Στα 6,2 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου για τον Σεπτέμβριο

Στα 6,2 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου για τον Σεπτέμβριο

Οι καθυστερούμενες επιστροφές φόρων αυξήθηκαν στα 1,44 δις ευρώ τον Σεπτέμβριο από 1,34 δις ευρώ τον Αύγουστο

Οριακή μείωση κατά 68 εκ ευρώ καταγράφουν σε μηνιαία βάση οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου φτάνοντας στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 6,22 δις ευρώ από 6,28 δις ευρώ που ήταν τον Αύγουστο και 7,2 δις ευρώ τον περασμένο Ιούνιο.

Μετά και την πιστοποίηση της καταβολής της υποδόσης των 1,5 δις ευρώ από το eurowokring group της 24ης Οκτωβρίου από το δάνειο του ΕΜΣ για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα είναι ότι το τετράμηνο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου το δημόσιο δημιούργησε νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές περίπου 550 εκ ευρώ.

ADVERTISING

Μάλιστα τα στοιχεία του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν ότι οι πιο προβληματικοί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης , τα ασφαλιστικά ταμεία συνεχίζουν να δημιουργούν νέα χρέη ενώ και η επιστροφή φόρων έχει καταστεί επίσης προβληματική.

Ειδικότερα, από τα συνολικά 4,78 δις ευρώ των ληξιπρόθεσμων της Κεντρικής διοίκησης περισσότερα από τα μισά (2,95 δις ευρώ ) αφορούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες μάλιστα αυξήθηκαν κατά 105 εκ ευρώ σε σύγκριση με τον Αύγουστο όταν τα ληξιπρόθεσμα των ασφαλιστικών ταμείων έφταναν τα 2,85 δις ευρώ.

Η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα των οφειλών του ΕΟΠΠΥ οι οποίες έφτασαν στο τέλος Σεπτεμβρίου τα 1,81 δις ευρώ από 1,69 δις ευρώ τον Αύγουστο.

Αντίθετα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ταμείου πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκε κατά 18 εκ ευρώ στα 575 εκ ευρώ τον Σεπτέμβριο από 593 εκ ευρώ που ήταν τον Αύγουστο.

Οριακή είναι και η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων που έφτασαν στο τέλος Σεπτεμβρίου τα 888 εκ ευρώ από 907 εκ ευρώ που ήταν τον Αύγουστο.

Στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο στα 374 εκ ευρώ από 380 εκ ευρώ που ήταν τον Αύγουστο.

Στα Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν οριακά στα 356 εκ ευρώ από 335 εκ ευρώ.

Οι καθυστερούμενες επιστροφές φόρων αυξήθηκαν στα 1,44 δις ευρώ τον Σεπτέμβριο από 1,34 δις ευρώ τον Αύγουστο.

Το γενικό Λογιστήριο δεν ανακοινώνει την εξέλιξη σε ότι αφορά τις αιτήσεις επιστροφών φόρου που έχουν γίνει και περιμένουν τον έλεγχο νομιμότητας στις Δ.Ο.Υ όλης της χώρας καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί σε αιτήσεις συντάξεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά δόθηκαν στους δανειστές τις προηγούμενες ημέρες για να εγκριθεί η δόση των 2,8 δις ευρώ.

SHARE:

24Media Network