Παγκρήτια Τράπεζα: Nέες προθεσμιακές καταθέσεις με αυξανόμενο επιτόκιο

Διαβάζεται σε 1'
Παγκρήτια Τράπεζα
Παγκρήτια Τράπεζα FACEBOOK @PANCRETABANK

Tα επιτόκια των νέων προθεσμιακών καταθέσεων, αυξάνονται κατά τη διάρκεια της κατάθεσης με μέγιστο επιτόκιο στην 6μηνη διάρκεια το 3%, ενώ στη 12μηνη το 2,75%.

Δύο νέες προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας 6 και 12 μηνών είναι η απάντηση που δίνει η Παγκρήτια Τράπεζα στις προκλήσεις που δημιουργούνται από τις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών.

Τα “Step plus” αποτελούν τα νέα προθεσμιακά προϊόντα που έχουν προνομιακό αυξανόμενο επιτόκιο, με μηνιαία καταβολή τόκων. Tα επιτόκια των νέων προθεσμιακών καταθέσεων, αυξάνονται κατά τη διάρκεια της κατάθεσης με μέγιστο επιτόκιο στην 6μηνη διάρκεια το 3%, ενώ στη 12μηνη το 2,75%.

Τα νέα προϊόντα ξεκινούν με ελάχιστο ποσό κατάθεσης €10.000 με την προϋπόθεση ότι αφορούν νέα χρήματα στην Παγκρήτια Τράπεζα.

Παράλληλα στον πελάτη δίνεται η δυνατότητα για πρόωρη ολική ή μερική ανάληψη, χωρίς ποινή, εφόσον πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία απόδοσης των τόκων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ειδικά διαμορφωμένη ενότητα στην ιστοσελίδα της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Η Παγκρήτια Τράπεζα επενδύει διαρκώς στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες της, παρέχοντας σύγχρονες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για μετασχηματισμό.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα