Σάρκα και οστά παίρνουν μια μια οι μνημονιακές δεσμεύσεις

Meeting of joint parliamentary committees about the ESM negotiation, in Athens, Greece on July 10, 2015. /            , ,   10  2015.
Meeting of joint parliamentary committees about the ESM negotiation, in Athens, Greece on July 10, 2015. / , , 10 2015. SOOC

Στο 100% αυξάνεται η προκαταβολή φόρου. Στα ύψη οι φορολογικές επιβαρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και «μπλοκάκια». Καταργείται από το 2016 η έκπτωση 2% για εφάπαξ εξόφληση δηλώσεων

Στα ύψη εκτινάσσονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αμειβόμενους με «μπλοκάκια» και αγρότες, λόγω της αύξησης της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από το 55% στο 100%.

Πρόκειται για μνημονιακή δέσμευση, η οποία παίρνει πλέον σάρκα και οστά, με την έκδοση νέας εγκυκλίου της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου.

Στην εγκύκλιο προβλέπεται επίσης και η κατάργηση, από το 2016, της έκπτωσης 2% που προβλέπεται για εφάπαξ εξόφληση των φορολογικών δηλώσεων.

Ειδικότερα, η νέα εγκύκλιος της Aικ. Σαββαΐδου προβλέπει:

Για επιχειρήσεις

Για όλα τα νομικά πρόσωπα η προκαταβολή φόρου αυξάνεται στο 100% και αφορά στα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη τα οποία ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά), ώστε να ισχύει και για τα κέρδη που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες όπως:

- προσωπικές εταιρείες

- μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα

- αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες

Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.

Για ελεύθερους επαγγελματίες

Η προκαταβολή φόρου αντιστοιχεί στο 55% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος 1.1.2014 έως και 31.12.2014 και αυξάνεται στο 75% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος 1.1.2015 έως και 31.12.2015.

Το 2016 η προκαταβολή φόρου αγγίζει το 100% για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2016 και εφεξής.

Για αγρότες

Για εισοδήματα που προκύπτουν στο φορολογικό έτος 2014 από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογίζεται με συντελεστή 55%, από 27,5% προηγουμένως.

Για όσες δηλώσεις φυσικών προσώπων έχουν ήδη υποβληθεί χωρίς να έχει βεβαιωθεί το νέο ποσοστό προκαταβολής (55%), θα γίνει εκ νέου προσδιορισμός φόρου, χωρίς να απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από το φορολογούμενο.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση και θα εκδοθεί νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που θα γίνει για λογαριασμό κάθε Δ.Ο.Υ.

Για τις περιπτώσεις αυτές, εάν η τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αρχική ή τροποποιητική) υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ως αφετηρία υπολογισμού των δόσεων λαμβάνεται η ημερομηνία της νέας εκκαθάρισης.

Εάν όμως η τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αρχική ή τροποποιητική) υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, ως αφετηρία υπολογισμού των δόσεων λαμβάνεται η ημερομηνία που η δήλωση θα έπρεπε να υποβληθεί.

Στις περιπτώσεις αυτές, για την επιβολή των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής δεν θα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχικής και της νέας εκκαθάρισης.

Καταργείται η έκπτωση 2%

Καταργείται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 1.1.2015 και μετά η έκπτωση 2% που προβλέπονταν κατά την εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου (με βάση την εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος του υπόχρεου φυσικού προσώπου) μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης.

Προληπτικός φόρος... τέλος

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, παύουν να μην εκπτίπτουν δαπάνες που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Τι προβλέπει για ΟΠΑΠ

Καταργείται η έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων έως 1,5% επί των πωλήσεων των πρακτόρων ΟΠΑΠ για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2015 και μετά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Μνημόνιο
SHARE: