Πόρισμα - φωτιά: Οικονομικά 'φάλτσα' 40,9 εκατ. ευρώ στην ΑΕΠΙ

ΜΑΡΟΥΣΙ- 'Εφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΕΠΙ.(Eurokinissi-ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)
ΜΑΡΟΥΣΙ- 'Εφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΕΠΙ.(Eurokinissi-ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ) EUROKINISSI

Ο έλεγχος της Ernst & Young έβγαλε λαβράκια:Αυξήσεις κεφαλαίου που δεν έγιναν ποτέ. Μεταφορές χρημάτων σε εταιρίες που ανήκουν σε μέλη του Δ.Σ. Παχυλοί μισθοί, βουνό από χρέη και αδιανέμητα δικαιώματα

Της Σοφίας Σπίγγου

Απίστευτα “φάλτσα” και παραφωνίες προκύπτουν από τον διαχειριστικό έλεγχο για τα πεπραγμένα εντός της ΑΕΠΙ, που “πέτυχε” τα αρνητικά κεφάλαια ύψους 19,9 εκ. ευρώ της τριετίας 2011-2014 να τα….διπλασιάσει, με τους ελεγκτές της Ernst & Young στο νέο τους πόρισμα για τη διετία 2015-2016 να εκτιμούν πως η “χασούρα” αγγίζει τα 40,9 εκ. ευρώ. Μια αύξηση κεφαλαίου που δεν έγινε ποτέ, κερδοφόρες συνδεδεμένες εταιρείες των μελών του Δ.Σ την ώρα που ΑΕΠΙ “βυθιζόταν”, μισθοί των ιδίων που ακούμπησαν τα 3 εκ. ευρώ, οφειλές σε ξένους φορείς και αδιανέμητα δικαιώματα ύψους 45,8 εκ. ευρώ περιγράφονται γλαφυρά στο πόρισμα “φωτιά”, που αποκαλύπτει σήμερα το “Έθνος της Κυριακής”

ADVERTISING

Η εικόνα γύρω από τη βιωσιμότητα του Οργανισμού σήμερα είναι μάλλον “θολή”, αφού οι αρμόδιοι ελεγκτές δεν έλαβαν ποτέ το σύνολο των οικονομικών στοιχείων που ζήτησαν. Οι προσπάθειες τους για να διαπιστώσουν την ακριβή οικονομική κατάσταση του Οργανισμού συναντούσαν “τοίχο”, αφού τα στελέχη της ΑΕΠΙ βρίσκονταν σε διαρκή άρνηση, χωρίς να δώσουν τελικά ποτέ ούτε τις οικονομικές καταστάσεις του 2016, ούτε τις αντίστοιχες ταμειακές ροές. Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής ήταν οι ελεγκτές να αδυνατούν να εξάγουν συμπέρασμα σχετικά με την βιωσιμότητα του Οργανισμού.

Αδιευκρίνιστο παραμένει, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα, και το τοπίο γύρω από την διαδικασία είσπραξης και διανομής των δικαιωμάτων. Το πληροφορικό σύστημα που χρησιμοποιούσε η ΑΕΠΙ για να αποδίδει τα δικαιώματα στα μέλη της ήταν “ελαττωματικό”, καθώς δεν έδινε σαφή εικόνα της αναλογίας το ποσών που είχαν εισπραχθεί, με εκείνα που τελικά απέδιδε ο Οργανισμός. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Οργανισμού για την παροχή των σχετικών στοιχείων (ανάλυση συσχέτισης εισπραχθέντων δικαιωμάτων με αδιανέμητα δικαιώματα) που υποτίθεται πως υπάρχουν για τα έτη από το 2014 κι έπειτα, οι ελεγκτές έμειναν για ακόμη μια φορά με “άδεια χέρια”.

“Η ύπαρξη αρνητικών ιδίων κεφαλαίων ύψους 40,9 εκ. ευρώ υποδεικνύει το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις του Οργανισμού υπερβαίνουν ισόποσο το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού. Σε περίπτωση ρευστοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού, ενδεχομένως να μην επαρκούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων του οργανισμού”, αναφέρει το πόρισμα και λίγο αργότερα επισημαίνει ότι με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα θα μπορούσε “κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον να επέλθει λύση του Οργανισμού”.

Την κατιούσα έχει πάρει και ο κύκλος εργασιών του Οργανισμού, που για την οικονομική χρήση του 2016 ανέρχεται σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού σε 5 εκ. ευρώ, ενώ μειώθηκε κατά 15% το 2015 σε σχέση με το 2014 και κατά 42% το 2016 σε σχέση με το 2015. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έδωσαν “ζημία” 6 εκ. Ευρώ, αλλά με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές προκύπτει “ότι οι αναμορφωμένες ζημιές θα ήταν ύψους 18,6 εκ. ευρώ”.

Παχυλές αμοιβές και οικογενειακές εταιρίες

“Καταπέλτης” είναι το πόρισμα και σχετικά με τα έξοδα του Οργανισμού, με τα σημαντικότερα να αφορούν σε “αμοιβές των μελών και των συγγενών αυτών ύψους 2,8 εκ. Ευρώ, αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από συνδεδεμένη εταιρία ύψους 1,8 εκ. Ευρώ, προμήθειες είσπραξης τιμολογίων 2,8 εκ. ευρώ και αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα ύψους 1,8 εκ. Ευρώ”. Φυσικά, όπως είναι ήδη γνωστό και από το πόρισμα της τριετίας 2011-2014, οι εταιρίες που παρείχαν υπηρεσίες στην ΑΕΠΙ, ήταν κυρίως εταιρίες των μελών του ΔΣ της.

“Για την διετία 2015-2016 το ύψος των συναλλαγών με αυτές τις εταιρίες ήταν περίπου 2 εκ. ευρώ και αφορούσε κυρίως υπηρεσίες από τη “συνδεδεμένη εταιρία 1” συνολικού ποσού 1,8 εκ. Ευρώ”, αναφέρει η έκθεση και συμπληρώνει ότι “η εν λόγω εταιρία έχει συνολικό κύκλο εργασιών 1,8 εκ. ευρώ και τα έσοδά της προέρχονται αποκλειστικά από τη συνεργασία της με την ΑΕΠΙ”. Καταφανώς, όπως φαίνεται στο πόρισμα, τα μέλη του Δ.Σ “έσπρωχναν” χρήματα από την ΑΕΠΙ σε δικές τους εταιρίες.

Ωστόσο, φαίνεται πως τα χρήματα δεν ήταν… αρκετά και φρόντισαν να διασφαλίσουν στους εαυτούς τους διόλου ευκαταφρόνητες μηνιαίες αποζημιώσεις, με τις παχυλές αμοιβές των μελών του Δ.Σ να ανέρχονται στα 3 εκ. ευρώ. Μάλιστα, ο μισθός περιελάμβανε μεταξύ άλλων δαπάνες ιδιωτικής ασφάλισης και μεταφορικών μέσων. “Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το συνολικό κόστος αμοιβών των μετόχων του οργανισμού (Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής και Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων και Γραμματείας) για την περίοδο 2015-2016 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 2,1 εκ. ευρώ”, εξηγεί το πόρισμα, που λίγο παρακάτω περιγράφει και άλλες “διευκολύνσεις” στους μετόχους του Οργανισμού. Για παράδειγμα η ΑΕΠΙ έχει λάβει από τον Γενικό Διευθυντή (σσ: είναι μέτοχος) μεταχρονολογημένη επιταγή 145.000 ευρώ έναντι πίστωσης/δανείου.

Τα “χρωστούμενα” δικαιώματα

Μέχρι και το τέλος του 2016 τα αδιανέμητα δικαιώματα σε μέλη/δικαιούχους του Οργανισμού αγγίζουν τα 45,8 εκ. ευρώ, χωρίς όμως οι ελεγκτές να μπορούν να προσδιορίσουν τη φύση των δικαιωμάτων, “λόγω μη αντιστοίχησης τιμολογίων με εισπράξεις στο πληροφορικό σύστημα του Οργανισμού, παρά τη σχετική δέσμευσή του από τον Μάρτιο του 2017”. Η ιστορία αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί τα μέλη του ΔΣ της ΑΕΠΙ να αμείβονταν με χιλιάδες ευρώ το χρόνο, αλλά για την διαδικασία διανομής είχαν μόλις… έναν υπάλληλο! “Αυτό συνιστά σημαντική αδυναμία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου”, σχολιάζουν οι ελεγκτές, που ζήτησαν -όπως φαίνεται- το αρχείο excel βάσει του οποίου γινόταν η διανομή, αλλά μέχρι και τη σύνταξη της έκθεσής τους, δεν το είχαν λάβει.

Προβλήματα με ξένους Οργανισμούς

Ασυνέπεια στις οικονομικές υποχρεώσεις και απέναντι σε ξένους συλλογικούς οργανισμούς διαπιστώνει το πόρισμα, που από τον δειγματοληπτικό έλεγχο παρατήρησε ότι η εξόφληση των υποχρεώσεων της ΑΕΠΙ “δεν πραγματοποιείται άμεσα αλλά βάσει ταμειακού προγραμματισμού του Οργανισμού με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος να καθίσταται ληξιπρόθεσμο”. Για την διετία 2015- 2016 η ΑΕΠΙ έχει παρακρατήσει προμήθεια 10% επί των διανεμηθέντων δικαιωμάτων σε αλλοδαπούς οργανισμούς ύψους 600.000 ευρώ με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει σε πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Τελικά, διέθεσε 505 χιλιάδες ευρώ, εκ των οποίων “τα 471.000 ευρώ αφορούσαν σε μισθούς για εργασίες συντήρησης και εμπλουτισμού του αρχείου Μουσικής του Οργανισμού, οι οποίες πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του Οργανισμού”.

Στο μεσοδιάστημα των δυο πορισμάτων

Αν και στις 6 Φεβρουαρίου του 2017 το πρώτο πόρισμα γα την εταιρία που αφορούσε στην τριετία 2011-2014 καθιστούσε απαραίτητη για την “επιβίωσή” της αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί, παρά τις ανακοινώσεις της διοίκησης για αύξηση 25 εκ. ευρώ. Στους 10 μήνες που μεσολάβησαν από τη διενέργεια της πρώτης έκθεσης μέχρι το Νοέμβριο του 2017, όπου και παραδόθηκε η δεύτερη που αφορά στην διετία 2015-2016 έχει διορισθεί προσωρινή Επίτροπος προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των δημιουργών.

Τον Απρίλιο του 2017 εκδόθηκε απόφαση του Εφετείου έπειτα από προσφυγή δημιουργού για την προμήθεια που λαμβάνει ο Οργανισμός, βάσει της οποίας προτείνεται μείωση της προμήθειας της ΑΕΠΙ επί των δικαιωμάτων. Αν και ο Οργανισμός έχει ασκήσει αναίρεση, σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει, υπολογίζει ότι θα πρέπει να καταβάλλει στους δημιουργούς περί τα 59,6 εκ. ευρώ.

Τον Ιούνιο του 2017, τράπεζα κατήγγειλε δάνειο του Οργανισμού ύψους 2,9 εκ. ευρώ, ενώ ένα μήνα αργότερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών δέσμευσε το σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών του οργανισμού μέχρι το ποσό των 10 εκ. ευρώ. Την εξέλιξη αυτή ακολούθησαν οι καταγγελίες των συμβάσεων συνεργασίες αλλοδαπών οργανισμών διαχείρισης δικαιωμάτων ξένου ρεπερτορίου. Στο μεταξύ, οριστικοποιήθηκε και το πόρισμα του φορολογικού ελέγχου για την περίοδο 2010-2014, όπου σύμφωνα με το οριστικό φύλλο ο Οργανισμός οφείλει 11,8 εκ. ευρώ περίπου. Ακολούθησε η παραίτηση της οικονομικής διευθύντριας της ΑΕΠΙ, ενώ τον Οκτώβριο του 2017 ο οργανισμός διαχείρισης αμερικάνικου ρεπερτορίου εξέδωσε διαταγή πληρωμής ύψους 2,4 εκ. ευρώ σε βάρος του Οργανισμού. Μέχρι και τον περασμένο Νοέμβριο η ΑΕΠΙ δεν είχε εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις για το 2016, δεν διέθετε φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση του 2016 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και η κατάσταση εντός των τειχών της μοιάζει πιο δύσκολη από ποτέ. Την ίδια στιγμή ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι παρόλο που η εταιρεία δεν έχει εγκρίνει οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2016, ούτε έχει δημοσιεύσει ισολογισμό για την ίδια χρονιά, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, δεν έχει άρει την άδεια λειτουργίας ως όφειλε – όπως επισημαίνουν πηγές με γνώση του θέματος-, ούτε έχει προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΑΕΠΙ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Μ. Βλάχου: Την ερχόμενη εβδομάδα οι πληρωμές για τους δικαιούχους της ΑΕΠΙ

Τραπεζική εμπλοκή με τους λογαριασμούς της ΑΕΠΙ

Παρατείνεται η θητεία της προσωρινής επιτρόπου της ΑΕΠΙ

SHARE:

24Media Network