Νέα μέτρα της ΕΕ για τους φορολογικούς παραδείσους

Νέα μέτρα της ΕΕ για τους φορολογικούς παραδείσους

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι εθνικές φορολογικές αρχές θα έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών

Η Επιτροπή χαιρέτισε σήμερα την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να παρέχουν στις φορολογικές Αρχές πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι εθνικές φορολογικές αρχές θα έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών, τα καταπιστεύματα και τα άλλα στοιχεία, καθώς και σε αρχεία καταλληλότητας πελατών για τις επιχειρήσεις. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στις φορολογικές Αρχές για την καταπολέμηση των τύπων δομών που επισημάνθηκαν στα Paradise Papers.

ADVERTISING

Ο Pierre Moscovici, αρμόδιος Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Θέλουμε να δώσουμε στις φορολογικές Αρχές κρίσιμες πληροφορίες για τα άτομα που βρίσκονται πίσω από οποιαδήποτε εταιρεία. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να εντοπίσουν και να επιβάλουν φοροδιαφυγή».

Οι νέοι κανόνες που συμπεριλαμβάνονται στην Οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία (Οδηγία 2011/16 / ΕΕ) θα δώσουν στις φορολογικές Αρχές την απαραίτητη πρόσβαση, καθώς και τη δυνατότητα στους φορολογικούς φορείς να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κομισιόν
SHARE:

24Media Network