Πράσινο φως από ESM και EFSF για την πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ

Εικόνα αρχείου από τα γραφεία του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον
Εικόνα αρχείου από τα γραφεία του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον AP

Την τελική έγκριση για την πρόωρη αποπληρωμή της Ελλάδας των 2,7 δισ. από τα περίπου 8,5 δισ. ευρώ που χρωστά η Ελλάδα στο ΔΝΤ ενέκριναν σήμερα τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM ) και του προκατόχου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Σε απάντηση του σχετικού αιτήματος του υπουργού οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα από τις 16/9, το διοικητικό συμβούλιο του ESM εκτός από την έγκριση της πρόωρης αποπληρωμής του ΔΝΤ αποδέχθηκε και την αναστολή της πρόωρης αποπληρωμής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ως προτιμηταίου δανειστή της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο των δανειακών συμφωνιών του ΕΜΣ και του ΕΤΧΣ με την Ελλάδα, μετά την πρόωρη αποπληρωμή προς το ΔΝΤ, το αναλογικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται στο πλαίσιο των διευκολύνσεων του ΕΜΣ και του ΕΤΧΣ καθίσταται άμεσα οφειλόμενο και πληρωτέο. Η παραίτηση από τον ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή σε οποιοδήποτε από τα δύο ιδρύματα.

"Η πρόωρη μερική αποπληρωμή της Ελλάδας στο ΔΝΤ θα είναι επωφελής τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον ΕΜΣ. Θα αποφέρει εξοικονόμηση, καθώς η Ελλάδα μπορεί τώρα να χρηματοδοτηθεί στην αγορά με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με το κόστος εξυπηρέτησης της δόσης που πρέπει να επιστραφεί στο ΔΝΤ. Αυτό θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας και θα πρέπει να θεωρηθεί θετικά από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτά τα οφέλη, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν μόνο εάν το ESM και το EFSF παραιτηθούν από τα δικαιώματα πρόωρης εξόφλησης, θα βελτιώσουν τη θέση του EFSF και του ESM ως κύριους πιστωτές της Ελλάδας ", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ESM και ο CEO του EFSF, Klaus Regling.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, η ελληνική κυβέρνηση απέστειλε επίσημες αιτήσεις προς τον ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ που πρότειναν πρόωρη εξόφληση μέρους των εκκρεμών δανείων προς το ΔΝΤ, ύψους περίπου 2,7 δισ. ευρώ. Τα έγγραφα δανεισμού EFSF και ESM περιέχουν αναλογικές προβλέψεις αποπληρωμής όταν εξοφλείται η παράλληλη χρηματοδότηση του επίσημου τομέα εν ευθέτω χρόνω. Χωρίς την απαλλαγή που εγκρίθηκε σήμερα, η Ελλάδα θα ήταν υποχρεωμένη να πραγματοποιήσει σωρευτική αποπληρωμή ύψους 52,2 δισ. Ευρώ για τον ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ παράλληλα με την αποπληρωμή του ΔΝΤ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΔΝΤ
SHARE: