Προστασία πρώτης κατοικίας: Αυτή είναι η τροπολογία που κατατέθηκε

Προστασία πρώτης κατοικίας: Αυτή είναι η τροπολογία που κατατέθηκε
Άποψη των ακινήτων της Αθήνας από το λόφο του Λυκαβηττού Eurokinissi

Το News 24/7 παρουσιάζει την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή και αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αναλυτικά οι προτεινόμενες διατάξεις και η αιτιολογική έκθεση. Τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια, το ύψος της προστασίας και το ανώτατο όριο των καταθέσεων.

Προστασία πρώτης κατοικίας ως 250.000 ευρώ για κόκκινα στεγαστικά ιδιωτών, 175.000 για επιχειρηματικά δάνεια με προσημείωση της πρώτης κατοικίας και εισοδηματικό κριτήρια έως 36.000 ευρώ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στα κριτήρια του ο νέος νόμος Κατσέλη.

Το νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας που κατατέθηκε αργά το βράδυ στην Βουλή αποτελεί ένα προϊόν τροποποιήσεων που έγιναν μέχρι και χθες το βράδυ με τους εκπροσώπους των θεσμών ώστε το νομοσχέδιο να ψηφιστεί πριν από το Eurogroup της 5ης Απριλίου.

Από το κείμενο του νομοσχεδίου προκύπτει ότι:

– Το περιουσιακό κριτήριο παραμένει στο ύψος της ελληνικής πρότασης δηλ. τα 250.000 ευρώ για τα αμιγώς στεγαστικά δάνεια.

– Τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από τα 12.500 για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, αυξάνονται κατά 8.500 για την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί φτάνοντας κατ’ ανώτερο τα 36.000 ευρώ.

– Μεγάλη μείωση υπέστη το ανώτατο όριο καταθέσεων που από τις 65.000 της ελληνικής πρότασης περιορίστηκε στις 15.000 ευρώ.

– Τέλος το ύψος της προστασίας της δευτερεύουσας ακίνητης περιουσίας περιορίστηκε από τα 250.000 της αρχικής πρότασης στα 80.000 ευρώ.

Η όλη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης με εξαίρεση τις διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου, διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Η πλατφόρμα φιλοξενείται και λειτουργεί στις υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ.. Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

Πότε και πως θα γίνονται οι αιτήσεις

Με βάση το κείμενο του νομοσχεδίου κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, μπορεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών που δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 130.000 με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, ενημερώνει τον αιτούντα για την επιλεξιμότητά του ή μη. Αν, παρά την ένδειξη για μη επιλεξιμότητα, ο αιτών υποβάλει οριστικά την αίτησή του, η πλατφόρμα εμποδίζει την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασία και εκδίδεται βεβαίωση περί απόρριψης της αίτησης.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ο δανειολήπτης που έχει εγκριθεί η αίτηση του προστατεύεται από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις αν έχει τουλάχιστον την συναίνεση ενός από τους πιστωτές του ακόμη και αν οι υπόλοιποι πιστωτές δεν έχουν συμφωνήσει στην ρύθμιση.

Επίσης προβλέπεται ότι αν ένας δανειολήπτης πληρεί τα κριτήρια και δεν κριθεί ως επιλέξιμος για την ρύθμιση από τους πιστωτές του μπορεί να προσφύγει δικαστικά για να εξασφαλίσει δικαστική προστασία.

Όροι προστασίας της κύριας κατοικίας

Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το 120% της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2%. Με τα σημερινά δεδομένο όποιος ενταχθεί στο νέο καθεστώς θα ευνοηθεί από 25ετή ρύθμιση με επιδότηση της δόσης από το δημόσιο και επιτόκιο περίπου 1,7% αφού σήμερα το Euribor των τριών μηνών είναι στο -031%.

Αν το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Το ποσό πλέον του 120% αποσβαίνεται στην εξόφληση του δανείου και εφόσον ο δανειολήπτης έχει τηρήσει πλήρως τους όρους της σύμβασης

Η ρύθμιση έχει ως ανώτατο χρονικό το διάστημα 25 ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.

Αν ρυθμίζονται περισσότεροι από ένας πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση, που προκύπτει, επιμερίζεται μεταξύ των ρυθμιζόμενων πιστωτών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε πλειστηρίασμα που θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου: α) η προσημείωση υποθήκης εξομοιώνεται με την υποθήκη και κατατάσσεται με βάση τη χρονική της προτεραιότητα, β) αν απαίτηση πιστωτή με ειδικό προνόμιο δεν ικανοποιείται στο σύνολό της ως τέτοια, τότε για το απομένον τμήμα της συμμετέχει στην υποθετική κατάταξη κατά περίπτωση ως απαίτηση με γενικό προνόμιο ή ως μη προνομιούχος απαίτηση.

Αν ο δανειολήπτης αθετήσει την ρύθμιση για παραπάνω από τρεις μήνες τότε χάνει την προστασία και είναι εκτεθειμένος σε αναγκαστικά μέτρα από τους πιστωτές του.

Περιθώρια για διορθώσεις

Στο τέλος του νομοσχεδίου δίνεται εξουσιοδότηση στα συναρμόδια υπουργεία ανάπτυξης οικονομικών εργασίας για να συμπληρώσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες μέχρι και την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα τρέξει το νέο σύστημα .

Οι προτεινόμενες διατάξεις

https://www.news247.gr/download/9098//477000/tropologia.pdf

Η Αιτιολογική Έκθεση

https://www.news247.gr/download/2459//879000/aitiologiki.pdf

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα