Σε ρόλο Πυθίας το ΤΧΣ για τον πρόεδρο της ΕτΕ

Σε ρόλο Πυθίας το ΤΧΣ για τον πρόεδρο της ΕτΕ

Παρά την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας για την τοποθέητηση του κ. Θωμόπουλου στη θέση του προέδρου, το ΤΧΣ εξακολουθεί να κρατά επαμφοτερίζουσα στάση

Ηξεις αφίξεις περί τα της Εθνικής, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ανοιχτά είναι όλα τα ενδεχόμενα, με πιθανή την έκτακτη γενική συνέλευση για άρση εμπιστοσύνης της διοίκησης της Τράπεζας, θέση, που εξέφρασε κατά το Διοικητικό Συμβούλιο και ο εκπρόσωπος του Ταμείου.

Πίσω από τα γράμματα της ολιγόλογης ανακοίνωσης του Ταμείου, προσπαθεί η αγορά να ερμηνεύσει τα τεκταινόμενα.

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ

"Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) o εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανέφερε ότι: «Το ΤΧΣ σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού του Συμβουλίου εξετάζει το ενδεχόμενο σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομαλή συνεργασία μεταξύ του Δ.Σ. της Τράπεζας και του βασικού μετόχου είναι καθοριστική".

Νωρίτερα, ομόφωνα και με συντριπτική πλειοψηφία, εξελέγη νέος πρόεδρος στην Εθνική Τράπεζα, ο κ. Παναγιώτης Θωμόπουλος. Με εξαίρεση τον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα άλλα 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της Τράπεζας, επέλεξαν τον κ. Θωμόπουλο για τη θέση του προέδρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας συνεδρίασε και αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία την ανασυγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

• Παναγιώτης- Αριστείδης (Τάκης) Θωμόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος

• Πέτρος Σαμπατακάκης, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

• Δημήτριος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

• Παύλος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,Εκτελεστικό μέλος

• Arthur Michae Royal Aynsley, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• Σταύρος Κούκος, Μη εκτελεστικό μέλος

• Marianne Økland, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• Claude Piret, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• Ευθύμιος Κατσίκας, Μη εκτελεστικό μέλος

• Σπυρίδων Λορεντζιάδης, Μη εκτελεστικό μέλος

• Χαράλαμπος Μάκκας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

• Παναγιώτης Λευθέρης, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας ΔΣ και Επιτροπών ορίστηκε ο Παναγιώτης Δασμάνογλου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism - SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Παναγιώτης (Τάκης) Θωμόπουλος, αμέσως μετά την εκλογή του στη θέση Προέδρου, απευθυνόμενος προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε «ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη της Εθνικής Τράπεζας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της για την οικονομία και την κοινωνία. Παρατήρησε ότι αυτό θα γίνει με απόλυτη συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά και με το βασικό της Μέτοχο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε ότι «η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει δυναμικά την υλοποίηση της στρατηγικής της με σκοπό την επίτευξη των στόχων και των δράσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα θα συνεχίσει να λειτουργεί με προσήλωση στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και με σεβασμό στις εποπτικές αρχές, στους μετόχους και στους πελάτες της. Επιπλέον δήλωσε ότι, η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζοντας τον σημαντικόρόλοτου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως βασικούμετόχου, θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Ταμείο, στο πλαίσιο των αρχών που εκπορεύονται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Εθνική Τράπεζα: Νέος πρόεδρος ο Θωμόπουλος

SHARE:

24Media Network