Στη Βουλή το Σχέδιο Ανάκαμψης: Προτείνει μεταρρυθμίσεις για να αυξηθεί το ΑΕΠ σε μόνιμη βάση

Στη Βουλή το Σχέδιο Ανάκαμψης: Προτείνει μεταρρυθμίσεις για να αυξηθεί το ΑΕΠ σε μόνιμη βάση
Η Ολομέλεια της Βουλής Eurokinissi

Πιθανώς να αυξήσει το επίπεδο του πραγματικού Α.Ε.Π. της Ελλάδας το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με ανάλυση της ΤτΕ, μπορεί να αυξήσει το επίπεδο του πραγματικού Α.Ε.Π. της Ελλάδας κατά την περίοδο 2021-2026, σωρευτικά, κατά ποσό ίσο με περίπου το 1/3 του ΑΕΠ του 2020, και κατά περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες το 2026.

Το σενάριο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αλλά και το χρονοδιάγραμμα των εκταμιεύσεων αποκαλύπτει η ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδας που συνοδεύει στις τελευταίες σελίδες το Σχέδιο Ανάκαμψης, που κατατέθηκε πριν λίγο στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας το επίπεδο του πραγματικού Α.Ε.Π. της Ελλάδας κατά την περίοδο 2021-2026 μπορεί να ανέβει κατά περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 σε σχέση με το σενάριο βάσης, ενώ η απασχόληση μπορεί να ανέβει κατά σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες, όπως και τα φορολογικά έσοδα κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδεw.

Όπως αναφέρεται, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορεί να αυξήσει το επίπεδο του πραγματικού Α.Ε.Π. της Ελλάδας κατά την περίοδο 2021-2026, σωρευτικά, κατά ποσό ίσο με περίπου το 1/3 του ΑΕΠ του 2020, και κατά περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 σε σχέση με το σενάριο βάσης. Αυτό συνεπάγεται θετική συμβολή στο ρυθμό ανάπτυξης του Α.Ε.Π. κατά περίπου 1,15 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο τη περίοδο 2021-2026. Η αύξηση του πραγματικού Α.Ε.Π. διατηρείται και μακροπρόθεσμα λόγω της θετικής μόνιμης επίδρασης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η μόνιμη αύξηση του πραγματικού Α.Ε.Π. σε βάθος 20ετίας υπολογίζεται στις 6,5 μονάδες στο ΑΕΠ κάθε έτος, σε σχέση με το σενάριο βάσης. Κατά την περίοδο 2021-2026, το σχέδιο αυξάνει τις ιδιωτικές επενδύσεις και την απασχόληση περισσότερο από 20% και περίπου 4% αντίστοιχα, με τα κέρδη απασχόλησης να αντιστοιχούν σε 180.000-200.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι θέσεις αυτές διατηρούνται μακροπρόθεσμα, δηλαδή είναι μόνιμες, όπως επίσης μόνιμη αύξηση καταγράφεται και στο επίπεδο της ιδιωτικής επένδυσης.

Η εφαρμογή του σχεδίου αυξάνει το λόγο των φορολογικών εσόδων προς το Α.Ε.Π. κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργώντας έτσι δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπει τη μείωση των φόρων ή/και την αύξηση των δημόσιων δαπανών, κάτι που μπορεί να δώσει περαιτέρω ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα από αυτήν που προβλέπεται στον Πίνακα 1. Οι δυναμικές επιδράσεις του Σχεδίου επί των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών όπως προβλέπονται από την μελέτη της ΤτΕ για την περίοδο 2021 – 2050.

Στο μεταξύ η αναλυτική περιγραφή των Δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που εστάλησαν, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής ενότητες:

  • Μακροοικονομικά αποτελέσματα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • Συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα
  • Συσχέτιση με τους πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • Ευρωπαϊκές Εμβληματικές Πρωτοβουλίες, η προώθηση των οποίων αποτελεί διακριτό στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • Σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
  • Ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους
  • Προϋποθέσεις και μηχανισμός εφαρμογής
  • Στήριξη των επενδύσεων μέσω του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης
  • Αποτελέσματα διαβούλευσης
  • Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Σύμφωνα, δε, με την ΤτΕ οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις συνεισφέρουν επιπλέον στο ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού Α.Ε.Π. 0,45 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο την περίοδο 2021- 2026. Όπως αναφέρεται, δε, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε μόνιμη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αυξάνουν μακροπρόθεσμα τα επίπεδα του πραγματικού προϊόντος, της ιδιωτικής επένδυσης και της απασχόλησης κατά 6%, 8,5% και 4%, αντιστοίχως. Επιπροσθέτως, οι μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε μόνιμη αύξηση της φορολογικής βάσης, που συνεπάγεται αύξηση των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του Α.Ε.Π. κατά περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες μακροπρόθεσμα

Όπως επισημαίνει η ΤτΕ, το Σχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιδρούν μέσα από πολλαπλά κανάλια βελτιώνοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η οικονομία. Οι μη ποσοτικοποιημένες μεταρρυθμίσεις ενισχύουν περαιτέρω την επίδραση των μεταρρυθμίσεων που έχουν ποσοτικοποιηθεί. Σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τις μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την ποιότητα των θεσμών, δηλαδή την αποτελεσματικότητα του κράτους, την ποιότητα του ρυθμιστικού πλαισίου, το κράτος δικαίου και τον έλεγχο της διαφθοράς, μέσω του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, της αύξησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης και της βελτίωσης των φοροεισπρακτικών μηχανισμών.

Οι επιπτώσεις των εκτεταμένων αυτών μεταρρυθμίσεων δεν έχουν συνυπολογιστεί στις ποσοτικές εκτιμήσεις αλλά αυξάνουν την πιθανότητα να υπάρξουν ακόμα ευνοϊκότερες οικονομικές εξελίξεις (upside risks) σε σχέση με αυτές που παρουσιάζονται στο βασικό σενάριο.

Η παρουσίαση του ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται εδώ:

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα