Προϋπολογισμός: Ποιοι φόροι στήριξαν το πλεόνασμα το 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου

Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Οικονομικών EUROKINISSI

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 6,945 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο 11μηνο. Είναι υψηλότερο κατά περισσότερο από 2 δισ. από τον στόχο.

Υπέρβαση κατά 380 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζουν τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού το 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου παρά τις μειώσεις του ΦΠΑ που έγιναν τον περασμένο Μαΐου.

Πρωτογενές πλεόνασμα 6,95 δισ. αυξημένο κατά 2,2 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού για πλεόνασμα 4,71 δισ. καταγράφει ο προϋπολογισμός στο τέλος Νοεμβρίου.

Το αποτέλεσμα αυτό διαμορφώθηκε από τη υπέρβαση των εσόδων κατά 380 και την υστέρηση δαπανών κατά 1,8 δισ. ευρώ με αιτία κυρίως την υποεκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 881 εκατ. ευρώ αλλά και των μικρότερων πληρωμών κατά 270 ε ευρώ σε οπλικά συστήματα 127 εκ ευρώ σε ΟΤΑ.

Ειδικότερα η υπέρβαση στα έσοδα για το 11μηνο διαμορφώθηκε από τις επιμέρους υπερβάσεις στις εξής κατηγορίες φόρων:

α) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 4,7%,

β) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 27 εκατ. ευρώ ή 0,7%,

γ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 54 εκατ. ευρώ ή 4,4%

εκ των οποίων: Φόροι οχημάτων κατά 36 εκατ. ευρώ ή 20,4%,

δ) Μεταβιβάσεις κατά 237 εκατ. ευρώ ή 8,0%,

ε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 79 εκατ. ευρώ ή 4,5%

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 3,2%.

Αντίθετα Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 0,1%,

γ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,3%,

δ) Φόροι κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

ε) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 36 εκατ. ευρώ ή 2,1%,

στ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 55,8%, λόγω αντιλογισμού από την κατηγορία αυτή ποσού 14 εκατ. ευρώ που αφορά την πώληση μετοχών της εταιρείας τουριστικής ανάπτυξης ακινήτου Νότιο Αφάντου Ρόδου και της καταχώρησής του στην κατηγορία «45.Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων».

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4.270 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 34 εκατ. ευρώ από το στόχο (4.304 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 52.700 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 346 εκατ. ευρώ ή 0,7 % έναντι του στόχου.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.924 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 222 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Φορολογία, Υπουργείο Οικονομικών
SHARE: