Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις παραχώρησης

Discussion regarding the priorities actions, at the plenary hall of the Greek parliament, on Dec. 15, 2015 /           , , 15  2015.
Discussion regarding the priorities actions, at the plenary hall of the Greek parliament, on Dec. 15, 2015 / , , 15 2015. SOOC

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με την αλλαγή του πλαισίου αντιμετωπίζονται φαινόμενα διαφθοράς και ενισχύονται οι δυνατότητες ανάπτυξης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής

Σε δημόσια διαβούλευση βγήκε σήμερα το νομοσχέδιο των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τις Συμβάσεις Παραχώρησης Έργων και Υπηρεσιών.

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης έως τις 11 Μαρτίου. Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης και ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης, καλούν τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με την αλλαγή του πλαισίου αντιμετωπίζονται φαινόμενα διαφθοράς και ενισχύονται οι δυνατότητες ανάπτυξης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Άλλωστε όπως είχε σημειώσει ο κ.Σταθάκης μιλώντας στο News247, στόχος του υπουργείου είναι να μετατρέψει το νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις σε αναπτυξιακό εργαλείο.

Πηγές του υπουργείου Οικονομίας αναφέρουν ότι εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη ένα ενιαίο, ομοιόμορφο, πλήρες και συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο για την ανάθεση και εκτέλεση των Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων και Υπηρεσιών, ενσωματώνοντας την Οδηγία 2014/23/ΕΕ και ταυτόχρονα υιοθετώντας εθνικές ρυθμίσεις, οι οποίες συμπληρώνουν και συνέχονται άμεσα με την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι μέχρι  τώρα δεν υφίστατο, ούτε σε εθνικό ούτε και σε ενωσιακό επίπεδο,  κάποιο ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να ρυθμίζει την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των Συμβάσεων Παραχώρησης (ΣΠ). Γι αυτόν τον λόγο, κατά κανόνα οι μεγάλου οικονομικού αντικειμένου ΣΠ (προϋπολογισμού άνω των 200 εκ.€) κυρώνονταν με τυπικό νόμο από τη Βουλή, προκειμένου να περιβληθούν με αυξημένο τυπικό κύρος οι κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις που εμπεριέχονταν σε αυτές.

Διαβάστε όλο το νομοσχέδιο όπως έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση εδώ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νομικού πλαισίου, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας:

Ενοποίηση- ομοιογένεια

Το Σ/Ν ρυθμίζει όλες τις ΣΠ Έργων και Υπηρεσιών που ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, τόσο στον δημόσιο τομέα, όσο και στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, με έναν ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο. Επίσης, ρυθμίζει όλες τις ΣΠ, ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας τους, καθώς και τις ΣΠ για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες.  

Συνέργειες μεταξύ δημοσίων φορέων – Συμπράξεις «Δημοσίου-Δημοσίου»

Η ρύθμιση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διευκολύνει τις αναθέτουσες αρχές/φορείς να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες μέσω της συνεργασίας τους με άλλους δημόσιους φορείς, χωρίς να απαιτείται η διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή ενός ιδιωτικού φορέα, εισάγοντας ταυτόχρονα εχέγγυα για την μη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

Καταπολέμηση της διαφθοράς

Το σχέδιο νόμου εισάγει εκτενείς ρυθμίσεις και εγγυήσεις διαφάνειας για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων, ευνοιοκρατίας και διαφθοράς που είναι δυνατόν να αναφύονται στις διαδικασίες ανάθεσης ΣΠ, αποθαρρύνοντας έτσι την εκδήλωση παραβατικών ή αντισυμβατικών συμπεριφορών, ούτως ώστε να θωρακίζεται το δημόσιο συμφέρον και να επιτυγχάνεται η επιλογή αξιόπιστων αναδόχων. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ρητά ο αποκλεισμός διαγωνιζομένων εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι αυτοί μετέρχονται παράνομες πρακτικές ή χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για νοθεύσουν τον ανταγωνισμό ή να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης. Επιπλέον, καθίσταται υποχρεωτική η προσάρτηση στην Σύμβαση του «Συμφώνου Ακεραιότητας» και θεσπίζεται ένα σύστημα  αποκλεισμού των οικονομικών φορέων, στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεξε κάποιος λόγος αποκλεισμού κατά τη διάρκεια μίας διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης ΣΠ, από μελλοντικούς διαγωνισμούς, με βάση την αρχή της αναλογικότητας. 

Υλοποίηση κοινωνικής πολιτικής – βιώσιμη ανάπτυξη   

Το Σ/Ν δίνει τη δυνατότητα  στους δημόσιους φορείς να  παραχωρούν κατ' αποκλειστικότητα το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης ΣΠ Υπηρεσιών σε Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.),  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης κ.ο.κ., στο πλαίσιο της υλοποίησης πολιτικών κοινωνικής συνοχής που αποσκοπούν στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων. 

Επιπλέον, εισάγει ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους δημόσιους φορείς να συνεκτιμούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές σε όλο τον κύκλο ανάθεσης και εκτέλεσης της ΣΠ, μέσω κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών, κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης, αλλά και όρων εκτέλεσης της σύμβασης.

Τέλος, για πρώτη φορά προβλέπεται ως λόγος αποκλεισμού διαγωνιζομένων από διαδικασίες ανάθεσης, η εκ μέρους τους παράβαση διατάξεων της περιβαλλοντικής και εργατικής-κοινωνικής νομοθεσίας.

Ενισχυμένη δημοσιότητα και πληροφόρηση

Το σχέδιο νόμου ορίζει το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το μοναδικό υποχρεωτικό σημείο της δημοσίευσης όλων των σταδίων των ΣΠ σε εθνικό επίπεδο. 

Απλοποίηση και επιτάχυνση διαγωνιστικών διαδικασιών 

Το σύνολο των διατάξεων του Σ/Ν έχει καταστρωθεί με γνώμονα την απλοποίηση και επιτάχυνση της ωρίμανσης και δημοπράτησης ΣΠ. Συγκεκριμένα, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να καταθέτουν μόνο μια υπεύθυνη δήλωση (Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Επιλογής) προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, με την οποία βεβαιώνουν ότι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, και μόνο ο οριστικός ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων για την τεκμηρίωση της πλήρωσης όσων είχαν βεβαιωθεί στην υπεύθυνη δήλωση. Η πρακτική αυτή αναμένεται να ευνοήσει την συμμετοχή του μεγαλύτερου αριθμού των οικονομικών φορέων στις διαδικασίες ανάθεσης και έτσι να διευρύνει τον ανταγωνισμό, να επιταχύνει τη διενέργεια των διαγωνισμών και να μειώσει ουσιωδώς τα διοικητικά/γραφειοκρατικά βάρη.  

Διατάξεις για την εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης

Θεσπίζονται διατάξεις αναφορικά με την υπεργολαβία, τις προϋποθέσεις λύσης της ΣΠ προς τον σκοπό της αποκατάστασης στρεβλώσεων του ανταγωνισμού καθώς και των προϋποθέσεων επιτρεπόμενης τροποποίησης αυτής, δίχως την διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης.

Σύγχρονη  και αποτελεσματική διακυβέρνηση

Το Σ/Ν καθιερώνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο διακυβέρνησης, με στόχο την συντονισμένη άσκηση αρμοδιοτήτων υφιστάμενων κρατικών οργάνων και διοικητικών δομών, και γνώμονα την αποφυγή δημοσιονομικής επιβάρυνσης και την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου.

Με πρώτο βήμα αυτό το Σ/Ν, αλλά και με μια δέσμη άλλων πρωτοβουλιών που θα ακολουθήσουν, η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξορθολογήσει και εξυγιάνει το σύστημα παραγωγής έργων Παραχώρησης, που στο πρόσφατο παρελθόν οδήγησε σε πολύπαθες Συμβάσεις με δυσανάλογα μεγάλο κόστος για τον ελληνικό λαό.

(Πηγή φωτογραφίας: Sooc.gr)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Σταθάκης στο News247: Κανέναν δεν ωφελεί κι άλλη καθυστέρηση στη διαπραγμάτευση

SHARE:

24Media Network