Standard & Poor’s: Σταθερή στο BB- διατηρεί την αξιολόγηση για την Ελλάδα

Standard & Poor’s: Σταθερή στο BB- διατηρεί την αξιολόγηση για την Ελλάδα
Οίκος αξιολόγησης Standard & Poors AP

O αμερικανικός οίκος αξιολόγησης προβλέπει για φέτος ύφεση 8,8% και στη συνέχεια ανάκαμψη της οικονομίας με ανάπτυξη 4,8% του ΑΕΠ το 2021, 2,1% το 2022 και 1% το 2023.

Στη βαθμίδα «ΒΒ-» επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η Standard & Poor’s, χωρίς παράλληλα να μεταβάλει τις προοπτικές επαναξιολόγησης 12μήνου (outlook).

O αμερικανικός οίκος, στο σχόλιο της αναφέρει ότι “οι σταθερές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την άποψη μας ότι το δημοσιονομικό μαξιλάρι αντισταθμίζουν τους κινδύνους για την πιστοληπτική της ικανότητα που απορρέουν από τις δυσμενείς οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις της πανδημίας”

Προβλέπει για φέτος ύφεση 8,8% και στη συνέχεια ανάκαμψη της οικονομίας με ανάπτυξη 4,8% του ΑΕΠ το 2021, 2,1% το 2022 και 1% το 2023.

Με δεδομένο ότι ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση του σταθερή στο ΒΒ- τονίζει ότι λόγος υποβάθμισης θα είναι μια οικονομική ανάπτυξη σημαντικά ασθενέστερη από ό, τι αναμένει , η οποία θα συρρικνώσει τα δημοσιονομικά αποθεματικά της κυβέρνησηςοδηγώντας σε σημαντική απόκλιση από τις τρέχουσες δημοσιονομικές προβλέψεις.

Θα μπορούσε να αναβαθμίσει την αξιολόγηση για την Ελλάδα εάν μειωθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στις οικονομικές επιδόσεις της χώρας.

Θα μπορούσε επίσης να αναβαθμίσει τις αξιολογήσεις εάν τα NPEs στο εξασθενημένο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας συρρικνωθούν σημαντικά, πράγμα που, κατά την άποψη του οίκου, θα ωφελήσει τη νομισματική μετάδοση.

Η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας επωφελείται από τα σημαντικά δημοσιονομι-κά αποθεματικά της κυβέρνησης που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, χάρη στην πολύ ισχυρή δημοσιονομική του απόδοση, τη διατήρηση σημαντικών αποθεμάτων ρευστότητας στον ισολογισμό της κυβέρνησης την ευνοϊκή δομή δημόσιου χρέους.

Η θέση χρηματοδότησης της κυβέρνησης ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2020 λόγω του προγράμματος PEPP της ΕΚΤ, ενώ η Ελλάδα αναμένεται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης 32 δισ. ευρώ (17% του ΑΕΠ του 2019), εκ των οποίων 19,3 δισ. ευρώ (10% του ΑΕΠ του 2019) σε επιχορηγήσεις.

Όσον αφορά στη λήξη και το μέσο κόστος των τόκων, η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο πλεονεκτικά προφίλ χρέους όλων των κρατών της ΕΕ και όχι μόνο.

Οι αξιολογήσεις περιορίζονται από το υψηλό εξωτερικό χρέος και το δημόσιο χρέος της χώρας και αμφισβητούν τη νομισματική μετάδοση, δεδομένων των μεγάλων NPEs στον τραπεζικό τομέα.

Ο αμερικανικός οίκος σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία να ωφεληθεί ουσιαστικά τα επόμενα χρόνια από τους πόρους στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Ελλάδα πρόκειται να λάβει επιχορηγήσεις 19,3 δισ. ευρώ έως το 2026 και είναι επιλέξιμη για δάνεια έως 12,7 δισ. ευρώ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα διαθέσιμα δάνεια μέσω του ταμείου SURE.

Εάν χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσαν να επιταχύνουν τη διαρθρωτική αλλαγή στην οικονομία και θα συμβάλουν στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, υπογραμμίζεται.

Το 2021 αναμένεται οικονομική ανάκαμψη, το μέγεθος της οποίας θα εξαρτηθεί κυρίως από την αποκατάσταση της τουριστικής δραστηριότητας.

Τα επόμενα τρία χρόνια, αναμένεται η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας να ξεπεράσει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένου του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Κατά τον οίκο, ένα από τα κλειδιά για μια ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη είναι η πτώση των NPEs των τραπεζών, η οποία θα ωθούσε τις πιστώσεις του ιδιωτικού τομέα.

O θετικός αντίκτυπος προηγούμενων μεταρρυθμίσεων, όπως στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, είναι απίθανο να εμφανιστεί σε συνθήκες ύφεσης ή χαμηλής ανάπτυξης.

Χωρίς πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, ο τομέας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων -ο μεγαλύτερος εργοδότης της οικονομίας- παραμένει υπό κινδύνου.

Η αθέτηση υποχρεώσεων του ιδιωτικού τομέα εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής οφειλής.

Η έναρξη της ύφεσης θα περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες μείωσης του μεγάλου αποθέματος NPEs, δεδομένης της επίδρασής της στους εταιρικούς ισολογισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατα ανακοινωμένη πρόταση για νέα διευκόλυνση μείωσης των NPEs από την Τράπεζα της Ελλάδος, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και αναμένεται να αναπτυχθεί το 2021.

Καταλήγοντας η S&P τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει πρόοδο στη μείωση των NPEs, συνολικού ύψους 59,7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2020, μειωμένα από περίπου 68 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019 (εξαιρουμένων των στοιχείων εκτός ισολογισμού) και σχεδόν το ήμισυ από τα 107,2 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2016.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα