"Πράσινο φως" σε αυτόματες επιστροφές φόρων ως 10.000 ευρώ

ΑΑΔΕ, ΙΖ ΔΟΥ Παγκρατίου, Φωτογραφία Αρχείου
ΑΑΔΕ, ΙΖ ΔΟΥ Παγκρατίου, Φωτογραφία Αρχείου EUROKINISSI

Στην ενεργοποίηση της διάταξης που προβλέπει την άμεση επιστροφή φόρων έως 10.000 ευρώ προχώρησε η ΑΑΔΕ μετά την δημοσίευση του ν. 4569/2018 σε ΦΕΚ.

Πρόκειται για το άρθρο 36 του νόμου με την οποία προβλέπεται η άμεση καταβολή επιστροφών φόρου εισοδήματος έως 10.000 ευρώ σε δικαιούχους, που είναι νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς και η άμεση πληρωμή επιστροφών ΦΠΑ έως 10.000 ευρώ, σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Η ευνοϊκή αυτή διάταξη αφορά σε υποθέσεις επιστροφών που εκκρεμούσαν για έλεγχο την 11η Οκτωβρίου 2018 οπότε και ψηφίστηκε ο συγκεκριμένος νόμος. Το όριο των 10.000 ευρώ ισχύει ανά δικαιούχο και ανά φορολογία.

ADVERTISING

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 4569/2018, η οποία κοινοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2018, σε όλες τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα της χώρας, με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1202/2018 εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε., η επιστροφή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων καθώς και η επιστροφή του ΦΠΑ φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων θα διενεργείται άμεσα για αιτήματα που ανέρχονται μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που εκκρεμεί έλεγχος για περισσότερα του ενός αιτήματα ανά δικαιούχο, η επιστροφή θα διενεργείται άμεσα, εφόσον τα συνολικά αιτήματα του δικαιούχου ανέρχονται μέχρι και του ποσού των 10.000 ευρώ ανά φορολογία. Δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου δείγματος των επιστροφών αυτών, σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Φορολογία
SHARE:

24Media Network