Ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης: Οι στόχοι του προγράμματος

Ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης: Οι στόχοι του προγράμματος

Περισσότερες από 200 μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα για την περίοδο 2018-2020 περιλαμβάνει το ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο

Απώτερος στόχος του σχεδίου είναι η ανάκτηση στην πενταετία 2018 -2022 περίπου 10% από  το 27% του ΑΕΠ που χάθηκε τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κρίσης με οδηγούς τις εξαγωγές τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση.

Το σχέδιο υπολογίζει αύξηση της μέσης ετήσιας ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,2% κατά μέσο όρο) η οποία θα υποστηρίζεται βιώσιμα την αύξηση των θέσεων εργασίας (0,4% σε ετήσια βάση)  και  μια μέση ετήσια αύξηση των επενδύσεων κατά 7,6%.

ADVERTISING

Από το 2018, ο μέσος μισθός θα ακολουθήσει μια σταδιακά επιταχυνόμενη θετική πορεία, φθάνοντας στο σταθερό ετήσιο ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης 2,9% το 2021-2022, Βραχυπρόθεσμα, η ανάκαμψη των μισθών θα ενισχύσει περαιτέρω την εγχώρια ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη και τη σταθερή αύξησης απασχόλησης (+ 1,8% κατά μέσο όρο το 2018- 2019). Στο τέλος της μεσοπρόθεσμης περιόδου η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,0% σε ετήσια βάση, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,4%  την περίοδο 2018-2022 με τη μείωση του ποσοστού ανεργίας να φτάνει τις 7,4 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της ποσοστού του 21,4% το 2017.

Στην  κατεύθυνση αυτή αναφέρει την πρόθεση για την  αύξηση του κατώτερου μισθού η οποία σύμφωνα με  πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού εργασίας κ. Εφης Αχτσιόγλου θα  γίνει  σε ορίζοντα τριετίας μετά από διαβούλευση και θα βρίσκεται σε σύνδεση με την παραγωγικότητα.

Επίσης προαναγγέλλει αναμόρφωση των επιδομάτων ανεργίας σε σύνδεση με τα ποσοστά φτώχειας  και τον κατώτερο μισθό.

Προαναγγέλλει επίσης και φορολογικές μειώσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν με  βάση το δημοσιονομικό περιθώριο που θα υπάρχει για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ αφήνει να εννοηθεί ότι θα παραμείνει ο εισπρακτικός στόχος των 2,65 δις ευρώ αλλά αφήνει περιθώρια για πιο δίκαιη κατανομή του  μέσω  ένας μόνιμου μηχανισμού αποτίμησης για την τακτική ενημέρωση των φορολογικών αξιών (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ακινήτων) και για περαιτέρω βελτιώσεις του φόρου ακίνητης περιουσίας ώστε οι αξίες αυτές να συγκλίνουν με τις πραγματικές αγοραίες αξίες των ακινήτων.

 Το σχέδιο αναπτύσσεται σε πέντε διαφορετικούς άξονες

-Δημοσιονομική Βιωσιμότητα

-Βιώσιμη ανάπτυξη

-Διαρθρωτικές συνθήκες για την ανάπτυξη

-Δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

-Χρηματοδότηση της ανάπτυξης 80

Η ολιστική στρατηγική ανάπτυξης όπως περιγράφεται στο κείμενο των  107 σελίδων στοχεύει στην αντιστροφή της αποβιομηχάνισης της Ελλάδας και, με βάση πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, στην αποκατάσταση της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Εν μέρει, αυτό θα επιτευχθεί εστιάζοντας σε βασικούς τομείς καινοτομίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας και αναπτύσσοντας μία ισχυρή κουλτούρας κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και δυναμικών δικτύων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Ένα άλλο στοιχείο της στρατηγικής είναι oσχεδιασμός της ψηφιακής εποχής η καινοτομία και οι δυνατότητες του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και των Big Data (Μεγάλα Δεδομένα).

Ταυτόχρονα, εστιάζει στην αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας ώστε να αυξηθούν οι  δυνατότητες των βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας: μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, κυκλική οικονομία, γεωργία, μεταποίηση, ναυτιλία, φαρμακευτικός τομέας, υγεία και περιβάλλον, τουρισμός και πολιτισμός.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

Page: /

24Media Network