Λογιστήριο του Κράτους: Το κόστος της Συμφωνίας των Πρεσπών

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους EUROKINISSI

Την επισήμανση ότι διαφορές που θα προκύψουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών μπορεί να απαιτήσουν προσφυγή σε διεθνή δικαστήρια περιέχει η ειδική έκθεση του ΓΛΚ που συνοδεύει το κείμενο της Συμφωνίας.

Το κείμενο της έκθεσης δημοσιονομικών επιπτώσεων του Γενικού Λογιστηρίου, που συνοδεύει όλα τα κείμενα των νομοσχεδίων και διεθνών συμφωνιών που καταθέτει η Κυβέρνηση, επισημαίνει δημοσιονομικό κόστος που θα προκύψει για το ελληνικό δημόσιο "από ενδεχόμενη δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων επίλυσης τυχόν αναφυομένων διαφορών κατά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της κυρούμενης Συμφωνίας των Πρεσπών, με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο".

Κατά τα λοιπά, το ΓΛΚ επισημαίνει, χωρίς όμως να αποτιμά, το κόστος από την αναβάθμιση της διπλωματικής παρουσίας της Ελλάδας στην γειτονική χώρα στο πλαίσιο της αναβάθμισης των διμερών σχέσεων τους

ADVERTISING

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι:

Θα προκληθεί δαπάνη από την εν γένει υλοποίηση της συμφωνίας (συνεργασία των μερών στους μνημονευόμενους τομείς κ.λπ.), η οποία θα υλοποιείται σταδιακά (σύναψη επιμέρους διμερών συμφωνιών, έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων κ.λπ.).

Θα επέλθει δαπάνη από τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελλάδος σε συναντήσεις της διεθνούς ομάδας ειδικών, για την επίλυση ζητημάτων πού πηγάζουν από τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες.

Θα προκληθεί δαπάνη από τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελλάδος σε συναντήσεις της Κοινής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Θα επέλθει δαπάνη από τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελλάδος σε συναντήσεις της Κοινής Υπουργικής Επιτροπής για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συνεργασίας μεταξύ των μερών, στους τομείς της οικονομικής εταιρικής σχέσης και την ως εκ τούτου κάλυψη των εξόδων μετακίνησης (ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διανυκτέρευσης και εισιτήρια) των ελλήνων εκπροσώπων και των εξόδων φιλοξενίας των εκπροσώπων των Σκοπίων κατά περίπτωση.

Τέλος, τονίζεται ότι θα προκληθούν έξοδα από την αναβάθμιση του Γραφείου Συνδέσμου Σκοπίων σε Πρεσβεία και του Γραφείου Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών Συμφερόντων Μοναστηρίου σε Γενικό Προξενείο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Σκοπιανό
SHARE:

24Media Network