Πολυνομοσχέδιο: 'Καμπάνες' σε επιχειρήσεις για προβληματικές υπηρεσίες ή προϊόντα

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ-ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ( ICONPRESS/ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ )
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ-ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ( ICONPRESS/ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ) ICON

Μέχρι και βαριές «καμπάνες» με πρόστιμα έως 2 εκατ. ευρώ ή και λουκέτο φέρνει το πολυνομοσχέδιο για επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων γίνονται καταγγελίες από καταναλωτές

Βαριά πρόστιμα ως 2 εκ. ευρώ και αναστολή λειτουργίας επιχείρησης μέχρι και ένα χρόνο θα επιφέρουν καταγγελίες καταναλωτών για προβληματικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο πολυνομοσχέδιο των συνολικά 1500 σελίδων που κατατέθηκε χθες το βράδυ στην Βουλή για το κλείσιμο των προαπαιτούμενων της τρίτης αξιολόγησης υπάρχει και ένα κεφάλαιο που αφορά την διαχείριση εφεξής των καταγγελιών καταναλωτών προς την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

ADVERTISING

Οι καταγγελίες εναντίον προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού θα του κοινοποιούνται, με οποιοδήποτε διαθέσιμο τρόπο (με απόδειξη παραλαβής, στον προμηθευτή, πωλητή, παραγωγό ή διανομέα με πρόσκληση για απάντηση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της επίδοσης δια του ταχυδρομείου, της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανομέας υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο, στις καταγγελίες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η οποία αρχίζει από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης».

Μετά την επικοινωνία που θα έχει η Γραμματεία με τον επιχειρηματία και εφόσον η καταγγελία - ή οι καταγγελίες- καταναλωτών σε βάρος του είναι βάσιμες οι ποινές θα είναι πολύ βαριές

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και των Κανόνων Ρύθμισης της Αγοράς Προϊόντων και της Παροχής Υπηρεσιών, σε βάρος των προμηθευτών, πωλητών, παραγωγών ή διανομέων που παραβαίνουν τις διατάξεις ποιότητας ασφαλείας πληρότητας του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας θα επιβάλλεται, με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατόπιν καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως, μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

α) σύσταση για συμμόρφωση, εντός οριζόμενης προθεσμίας και άρση της προσβολής και παράλειψης στο μέλλον ή αν ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανομέας έχει ήδη συμμορφωθεί, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον.

β) πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Σε περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του ίδιου προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα περισσότερες από τρεις (3) αποφάσεις επιβολής προστίμου, το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται φτάνοντας ακόμη ως τα 2 εκ. ευρώ

γ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή τμήματός της για χρονικό διάστημα από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος σε περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του ίδιου προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα περισσότερες από τρεις (3) αποφάσεις επιβολής προστίμου.»

Υπάρχουν ειδικές διατάξεις για κυρώσεις ακόμη και σε περιπτώσεις που ο επιχειρηματίας σε βάρος του οποίου έχουν γίνει καταγγελίες αδιαφορήσει να απαντήσει στην επικοινωνία που θα έχει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για να ελέγξει την καταγγελία

Συγκεκριμένα σε βάρος του προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα, ο οποίος δεν απαντά σε καταγγελίες καταναλωτών σύμφωνα με την παρ. 1, ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να προχωρήσει

- Σε απλή σύσταση για συμμόρφωση, μέσα σε οριζόμενη προθεσμία και άρση της προσβολής και παράλειψης στο μέλλον ή, αν ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανομέας έχει ήδη συμμορφωθεί, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον με προειδοποίηση επιβολής προστίμου,

- Σε επιβολή προστίμου από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.»

Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ή ο γενικός γραμματέας εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή κατά το στάδιο διερεύνησης της καταγγελίας μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένη γνώμη από το Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος την παρέχει μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Πολυνομοσχέδιο: Τι προβλέπει για πλειστηριασμούς, υπερταμείο, κτηματολόγιο

Πολυνομοσχέδιο: Απενεργοποίηση ΑΦΜ για φοροδιαφυγή

Κυβερνητική μάχη σε τρία μέτωπα

Πολυνομοσχέδιο: Έρχεται το ενιαίο επίδομα παιδιού

24Media Network