή ενθαρρύνει τη συνεργασία με τους διεθνείς ομολόγους της και τις επιγραμμικές πλατφόρμες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μη ασφαλή προϊόντα δεν θα φθάσουν στους καταναλωτές της ΕΕ. Την 1η Μαρτίου 2018 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο επιχειρησιακών μέτρων που θα πρέπει να λάβουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες και τα κράτη μέλη για να βελτιώσουν περαιτέρω τις εργασίες σχετικά με παράνομο επιγραμμικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων επικίνδυνων προϊόντων.

Ειδικότερα, η Επιτροπή καλεί τις πλατφόρμες να αναλάβουν οικειοθελώς δεσμεύσεις πέρα από τις νομικές υποχρεώσεις τους στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων.

Ποια προϊόντα εγκυμονούν τους περισσότερους κινδύνους;

Το 2017 τα παιχνίδια ήταν η κατηγορία προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις (29 %), ακολούθησαν δε τα μηχανοκίνητα οχήματα (20 %), τα είδη ένδυσης, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη μόδας (12 %).

Το 29 των προϊόντων που χαρακτηρίστκαν επικίνδυνα ήταν παιχνίδα. Ακολούθησαν τα μηχανοκίνητα οχήματα

Όσον αφορά τους κινδύνους, το 2017 ο κίνδυνος τραυματισμού ήταν ο συχνότερα κοινοποιηθείς (28 %), ενώ στη δεύτερη θέση ήταν ο χημικός κίνδυνος (22 %).

Τα περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα που κοινοποιήθηκαν στο σύστημα προέρχονταν από χώρες εκτός ΕΕ. Η Κίνα είναι η πρώτη χώρα καταγωγής, αλλά ο αριθμός των ειδοποιήσεων παραμένει σταθερός στο 53 % (155) το 2017 όπως ακριβώς και το προηγούμενο έτος. Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται στενά με τις κινεζικές αρχές, συμμετέχοντας σε κοινές συζητήσεις σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις και υλοποιώντας διάφορες ενέργειες, όπως η ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Τα επικίνδυνα προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης αντιπροσώπευαν 413 κοινοποιήσεις (26 %).

Τα επόμενα στάδια

Το σύστημα ταχείας προειδοποίησης αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Για να βελτιωθεί περαιτέρω η επιβολή της νομοθεσίας, η Επιτροπή θα παρουσιάσει τον Απρίλιο τη «Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές», η οποία αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανόνων και τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών.

Η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι θα εξακολουθήσει να εργάζεται για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, δίνοντας τη δυνατότητα στις αρχές και τις επιχειρήσεις να προστατεύουν καλύτερα τους καταναλωτές από τα επικίνδυνα προϊόντα.

Το επόμενο βήμα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος θα επιτρέψει στους χρήστες να διαβάζουν κάθε προειδοποίηση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κομισιόν
SHARE:

24Media Network